7
Wì Loq Enh Padràu Con Ŏng
Ôi con adrùh da bùa,
capiang jènh oh tŏc jai joq 'nàng lem lình dìq jaq!
Ôi con cadrì da mangai cwan!
Cataih oh pôq tabình lem tìah ca pliang ngŏc da tì mangai thòq ragài broq loh.
Clŏc oh tìah ca doi chrŏng dawenh,
i yôt alac xua thùm ŏi ta doi aih;
cliac oh tìah ca ha'ngùc 'mau mì,
i riang tacreo ŏi dudan pôn pah.
Tôh oh tìah ca baiq toq con kêh
xêh camia.
Ranŏng oh tìah ca mòiq toq hnem hin ha'nhèq xam bla rŏih.
Mat oh tìah ca diac mŏng Hêtbôn
pah 'mang ngo Bat-ra-bim;
mùh oh tìah ca hnem hin bôi Liban
tangìa 'nah ta Đamat.
Gàu oh tìah ca wang Catmên,
xàc oh yôh i hadrang gòh ngùi,
broq ca bùa loq waq ca'mùh ca'màu dìq jaq.
Ôi mangai cadrì da au, oh lem lình hrìn, oh lem lình dìq jaq,
cadrì ma au loq waq broq ca manoh au jah bùi dìq jaq!
Chac oh 'mang xèm long rêq,
baiq toq tôh oh tìah ca ayùm plì haq.
Au doi: “Au jah heo tŏc ta long rêq,
rùp hamenh leq i plì dùm,”
tôh oh tìah ca ayùm plì nho,
hòi hihèm oh tìah ca plì taoq ta rôm.
Hacùng oh tìah ca alac nho dìq jaq jìang.
Gu adrùh:
Ùac aiq alac nho aih jah ùc mùt ta hacùng au, ôi mangai cadrì da au,
alac aih jah mùt ta hacùng broq ca mangai jah cùi hnia.
Can Loq Waq Ta'mùt Ca Dabau
10 Chac au cô da mangai ma loq waq da au,
bìac ngèh enh da haq au cô jah broq gêh.
11 Ôi mangai calô da au, trùh beq,
ba jah loh ta nòi đùng, hi cùi hloi ta nòi aih.
12 Bu 'ngah ba rìu,
lam trùh ta wùan nho,
đòiq ngan nho i loh ramŏt,
riang i xròc, ôi rôm i đah ùh;
ŏi ta aih au am dađeh ca ìh.
13 Riang pagiang xua thùm khoi xua thùm rìm nòi,
ŏi jang 'mang ba i 'bài plì jìang caq, neo wa dùnh;
au khoi đòiq crài ca ìh,
ôi mangai au ma dìq jaq loq waq.