90
Chuaq Ŏi Hloi Hloi, Con Mangai Ŏi ùh Dùnh
Bàu Waiq Khàn da Môise
Waiq Chuaq! Enh 'nhòng cô trùh 'nhòng ma atìq,
Chuaq aih nòi ŏi dìq ca nhèn.
Adroi ca i wang rôm,
taneh wa crŏng taneh 'nhòq broq loh,
enh jò baxèm trùh hloi hloi, Ìh raq Boc Plình.
 
Ìh broq con mangai wìh hlài ta blo taneh,
Ìh doi: “Ô! con mangai hlài ta blo taneh beq!”
Ma jah 'màng aih mòiq ngŏng hanam enh ngìa ca Chuaq bu dàng mòiq hì da hì nèh,
tìah ca mòiq jò gòm rap da mòiq mang,
Ìh broq ca wì haq hìu tìah ca diac hìu ta rayaq diac,
'nhòng da wì haq bu dàng mòiq ca'nhip mat,
tìah ca nhat hon xenh lem jò daxroq.
Daxroq haq hon dìq jaq xenh lem, trùh chìu haq taclah,
hi khoi haq loh ca hŏnh.
 
Joq, nhèn 'bìq hŏnh taiq can nòih da Ìh,
nhèn loh ca yùq crè taiq can xrông nòih da Ìh.
Ìh khoi đòiq bìac ngang dù nhèn enh ngìa ca Ìh,
èh đòiq tôiq lôi khoi bahlèp da nhèn loh ta nòi 'ngah enh ngìa ca Ìh.
Taiq can nòih da Ìh, 'nhòng rìh da nhèn loh ca lùch lech,
hì wa hanam da nhèn loh tìah ca hòi hihèm.
10 'Nhòng rìh nhèn loq jah 70 hanam,
tàng halình 80 hanam, mahaq toq bìac xalep wa mango,
ma jah 'màng aih 'nhòng rìh da con mangai ùh toq leq,
khoi èh jah hnhung đac.
11 Cabô nui loq tàng can nòih da Ìh dêh dàng leq?
Can xrông nòih càn caiq da-adàng ca can yùq crè con mangai phai i enh ngìa ca Ìh.
12 'Màng aih, xìn Ìh hnài nhèn loq hèm can rìh nhèn ŏi ta crŏng taneh cô đêq dàng leq,
đòiq nhèn jah i tam can khôn rabiaq.
 
13 Chuaq ôi, xìn wìh hlài ca nhèn. Ìh gòm dùnh dàng leq hòm?
Xìn Ìh xa-ŏch ca 'bài hapŏng Ìh cô!
14 Rìm xroq xìn can xa-ŏch xam manoh loq waq da Ìh ŏi ti nhèn,
đòiq nhèn jah calêu taiq manoh lem bùi dìq ca 'nhòng.
15 Xìn Ìh broq ca nhèn jah lem bùi,
dàng ca hì Ìh khoi broq ca nhèn mango wa dàng ca hanam nhèn khoi chìuq bìac ramòt.
16 Xìn Ìh am nhèn jah loq bìac broq da Ìh,
wa am ca can 'ngah da Ìh trùh ca con xau nhèn.
 
17 Xìn bìac am dech da Chuaq, Boc Plình da nhèn,
broq cajap bìac tì nhèn khoi broq loh. Joq,
xìn broq cajap bìac tì nhèn khoi broq loh.