An u axi thuchanchat an ebchalabchic hebreo
1
A Dios tu abchal i cau c’al in Tsacamil Jesucristo
Ti lej biyal a Dios in taunachiquiyamal i biyal at juntal xits’alchic c’al yan jant’o ani c’al yan in cahuintal in caulomejilchic. Xohue’ ti al an taltalab q’uij q’uicha huahua’ tu taunachiquiyamal c’al in Tsacamil Jesucristo. Ja’its jaja’ axi pithnenec in uchbil c’al a Dios quin ts’ejca’ tim patal an eb ani an tsabal ani patal jahua’ hua’ats. Ani ja’its jaja’ axi punuthits c’al a Dios ti Thabal c’al patal jahua’ hua’ats ti eb ani ti tsabal. Ja’its jaja’ in tajax a Dios lej tajajal. Jununul in ey c’al a Dios. Ja’its jaja’ ax im beletnal patal ti eb ani ti tsabal c’al tocat in tsap in cahuintal. Ja’its jaja’ axi tsemtha abal tucu paculanchi i hualab, ani xohue’ quetelits tin huinab c’ubac am pulic Pay’lom Dios ti eb jant’ini’ ti puhuethanchithits im bij.
Lej c’athpich pulic in ey in Tsacamil a Dios yab ejtil an ángelchic
Cum a Jesucristo in Tsacamil a Dios pithnenec in c’athpich uchbil c’al a Dios, jaxtam lej c’athpich pulic in ey yab ejtil an ángelchic axi hue’ pulic in ey. Ni jayq’ui’ yab uchanchic i ángel c’al a Dios jant’ini’ ti uchan in Tsacamil antse’:
Cum a t’ajtal ey pel tu lej Tsacamil, jaxtam xo’ nan tu puhuethanchamalits a bij jant’ini’ nan u bij.
A Dios ni jayq’ui’ yab in ulu tin cuenta i ángel jant’ini’ tin ulu tin cuenta in Tsacamil a Jesucristo expith antse’:
Nana’ pel tin lej Tatalab c’al jaja’.
Jaja’ ja’its axi pel u lej Tsacamil.
Ani tam ti a Dios ne’ets quin aba’ ca chich teje’ tsabal in lej juncats Tsacamil, in ulu:
U Tsacamil jats ca c’ac’na c’al patal an ángelchic axi c’uajat c’al nana’ ti eb.
Ani tin cuenta an ángelchic a Dios in ulu:
Pel xe’ u abatnanelilchic ax u abatnal ejtil u abatnal an ic’.
Pel xe’ u t’ojnalilchic ax u t’ojonthal ejtil u t’ojonthal an c’amal.
A Dios in ucha’ in Tsacamil Jesucristo antse’:
Tata’its it Dios, ani ne’ets quit ohuey abal ets’ey tit Ts’ale.
A ey tit Ts’ale a t’ajchal bolith an inicchic.
A lej culbetnal jahua’ alhua’ ani a pojcal jahua’ yab alhua’.
Nana’its in Dios ax tu punumalits tit lej Ts’ale c’al patal an ejattalab.
Jaxtam it jum putat c’athpich culbel c’al a ey.
10 Ani junaque i cau a Dios in uchaye:
Tata’its it Dios ax a ts’ejcamal an tsabal tam ti yabaye hua’ats i tsabal.
An eb jaye a ts’ejcamal c’al a lej tsap.
11 Ne’ets ca taley an tsabal ani an eb, ani tata’ expith ne’ets quit ohuey abal ets’ey.
An tsabal ani an eb ne’ets ca biyalme ejtil i toltom.
12 Ejtil i biyal toltom axi yabats u eynal, antsana’ tata’ ne’ets ca tsu’u an tsabal ani an eb.
Ani ne’ets ca ts’ejca’ it an tsabal ani it an eb.
Tata’ a ey ni jayq’ui’ yab it jalc’u’.
Pel a t’ajtal ey it ejat abal ets’ey.
13 Ni jayq’ui’ yab uchan jun i ángel c’al a Dios jant’ini’ ti uchan in Tsacamil antse’:
Quit buxcan tu huinab c’ubac ma nan tu pitha’ ta c’ubac a tomolnaxilchic abal ca tala’ ata’.
14 Patal an ángelchic in ey tocat pel i espírituchic ax in t’ojonchal a Dios. Pel in abatnanelil a Dios abal quin tolminchi an inicchic axi bijithits ca jec’ontha c’al a Dios ani quin c’alna’ jahua’ ti eb.