28
Bàu Doi Adroi Ca Ep-ra-im 'Bìq Rùp
Nan xa ca 'bang tìang 'ngah 'ngai da 'bài mangai bù bia ta Ep-ra-im.
Nan xa ca ngè anì gàu ma lem lình 'nang taclah,
aih phôq Sa-ma-ri ŏi ta go ha'nhèq ta thòng jìang bình mangai bù ca alac.
Cô enh nòi Chuaq i mòiq ngai dêh wa i cwìang,
tìah ca bahùt mè preo,
tìah ca cayeo dêh hrìn, tìah ca diac càn làn jàp jìa.
Haq hnhè tì hwenh wì clìh ta taneh.
Cadoh bùa catèh da 'bài mangai Ep-ra-im bù
bia 'bìq jôiq nunit đac ti jènh.
Ngè anì ma lem lình dìq jaq da jàn aih tìah ca riang loq hŏnh ŏi ti nòi thòng jìang,
aih jah tìah ca plì pŏc dùm adroi ca mùa padrang,
jò bu hnoq mangai bu kech,
hi khoi lŏn hloi.
 
Ta hì aih, Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình jah wìa cadoh bùa lem lình,
wa cadoh bùa 'ngah 'ngai ca jàn Haq ma ŏi xrong hlài;
Haq jah wìa Yiang lem jang ca mangai ha'ngui ti nòi tình hiniq,
wa am padren dêh ca 'bài mangai ŏi nòi tajêh poh ca lình wì ti 'mang phôq.
 
'Bài mangai aih hadai brènh mat ca alac nho, tùm jènh tì ca alac dêh, pajàu Boc Plình wa mangai capoch thai Boc Plình dìq brènh mat ca alac dêh, wì 'bìq alac lŏn, wì tacro ca alac; wì rangìu rangao jò i bìac mahno, wa tacro dèh ca bàu jò tình hiniq;
Ca'bŏng caq hiniang bình ca hac,
pi i ca nòi leq hreo.
 
“ 'Màng aih haq hnài bìac loq 'nì ca cabô?
Haq anoi paro bìac haq ma hnài ca cabô?
Wì ma bu hêq ôq tôh,
loq bu hêq ca ùq 'mòh?
10 Ma jah 'màng aih ca wì haq bàu thê tam bàu thê,
bàu thê tam bàu thê;
brong tam brong, brong tam brong;
toq xìt jang cô, toq xìt jang tau!”
 
11 Joq 'nàng, taiq 'màng aih Chuaq yŏc mangai Diac 'noiq
wa nhò blìa hacùng rađa capoch ca jàn cô,
12 Haq khoi doi ca wì:
“Cô nòi padài; đòiq mangai tagah lep jah padài.
Cô nòi hatenh.”
Mahaq wì ùh waq tamàng.
13 'Màng aih, bàu Chuaq ca wì haq aih raq bàu thê tam bàu thê,
bàu thê tam bàu thê;
brong tam brong, brong tam brong;
toq xìt ti cô;
toq xìt ti tau, đòiq wì haq cadiang lam,
èh tacro pla iac hech hoch, hlech gùi, wa 'bìq rùp!
Juđa Jah Pa'yèp
14 'Màng aih, ô pì 'bài mangai loq jù lê ma wèq cwìang jàn cô ta Jê-ru-sa-lem,
tamàng bàu Chuaq beq.
15 Taiq pì khoi doi: “Nhèn khoi pachac ca bìac cachìt,
nhèn khoi pachac ca ralùng hanang.
Jò can ranàc trùh,
haq ùh hìaq troq nhèn,
taiq nhèn khoi yŏc bìac capoch amòng broq nòi hanình,
bìac 'nùt broq nòi mot.”
16 'Màng aih, Chuaq Boc Plình doi 'màng cô:
“Ngan cô, Au 'nac đòiq ta Jê-ru-sa-lem mòiq toq hmu đòiq broq xàn,
aih hmu khoi jah thù,
aih hmu gàu mùm hnem canaq,
broq xàn cajap.
Cabô lùi nhò Haq,
èh ùh dalàc manoh.
17 Au jah yŏc bìac lem jang broq caxi wêh,
wa bìac ta-atoq broq pađèu;
mè preo jah raliang đac nòi hanình da mangai amòng,
diac càn jah làn đac nòi amot da wì haq.
18 Jò aih, bàu pachac ca can cachìt da pì jah hnhung,
bàu pachac ca ralùng hanang ùh jah cajap.
Jò can ranàc jêh đac lam cwa,
pì dìq 'bìq jôiq nunit đac.
19 Jò can ranàc lam cwa haq rùp yŏc pì,
taiq haq trùh rìm hì rìm xroq rìm mang.”
 
Pì toq crè yùq broq
ca pì jah loq ca bàu hnài aih.
20 Jùang đêq hrìn ùh tàu bahnhuh dađeh,
mèn 'yoh hrìn ùh tàu paclùm dađeh.
21 Ma jah 'màng aih Chuaq yòng Haq tabroq troi ta wang Pê-ra-xim,
nòih troi ta thòng Gi-bi-ôn đòiq broq bìac Haq,
aih bìac crài craiq đòiq broq bìac Haq,
aih bìac halac.
22 'Màng aih manàiq cô, paq jù lê hòm,
yùq caxi càt rai èh jah rìt tam pì,
taiq au khoi tàng enh nòi Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình,
èh i bìac raliang đac dìq crŏng taneh.
 
23 Halang don tamàng bàu au beq;
cachang tamàng bàu au beq!
24 Mangai abroq, ma ùh xài haq hloi hloi cai taneh đòiq rai adrech 'mòh?
Haq cai bùa rìm hi 'mòh?
25 Jò khoi pađèu taneh haq rai adrech cachiq thì là
wa adrech thì là gam 'mòh?
Ajoq haq rai adrech 'mau mì,
'mau mat, rìm hiniq rai ta lai cai 'mòh?
26 Aih Boc Plình da haq hnài
wa patô ca haq trong broq.
 
27 Taiq adrech cachiq thì là ùh xài pêh xam maiq càn; ùh xài i blênh xê cadro enh 'nhèq ca adrech thì là gam, mahaq wì pêh thì là wa thì là gam xam long.
28 Wì pêh 'mau mì xam blênh xê đòiq broq 'benh.
Joq 'nàng haq ùh cadro blênh xê ta adrech yôt yôt,
yùq broq raliang ca adrech.
29 Bìac cô hadai loh enh Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình;
bàu hnài Haq lem dìq jaq,
wa can khôn rabiaq Haq lem lình.