8
Yesus pengaꞌa do èpa tèbꞌa dèu
(Mateo 15:32-39)
1-3 Hewari, ae ne dèu do peteni la dꞌèno ne lii ajꞌa Yesus. Tèlu lodꞌo ke roo ne pedèue Noo, hèku bꞌule dꞌoke roo nga ngaꞌa-nginu. Ta pedoa ke ri Yesus ne ana ajꞌa Noo, jꞌe lii, “Ruba dꞌara ke Yaa nga dèu do lowe he. Era do dèka ngati rae do jꞌèu, jꞌe tèlu lodꞌo lema ke roo ne pedèu, tade ta èla ke ne ngaꞌa unu roo. Jꞌe ma dꞌoke ta pebꞌale roo nga dꞌèlu wue. Ngee ta melanu pa telora rujꞌara.”
Ta bꞌale ke ri ana ajꞌa Noo, mihe ane, “Wo Ama. Ne era na ène jꞌèu ti rae-kowa. Hèku nara dꞌo dii ta pengaꞌa dèu do mi nahee ne ae!”
Ta kebꞌali ke Yesus pa roo, mihe ane, “Henga ne roti do era pa muu?”
Ta bꞌale ke ri roo, mihe ane, “He pidèu bꞌue roti we.”
Ta lii ke Yesus pa dèu lowe he, ta mejèdꞌèipa wurai. Èla pe mi nahère, ta èba ke ri Noo ne roti do pidèu bꞌue he, jꞌe hebꞌajꞌa ta pehaꞌe lii ie ae pa Deo. Ta pipe ke ri Noo ne roti he, jꞌe wie pa ana ajꞌa Noo he. Jꞌe la pebꞌagi pa dèu lowe he. Nara lema roo pèri ngiꞌu nadèu. Hebajꞌa wari Yesus ta ami terima kasi pa Deo tuu nadèu he. Ta lii ke pa ana ajꞌa Noo, ta la pebꞌagi pa dèu lowe he. 8-9 Era ma roo harièle do èpa tèbꞌa dèu. Ngaꞌa roo tade bꞌèhu. Ta èla roo pe ngaꞌa, ta pekupu ke ri ana ajꞌa Noo, ne do rihi he, tobo pidèu hope worena. Ta lii ke Yesus pa roo ta bꞌale. 10 Ta ludèuroo, ta haꞌe ke Yesus nga ana ajꞌa Noo la dꞌara kowa, jꞌe pekèdꞌèila hewue era, ne ngara noo Dalmanuta.
Do Parisi kale lai ta pebue Yesus
(Mateo 16:1-4)
11 Mi nahère Yesus he ne puru pa Dalmanuta, dèka ke do pèri dèu ti kejie Parisi la pehapo nga Noo. Ne dèka roo ta la pekerèi-kebꞌali nga Yesus ta kale lai ta hie Noo. Ta ami roo pa Noo, mihe ane, “Ama! Pedꞌelo ko pa jꞌii ne lai madalae ta he èhi rutada, ta kuaha do era pa Èu, ngati Deo.” Mateo 12:38; Luka 11:16
12 Ta hèpi hengaa ke Yesus pemèdèu jꞌe lii pa roo, “Menyaha ne ade Yaa ne rèngi lii ami muu. Ta ngaa ke muu ne ami rutada madalae? Bꞌole mi nahère. Era ma pa Yaa ne lua madalae nee, tapulara pengède dꞌo pa muu.” Mateo 12:39; Luka 11:29
13 Ta hani ke roo ri Yesus, jꞌe haꞌe bꞌale la dꞌara kowa nga ana ajꞌa Noo he. Jꞌe pekèdꞌèiroo la hebꞌèka èi lobo.
Yesus lii ta jaga-meniga ti lai apa do Parisi
(Mateo 16:5-12)
14 Ta dꞌai Yesus he la telora èi lobo, ta henge ri ana ajꞌa Noo he, taa dꞌo do èba ngaꞌa-nginu. Hewue we ne roti èba roo. 15 Ta rèngi roo nga pedai roti, ta lii ke Yesus, “Meniga pe woie muu! Bꞌole luu muu ri lai apa do dèka ti dèue Herode nga do Parisi he. Ne lai apa roo do jꞌala mi ragi do pekiwu pa terigu ta pehaꞌe roti.” Luka 12:1
16 Ta rènge ne lii pedai Noo mi nahère, bꞌingu ana ajꞌa Noo. Ta pedai ke roo, mihe ane, “Tada dꞌo dii lii pedai Noo ne! Maga-maga dii ta dꞌo èba roti ku pedai Noo mi nahii.”
17 Toi ri Yesus ne lua pengee roo. Ta lii ke Noo, mihe ane, “Ta ngaa muu hèku pedai jꞌara dodꞌo bꞌule nga èba roti? Tada dedꞌo muu ne pedèbꞌo lii Yaa? Dꞌai rèpo ne kewadèukètu muu! 18 Ngèdi ke ri namada muu miha, tapulara pee ma muu nga dꞌo tada. Mi do bꞌèdèuhe muu. Rèngi ke ri wodilu muu miha, tapulara pee ma muu nga dꞌo tada nengaa-ngaa. Mi do hoe he muu. Bèlu ke muu Yermia 5:21; Yeskia 12:2; Maꞌu 4:12 19 ne roti do lèmi bꞌue do pipe ri Yaa, jꞌe pengaꞌa do lèmi tèbꞌa dèu he? Pekupu ri muu do hewari nee, ne do rihi pèri hope?”
Bꞌale ri roo, “Henguru dꞌue hope.”
20 Kebꞌali wari Yesus, “Hewina ko ri muu ne roti do pidèu bꞌue do pipe ri Yaa, jꞌe pengaꞌa do èpa tèbꞌa dèu he? Pekupu ri muu do rihi pèri hope?”
Bꞌale ri roo, “Pidèuhope worena, Ama ee.”
21 Ane Yesus, “Do petuu! Ngèdi ke ri namada muu miha, tapulara ta ngaa muu ku pee nga dꞌo tada, ta dèka ti mii ne kuaha do pa Yaa?”
Yesus peꞌie do bꞌèdèupa Batsaida
22 Ta dꞌai rike Yesus nga ana ajꞌa Noo la rae Betsaida. Ta dèka ke ne dèu nga ègo he dèu do bꞌèdèunga Yesus. Ne ami roo pa Yesus, mijꞌe ta peꞌie ne namada dèu na ène. 23 Ta peraꞌo ke ri Yesus ne do bꞌèdèune la tele rae. Ta hebue ke ne ilu Noo pa namada dèu na ène, jꞌe bꞌuje ri Noo. Kebꞌali Noo, mihe ane, “Mi namii? Ngèdi ke èu?”
24 Ta dꞌede ke ne tangamada noo, jꞌe heleo ke la keriu-kegꞌana, ta bꞌale ke ri noo, “Wa! Ngèdi ke yaa dèu do kako. Tapulara era mi ajꞌu do kako!”
25 Ta tèke rike ne wolaèba Yesus pa namada dèu nee. Ta hèku rike noo ta heleo, ngèdi woie ke. 26 Ta pejue ke noo ri Yesus ta bꞌale la èmu, jꞌe tèka lii, mihe ane, “Bꞌale we èu lake rujꞌara do wala! Bꞌole lake ri jꞌara Betsaida.”
Lua ketèra Petu ta Yesus nee, Kristus, do pejꞌèuꞌe ri Deo rai uru
(Mateo 16:13-20; Luka 9:18-21)
27 Èla pe na ène, ta nèru ke Yesus nga ana ajꞌa Noo he la rae-kowa pa Kaisarea-Filipi. Pa telora rujꞌara, ta kebꞌali ke Yesus pa roo, mihe ane, “Pedèuu nga lii pedai dèu, nadèu ke Yaa na dꞌee?”
28 Ane roo, mihe ane, “Era do lii, ta ‘Johani, mone peherani dèu’. Era do lii ta ‘Elia’, mone ubꞌa Deo do uru he. Era lema do lii, ta hala he dèu ngati mone ubꞌa Deo do wala he pa awe do uru.” Maꞌu 6:14-15; Luka 9:7-8
29 Ta kebꞌali rike Yesus pa roo, “Pedèuu tade ri muu miha, nadèu ke Yaa na dꞌee?”
Ta bꞌale ke ri Petu, mihe ane, “Èu ke Kristus! Do èla pe pejꞌèuꞌe ri Deo rai uru.” Johani 6:68-69
30 Ta lara ke ri Yesus, ta “Bꞌole pedai nga nadèu-nadèu!”
Yesus pedꞌèii dꞌènge jꞌara lua hedèu nga made Noo
(Mateo 16:21-28; Luka 9:22-27)
31 Ta jꞌari ke Yesus ta pika pa ana ajꞌa Noo, mihe ane, “Yaa dꞌee, Dèu Rai-wawa do Petuu-Petuu. Hine do ta lake ri Yaa ae lua hedèu, ri do ta nyèke Yaa ri dokepai rae he, ketèu ngati kètu agama he, nga guru agama he. Do ta pemade Yaa ri roo, tapulara muri wari Yaa nèli.” 32 Ta rèngi ne lii pika Yesus, ta la peraꞌo ke Yesus ri Petu la keraha. Jꞌe tèka lii noo, mihe ane, “Bꞌole pedai mi nahère, Ama ee! Wie dꞌo ri yaa ta dꞌai ai roo pa Ama!”
33 Tapulara ne lii pedai Petu adꞌo do helaꞌu nga dꞌèi Deo. Ta bꞌale hedꞌapa ke Yesus nga ana ajꞌa do wala he. Jꞌe jꞌege ri Noo Petu, “Lii pedai kètu wango he na ène! Lènga ti dꞌee! Adꞌo èu do pengee ne lua do dꞌèi Deo, pengee ne lua do dꞌèi dèu rai-wawa we!”
34 Ta pedoa ke ri Yesus ne dèu lowe he la peꞌobo nga ana ajꞌa Noo he. Jꞌe ajꞌa roo ri Noo, “Nadèu do dꞌèi ta pedèue Yaa, mèka tee noo ta pedèue helodꞌo-helodꞌo. Hore ne lua do dꞌèi miha, jꞌe pedèue ne lua do dꞌèi Deo we. Maji lema ta era dèu do ta pemade noo, pee ma nga pedèuu teruu, mi dèu do nga hape ajꞌu ketoe ta la pemade. Mateo 10:38; Luka 9:23; 14:27 35 Dèu do dꞌèi ta muri mada tuu ngiꞌu miha, do ta ele ne muri mada noo nga mi nahère we! Tapulara nadèu do moko ta la made taga pedèue Yaa, nga pepeke ne rujꞌara muri mada do dꞌèi Deo, do ta muri loro noo helaꞌu nga Deo. Mateo 10:39; Luka 17:33; Johani 12:25 36 Dꞌèno we! Kiri babꞌo ri èu harièle ihi hewue rai-wawa dꞌee, tapulara nyèke èu ri Deo, ngaa ne nara èu? 37 Maji lema ta èbe ri èu hari ihi hewue rai-wawa na dꞌee, nara dꞌo ta pehure nga muri mada do peloro nga Deo!
38 Henge ie ri muu! Dèu rai-wawa pa dꞌara awe na dꞌee, muri mada pa dꞌara ae keraꞌa apa-kerewe. Pedꞌuli dꞌo ke roo ta pedèue Deo. Hèku nadèu do mekae dꞌara ta pedèue Yaa, ki adꞌo mekae dꞌara ta pèro lii pedai Yaa, mekae dꞌara lema Yaa ta hème noo pa hedꞌapa Deo. Rowi Yaa, Dèu Rai-wawa do Petuu-Petuu na dꞌee, hine do ta dèka wari ti liru-bèla. Nga dèu pejuu Deo he, dèka helaꞌu nga Yaa. Ne puru jꞌii ti liru-bèla nga kuaha Deo do mèu-megala, itu toi Yaa ri dèu, nadèu Yaa na dꞌee.

8:11 Mateo 12:38; Luka 11:16

8:12 Mateo 12:39; Luka 11:29

8:15 Luka 12:1

8:18 Yermia 5:21; Yeskia 12:2; Maꞌu 4:12

8:28 Maꞌu 6:14-15; Luka 9:7-8

8:29 Johani 6:68-69

8:34 Mateo 10:38; Luka 9:23; 14:27

8:35 Mateo 10:39; Luka 17:33; Johani 12:25