42
Mahua Yiang Ngèh Enh Chuaq Jò Glàm Nan Xa
Con Calô da Côra Achìh
Boc Plình da au ôi! Mahua yiang au ngèh enh ca Ìh,
tìah ca jŏi croh ranŏng ngèh enh ca ôq diac mŏng.
Mahua yiang au ngèh enh ca Boc Plình, aih Boc Plình ma rìh yôt.
Jò leq au jah yòng enh ngìa ca Chuaq?
Diac mat broq dahwèq caq ca au dahì damang,
xèq ca hì wì bòch au: “Boc Plình ìh ŏi ta leq?”
Manoh au loh ca mango,
jò hmàng hlài au
khoi lah lam pajùm ca mangai bàc 'nong wì
trùh hnem Boc Plình;
pajùm ca wì au dèch bàu dêh lem bùi manè pôi Chuaq
wa broq hiniang.
 
Ôi mahua yiang au, gleq gè 'bìq tagah lep?
Gleq gè ma loh ca manhài?
Yŏc dèh manoh gòm ngèh Boc Plình beq!
Èh au jah manè padèch Haq hòm,
ma jah 'màng aih Haq khoi jùp đò au.
 
Mahua yiang au tagah mango ŏi ta au,
'màng aih au hmàng ca Chuaq,
enh gùng taneh crŏng diac Jôđan,
enh wang Hetmôn wa rôm wang Mit-sê-a.
Enh diac jrùq cô trùh diac jrùq tau,
atêh dêh da habùh diac;
dìq ca cato diac lai laq
wa rabùh diac da Chuaq khoi glàp au.
 
Dahì can xa-ŏch xam manoh loq waq da Chuaq ŏi ti au,
damang bàu calêu ca Haq ŏi ta au,
aih bàu waiq khàn dèch am ca Boc Plình ma rìh yôt da au.
 
Au doi ca Boc Plình, Haq hmu xèm da au:
“Gleq Ìh khoi hèt ca au?
Gleq au ma hmoi mango ta manoh
taiq nen mangai git ca au padit au?”
10 Caxènh au tìah ca khoi tagoh hech,
jò mangai git jù lê au,
xèq ca hì wì bòch au:
“Boc Plình gè ta leq?”
 
11 Ôi mahua yiang au, gleq gè ma tagah lep?
Gleq broq ca manoh au loh ca manhài ta chac au?
Yŏc dèh manoh gòm ngèh Boc Plình beq!
Èh au jah manè padèch Haq hòm,
ma jah 'màng aih Haq khoi jùp đò au.