91
Mangai leq hanình ca Boc Plình Ma Yi Ha'nhèq,
èh jah hlèp ŏi ta 'mù panan Chuaq I Cwìang Itai Dìq Dŏng.
Au anoi ca Chuaq 'màng cô: “Ìh joq 'nàng Boc Plình da au,
Ìh nòi au hanình wa nòi hagao hagình da au, au lùi canòm Ìh.”
 
Ma jah 'màng aih Boc Plình jah dèch au claih khoi ca manet,
claih khoi ca can jìq blôh broq cachìt.
Haq jah yŏc dèh xàc đòiq àm cachàt ìh enh 'neq ca panan Haq,
ìh jah i nòi hanình,
manoh loq wèq dèh bàu da Haq, aih khìan đòiq jah wèq ban ìh.
Ìh ùh hìaq glàm bìac yùq crè jò damang,
loq rang panenh jò da hì,
loq can ramòt ti chaq broq 'mèq damang,
loq bìac ramòt broq raliang đac dahì.
Jò aih i bình ngŏng ngai cro haten ca ìh,
wa bình jàt ngŏng ngai cro pah 'ma ìh,
mahaq bìac 'mèq ranàc ùh trùh ca ìh.
Jò aih mat ìh toq jah hnoq,
mangai ngang dù 'bìq jêh chao.
 
Taiq ìh khoi đòiq Chuaq broq nòi mot hlèp,
wa Chuaq Ma Yi Ha'nhèq nòi ŏi da ìh.
10 Taiq 'màng aih, ùh i bìac ranàc leq trùh ca ìh,
wa bìac ranàc ùh jah trùh haten ca hnem ìh.
11 Ma jah 'màng aih Boc Plình jah thê 'bình plình wèq ban ìh,
ta rìm trong ìh lam.
12 'Bình plình jah dèch ìh ta tì,
đòiq jènh ìh ùh hìaq troq hmu.
13 Ìh jah cadiang lam enh 'nhèq ca baco hlari wa bìh tùa,
mahaq baco hlari hadròng wa bìh plŏng, ìh jah jôiq wì haq enh 'neq ca jènh.
 
14 “Taiq haq loq waq ca Au, 'màng aih Au jah dèch haq claih;
taiq haq loq ca hiniq Au, Au dèch haq ta nòi ha'nhèq.
15 Haq waiq dang Au, Au tèo hlài bàu haq;
jò haq glàm bìac nan xa, Au ŏi ti haq,
dèch haq jah claih wa broq ca haq jah 'ngah 'ngai.
16 Au jah am ca haq jah caq ŏi xam manoh bùi,
rìh halình wa am ca haq hnoq bìac dŏih dèch da Au.”