^
Titi
Pol hêv lamavi
Titi endam avaka ek neyabiŋ avômalô êvhaviŋ lodôŋlodôŋ
Ŋê leŋôndôŋ kôtôŋ bêŋ anôŋ êmô Klit
Ôndôŋ kobom mavi êndêŋ avômalô êvhaviŋ lodôŋlodôŋ
Wapômbêŋ anêŋ wapôm hik alalô liŋ ek nasopa anêŋ loŋôndê ek nayabiŋ Kilisi
Nundum malêla takatu ba mavi
Abô anêŋ daŋ