28
Jesús tɨ́illanomona meine abɨdo cáadɨmɨena jaide
(Mr 16.1-8; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)
Ocózinaillarui jɨáɨruido, semana fuéñedɨruimo mona monáiacana llezica, Magdalena énɨe ingo María, jɨáɨe María dɨga raɨafo méiñuaidiaɨnguaɨ. Afe llezica énɨe rɨire docáiricaide. Juzíñamui abɨ ímɨe ángel daɨnámɨe monámona ana billa énɨe níraɨdua. Afémɨe Jesús raɨáfomo dúcɨillano afe ɨbailla nofɨcɨ oni tuiñode. Tuíñuano afébɨcɨmo ráɨide. Afémɨe abɨ mona borilla izói quenire cɨoide. Iemo afémɨe ɨniroi jaɨllɨcɨ izói ɨere úzerede. Afémɨena cɨóillano, jóonete fuiríraɨnɨ ɨere jacɨ́naitiaɨoɨ. Cuidɨ́ridiaɨoɨ. Afe llezica tɨ́idɨno izói jáidiaɨoɨ. Afe mei Juzíñamui abɨ ímɨe afénomo jaide rɨngónɨaɨna daɨde:
—Jacɨ́naiñeno. Onódɨcueza, coraɨca Jesús jénuaɨbitɨomoɨ. Afémɨe ja benó iñede. Omoɨna ie daɨna izói, ja meine abɨdo caade. Ie íaɨoɨ raɨano eróizaɨbi. Afe mei ie llófuegamacɨmo omoɨ lluájiri. Bie izói lloiri: “Ja afémɨe tɨide íadɨ meine abɨdo cáadɨmɨena jáideza. Afémɨe ja omoɨ uícomo Galiléamo jaide. Afénomo íena cɨ́oitɨomoɨ.” Be ómoɨmo cue llóiacagafue, —daɨí daɨde.
Iemona rɨngónɨaɨ afe raɨáfomona raɨre abɨdo jáidiaɨoɨ. Aféngotɨaɨ ɨere ióbicaidiaɨoɨ íadɨ, naɨ jacɨ́ruioidɨmacɨ.
Iodo íaɨoɨ jailla llezica Jesús íaɨoɨmo cɨ́ocaide. Cɨ́ocaillano íaɨoɨna uáidote. Aféngotɨaɨ íemo áɨnozillano íemo cáɨmadotiaɨoɨ. Ie ɨdaɨ meníñotiaɨoɨ. 10 Jira íaɨoɨna daɨde:
—Omoɨ jacɨ́ruiñeno. Cue ámatɨaɨmo lluájiri, Galiléamo raɨre íaɨoɨ jáilleza. Dɨnomo cuena cɨ́oitiaɨoɨ, —daɨde.
Raɨáfona úiñotaga fuiríraɨnɨ llogafue
11 Rɨngónɨaɨ jailla llezica, raɨafo jóonete fuiríraɨnɨmona dáarie jófuemo jáidiaɨoɨ. Afénomo dúcɨillano lletáriraɨnɨ illáɨnɨmo nana íaɨoɨ cɨónana llotíaɨoɨ. 12 Aféllaɨnɨ ocuide eicomɨ́nɨmo ñue íaɨoɨ onóillena lluájidiaɨoɨ. Ie jira aillo úcubena afe fuiríraɨnɨmo itíaɨoɨ. 13 Illano íaɨoɨna daɨde:
—Bie izói omoɨ daɨíri: “Naɨo caɨ ɨ́nɨa llezica ie llófuegamacɨ mérɨano ie abɨna uitíaɨoɨ.” 14 Iemo énɨe úiñotɨllaɨma aféfuena fɨdɨ́adɨ, omoɨ ñue íllena danɨ caɨ afémɨemo úrizaitɨcaɨ. Afemona afémɨe ómoɨna duere fɨ́noñeite, —daɨí daɨdíaɨoɨ.
15 Iemona afe fuiríraɨnɨ úcube llɨ́ɨnotiaɨoɨ. Llɨ́ɨnota íaɨoɨna daɨna izói fɨ́nuaidiaɨoɨ. Iemona judíuaɨ naɨ biruimo Jesús meine abɨdo cáanana uáitadiaɨoɨ; uáitano bie izói daɨífɨrediaɨoɨ.
Jesús ie orécamacɨmo jóonega uai
(Mr 16.14-18; Lc 24.36-49; Jn 20.19-23)
16 Afemona Jesús once dɨ́gade llófuegamacɨ Galiléamo jáidiaɨoɨ. Uícodo Jesús íaɨoɨmo lloga ídumo jáidiaɨoɨ. 17 Afénomo Jesuna íaɨoɨ cɨ́oillano, afémɨemo cáɨmadotiaɨoɨ. Mei íadɨ dáamɨerie naɨ fɨgo ɨ́ɨnoñede. 18 Jira Jesús afémacɨmo áɨnozillano daɨde:
—Nana monamo ite ocuilla rɨ́ino, naa énɨemo ite rɨ́ino dɨga ja cuemo fecaca. 19 Ie jira nana énɨemo ite comɨ́nɨmo omoɨ jairi. Afémacɨna cue llófuegamacɨna oreri. Afe mei Moo Juzíñamui mámecɨdo, daje izói ie Jitó mámecɨdo, naa ie Ñuera Joreño mámecɨdo íaɨoɨna báutizari. 20 Nana omoɨ cue ocuilla uáillaɨna afémacɨ jeire omoɨ otátari. Afe llezica bíena omoɨ onoiri, cue nágarui omoɨ dɨga íifɨreitɨcueza. Jaca omoɨ dɨga íitɨcuemo énɨe fuillɨ́ruimo dúcɨite. Daɨítadeza; ja nɨɨe.