6
Pôn Xê Axêh
Au 'ngoc mat blèch ngan, wa ngan hnoq cô, i pôn toq xê axêh loh enh ta'ne baiq toq wang; baiq toq wang aih xam đùng. Xê axêh ma mòiq i 'bài axêh gòh dùng; Xê axêh ma baiq, i axêh gam dùng; Xê axêh ma piq i axêh taboc; xê ma pôn i axêh bùac clep. Èh au bòch 'bình plình ma capoch tùang ca au: “Ôi chuaq, 'bài ngè aih enh doi cleq?”
'Bình plình tèo au: “Aih pôn toq yiang enh Diac Plình ma yòng enh ngìa ca Chuaq da crŏng taneh. Wì haq loh enh pôn pah da plình đòiq broq bìac Haq. 'Bài xê axêh gam ma dùi lam trùh pah 'ngeo da mat mahì loh; xê axêh taboc lam tiaq atìq ca wì haq. Xê axêh bùac clep clŏc lam pah 'ma ca mat mahì loh.”
Atìq ca aih 'bài axêh tadêh loh, wì dìq ca manoh enh lam jàp ta crŏng taneh. 'Bình plình doi: “Lam beq, lam ti ngan jàp ta crŏng taneh beq!” 'Màng aih wì haq lam ti ngan jàp ta crŏng taneh.
Khoi èh, Chuaq creo ca au doi: “Cô 'bài axêh loh trùh pah 'ngeo ca mat mahì loh, khoi baxùai ca can nòih xrông Au ŏi pah 'ngeo ca mat mahì loh.”
Cadoh Bùa Alìah
I bàu da Chuaq hadai doi ca au: 10 “Ìh nhàn yŏc 'bac wa wang enh 'bài mangai ŏi tù hlài enh Henđai, enh Tô-bi-ja, enh Jê-đai-ah; ta hì aih ìh lam trùh ta hnem Jôsia, con Sô-phô-ni, ma khoi hlài enh Ba-bi-lôn trùh beq. 11 Ìh yŏc 'bac wa wang aih lam broq calôp 'bang tìang, khoi èh pacôi ti gàu pajàu Jôsuê, con calô Jô-xa-đac. 12 Ìh doi ca haq: ‘Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình doi: Cô, i mòiq ngai calô hiniq haq Hamenh, Haq plôh tŏc dèh enh nòi; mangai aih jah broq hnem cùh waiq Chuaq. 13 Haq raq broq hnem cùh waiq Chuaq; Haq jah padèch, ha'ngui wèq cwìang ta gèq Haq. 'Màng aih Haq jah broq Pajàu ŏi ta gèq dađeh; èh baiq bìac broq aih, bìac broq Bùa wa bìac broq Pajàu, jah hatroq ca dabau.’ 14 Mahaq cadoh Bùa jah đòiq hlài ta hnem cùh waiq Chuaq tìah ca ngè đòiq bahmàng hlài ca Hêlem, Tô-bi-ja, Jê-đai-ah, wa Hên, con calô da Sô-phô-ni. 15 'Bài mangai ŏi hangai jah trùh wiang broq hnem cùh waiq Chuaq; wa pì jah loq Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình khoi thê au trùh ta pì; tàng pì dìq dèh ca manoh iu tiaq bàu Chuaq Boc Plình pì, èh bìac aih jah loh.”