12
Az okos istentisztelet
Kérlek azért titeket, atyámfiai, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos istentiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten jó, neki tetsző és tökéletes akarata.
A kegyelmi ajándékok sokfélesége és a gyülekezet egysége
A nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon magáról többet, mint amit kell, hanem józanon gondolkodjék, amint Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Mivel pedig különböző ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, így is szolgálunk: ha írásmagyarázás, a hit szabályai szerint teljesítsük; ha más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, az intő az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalommal, a könyörülő vidámsággal tegye.
A képmutatás nélküli szeretet
A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. 10 Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. 11 Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok, 12 A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben állhatatosak, 13 a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok.
14 Áldjátok azokat, akik titeket üldöznek, áldjátok, és ne átkozzátok. 15 Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. 16 Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szemében.
17 Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. 18 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. 19 Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyt az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém az igazságszolgáltatás, én megfizetek! – ezt mondja az Úr.“ 20 Azért,
ha éhezik a te ellenséged, adj ennie,
ha szomjazik, adj innia,
mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére.
21 Ne győzzön le téged a gonosz, hanem a gonoszt jóval győzd meg.