50
Jacôp Cachìt
Jôsep cùp gàu trùh dèh ahadrò baq, hìp dèh baq rai hmoi. Hi khoi Jôsep thê dèh 'bài 'bac sì ma broq bìac ca haq, yŏc jreo phiang ca baq haq. Wì 'bac sì yŏc jreo hi phiang ca hanang Is-ra-ên. Pôn jàt hì phiang jreo khoi cwa, aih khoi troq dèh ca hì ma pajaq. Jàn Aicàp hmoi ca haq 70 hì.
Hì jò khoi cwa, Jôsep doi ca 'bài cwan ma ŏi ta hnem Pha-ra-ôn: “Tàng au jah xôq enh ngìa ca 'bài pì, xìn pì anoi hlài bàu cô ca Pha-ra-ôn tàng, doi: ‘Baq au i thê au pachac: Cô, jò baq cachìt, con phai catùh baq nòi cadràng hanang baq khoi padon ta gùng Ca-na-an. 'Màng aih manàiq cô xìn đòiq au tŏc ta aih catùh dèh baq, hi khoi au wìh hlài.’ ”
Pha-ra-ôn doi: “Tŏc ta aih catùh baq ìh beq, tiaq troi bàu ìh ma pachac aih.”
'Màng aih Jôsep atŏc dèh hanang baq ta Ca-na-an đòiq catùh. Dìq ca 'bài cwan Pha-ra-ôn, 'bài mangai gù craq ta diac aih, 'bài craq plài ta gùng Aicàp, hadai dìq ca 'bài mangai ta hnem Jacôp, 'bài oh daq wa dìq ca hnem baq haq, tŏc dìq ti haq tiaq hanang, mahaq wì toq đòiq 'bài wì 'yoh wa calùh trìu, calùh 'bo wì haq ŏi ta Gôsen. Hi khoi hadai i xê axêh wa mangai còi axêh lam tiaq. Wì lam tiaq hanang cô dìq jaq bàc ngai.
10 Jò trùh xàn len 'mau da Atat, ŏi pah tau cròng diac Jôđan, èh wì haq broq lè hmoi, ta-oih dìq jaq càn caiq ta aih. Jôsep broq lè hmoi ta-oih ca baq haq ta aih tapèh hì. 11 Jàn Ca-na-an ta gùng aih hnoq wì hmoi ta-oih ta xàn len 'mau Atat, èh wì doi: “Aih bìac hmoi ta-oih ca hanang dìq ca jaq càn caiq da mangai Aicàp, taiq nen aih wì creo ca xàn cô hiniq haq A-bên-mich-ra-im ŏi pah tau cròng diac Jôđan.”
12 'Màng aih 'bài con calô da Jacôp broq tiaq dèh bàu baq wì haq ma khoi tanap. 13 'Màng aih, con calô haq ahlài dèh hanang baq trùh gùng Ca-na-an, catùh ta còp hmu ta đùng Mac-bê-la ta jang Mamrê, Ap-ra-ham ma khoi rŏt hloi xam taneh đùng Eprôn da mangai Hêtit, đòiq broq cadràng hanang. 14 Catùh dèh baq gêh, Jôsep, 'bài oh daq haq, xam mangai ma lam lòm hanang hlài dìq gùng Aicàp.
15 'Bài oh daq Jôsep hnoq dèh baq khoi cachìt, èh wì haq doi ca dabau: “Khoi cô èh Jôsep git ca bèn, ca'naih dòih bèn ma khoi broq ngang dù ca haq.” 16 'Bài daq haq thê mangai lam trùh ta Jôsep doi: “Adroi ca cachìt i baq tanap: 17 Phai doi hlài ca Jôsep 'màng cô: Xìn gè baxŏng tôiq ca 'bài daq gè, taiq wì khoi broq lôi ca gè. Manàiq cô au xìn ìh phai baxŏng tôiq ca 'bài hapŏng 'yoh da Boc Plình da baq.”
18 Cla 'bài daq haq trùh cùp dađeh jang jènh haq, doi: “Nhèn daq cô hapŏng da oh.”
19 Jôsep tèo: “Pì apaq crè cleq? Au ma jah thai Boc Plình 'mòh? 20 Pì daq tình ca jêh au, mahaq Boc Plình khoi halìh bìac 'mèq loh bìac lem 'ràng au trùh ta cô đòiq jah dèch bàc ngai, tìah ca bèn khoi jah hnoq cô. 21 'Màng aih apaq yùq, au am dahwèq caq ca pì daq wa cadrì con pì. Jôsep alòng dèh 'bài daq haq yŏc bàu hatùang ca wì.”
Jôsep Cachìt
22 Jôsep wa dìq ca hnem baq haq rìh ŏi ta gùng Aicàp. Jôsep halình jah 110 hanam. 23 Haq tem hnoq con xau Ep-ra-im trùh 'nhòng piq, khoi hadai jah ca'mình 'bài con da Maki, aih 'bài con calô da Ma-na-se.
24 Khoi ca aih Jôsep doi dèh ca 'bài oh daq: “Au cô èh cachìt, mahaq Boc Plình joq 'nàng wèq ban pì, 'ràng pì oh daq hlài gùng haq ma khoi pachac ca Ap-ra-ham, Isac wa Jacôp.” 25 Jôsep thê 'bài con calô da Is-ra-ên pachac doi: “Joq 'nàng Boc Plình jah trùh hmàih ca pì. Pì phai 'ràng caxènh au loh khoi enh gùng cô.”
26 Jôsep halình jah 110 hanam, hi khoi haq cachìt. Wì yŏc jreo phiang ca hanang Jôsep, èh xom haq ta hom ta gùng Aicàp.