9
Bꞌole bèlo ri muu ne lii pedai Yaa na dꞌee. Era ti telora muu na hee, dodꞌo made, do ta ngède Deo do pereda nga kuaha Noo do kerihi.”
Yesus do wala wewo pa kolo lede
(Mateo 17:1-13; Luka 9:28-36)
Èna lodꞌo èla pe na ène, ta ègu ke Petu, Jꞌako nga Johani ri Yesus, la hewue lede do dꞌèia, do kehii. Ta dꞌai roo la kolo lede nee, ngède ri roo ne Yesus èla ke pe rihu èni. Ne bꞌara pake Noo do pudi kewaꞌa, do weo do kana. Bꞌule dꞌo bꞌara pa rai-wawa na ène do wo pudi kelala mi bꞌara pake Noo. Pa dꞌara awe na ène dꞌènge, ta ngède ke ri roo Yesus era do pedai lii nga Elia nga Musa.
5-6 Petu he made ri medaꞌu. Bꞌale Petu ta bꞌingu ke, tade pedai wala. Ta lii ke noo pa Yesus, mihe ane, “Ama. Rihi woie dii pa dꞌee! Rihi ie jꞌii ta petitu tèlu bꞌue leo. Hewue tuu Ama, hewue tuu Musa, nga hewue tuu Elia.”
Ta dèka ke ne merèmu la herimu roo. Jꞌe rènge ri roo ne lii pedai ti dꞌara merèmu nee, mihe ane, “Dꞌèno we. Yesus na dꞌee, Ana dꞌèi Yaa. Pedꞌèno ie we muu nga Noo!” 2 Petu 1:17-18; Mateo 3:17; Maꞌu 1:11; Luka 3:22
Ta rènge ri Petu he ne lii pedai na ène, heleo pehero ke ri roo pa era na ène. Bꞌule dꞌo dèu do hewala pa ène, wala ngati Yesus miha.
Èla pa mi nahère, ta puru ke Yesus nga ana ajꞌa Noo he ti kolo lede na ène. Pa dꞌara puru roo, ta tèka lii ke Yesus pa roo, “Bꞌole pedꞌèii muu pa nadèu we, nengaa ne do ngèdi ri muu ngine. Yaa dꞌee, Dèu Rai-wawa do Petuu-Petuu, made uru ko. Kiri muri wari Yaa, jꞌeꞌitu pepeke ri muu pa dèu lowe.”
10 Pedèuu tèra roo nga lii tèka Yesus, bꞌule dꞌo roo nga pedai nga he dèu tèra he. Ta pekebꞌali ke roo tèlu, “Nengaa ke ne pedèbꞌo lii pedai Noo, ta ‘Muri wari ki èla pemade? Mi namii?’ ”
11 Ta kebꞌali ke roo pa Yesus, “Ane guru agama he, ‘Elia ta dèka uru, jꞌeꞌitu dèka Kristus.’ Pedèuu lii Ama, mi namii?” Maleaki 4:5; Mateo 11:14
12 Ta bꞌale ke ri Yesus, “Tèra, do petuu! Dèka uru ko Elia, ma pemoke rujꞌara tuu Kristus, do pejꞌèuꞌe ri Deo rai uru he. Mi namii? Pee ko ma muu nga dodꞌo tada nengaa ne do hure do bꞌuke jꞌara lua Dèu Rai-wawa do Petuu-Petuu ne? Do lore ke pe bꞌuke ki ri dèka Noo, do ta pehedèu Noo ri dèu, jꞌe pemade. 13 Dꞌèno peꞌie ri muu. Elia, èla ke pedèka. Tapulara, pehedèu noo ri dèu, pedèuu nga dꞌèi roo. Harièle na hère petobe ne lai do bꞌuke ri mone ubꞌa Deo rai uru he.”
Yesus peꞌie he dèu naiki do maho ri wango apa
(Mateo 17:14-21; Luka 9:37-43)
14 Ta dꞌai Yesus nga do tèlu ana ajꞌa Noo he, la pekupu wari nga ana ajꞌa do hadꞌe he, era rike ne dèu lowe he do pekupu. Ne lua dèka dèu lowe he, ta la heleo ne ana ajꞌa Yesus he pa dꞌara pebꞌajꞌa nga guru agama Jahudi he. 15 Mi nahère ne ngède Yesus ri dèu lowe he, ta kebꞌèdi hala ke roo, rowi pa dꞌara peira roo, Yesus do pa kolo lede ne ko. Moko ke roo ta perai la pehapo nga Noo.
16 Ta kebꞌali ke Yesus pa roo, mihe ane, “Pebꞌajꞌa nengaa muu pa dꞌee?”
17 Dèka he dèu la pika, “Ama. Dꞌèno ko ri Ama! Yaa ne èba ana yaa do momone, peꞌie ko we noo, ri Ama. Do bꞌènga noo, iꞌa do pedai lii, pelai ti maho ri wango. 18 Kiri maho ke ne wango ne la dꞌara noo, ta wèbe bꞌure-bꞌure ke ri noo pa rai. Tade woro ne ubꞌa, pekiho ne ngutu. Jꞌe hekoto noo mi ajꞌu made he. Èla ke ri yaa peꞌami ne ana ajꞌa Èu he, ta hudꞌe ne wango nee, tapulara jadꞌèi dꞌo.”
19 Ta jꞌaga ke ri Yesus ne ana ajꞌa he, mihe ane, “Rihi tèra muu! Ajꞌa loro-loro muu ri Yaa, pe ma muu ngadꞌo tada. Adꞌo muu dꞌo parahajꞌa petuu nga Yaa. Hape la mii ke Yaa ne mèka-wènge pehedꞌapa nga muu? Èbe ko ma dꞌee, naiki ne!” 20 Ta heroꞌe ke ri roo ne naiki ne nga Yesus. Ta ngède Yesus ri wango nee, ta hore ke ri noo naiki ne la wurai, pebꞌare-gore pa ène. Woro ne ubꞌa noo.
21 Ta kebꞌali ke Yesus pa ama naiki nee, “Rai pèri ke nee, naiki ne pèdꞌa do mi nahee?”
Bꞌale ri ama noo, “Rai tana iki. 22 Tui ke ne wango nee, ne dꞌèi ta pemade noo. Jꞌajꞌi wari ke noo, ne bui la dꞌara rao ai, ki adꞌo pebole pa dꞌara èi. Ruba ko we, ne dꞌara Ama. Ki jadꞌèi he, peꞌie ko ri Ama ne naiki na dꞌee.”
23 Ta bꞌale ke ri Yesus, “Ta ngaa ku lii, ‘ki jadꞌèi? Jadꞌèiri Yaa harièle, hadꞌèita parahajꞌa we nga Yaa!”
24 Ta bꞌale ke ri ama naiki nee, nga he mèri ta tangi, mihe ane, “Ama! Do parahajꞌa ma ke yaa. Ruba we ne dꞌara perue riko ne parahajꞌa yaa!”
25 Pa awe na ène, ngèdi ri Yesus ae ke ne dèu do dèka la peworo la ène. Ta pereda ke ri Noo pa wango nee, mihe ane, “Wango apa! Mèhu èni we èu ti dꞌara naiki na dꞌee, mijꞌe nara ta rèngi, iꞌa noo pedai lii. Bꞌole bꞌale wari èu la dꞌara noo!”
26 Ta rènge ne lii pereda Yesus ri wango nee, ta pekaa ke noo pemèdèumèdèu Ta pekelole ke ri noo ne naiki nee, jꞌe kedꞌèji-dꞌèji, jꞌe mèhu èni noo ti dꞌara naiki nee. Hekoto ne naiki, mi do made he. Ane ne lii dèu pa ène, “Made ke naiki ne!”
27 Ta pèro ke ri Yesus ne naiki nee, jꞌe pekèdꞌe noo. Ta kèdꞌèidꞌènge ke noo.
28 Ta pekèdꞌèike Yesus nga ana ajꞌa Noo ti ène, jꞌe maho roo la dꞌara hewue èmu. Roo ke miha, pa dꞌara èmu nee, ta kebꞌali ke ne ana ajꞌa he pa Yesus, “Ama! Ta ngaa jꞌii ku dꞌo nara ta hudꞌe ne wango ne?”
29 Ta lii ke Yesus pa roo, “Dꞌèno ko ri muu pe woie! Wango he do apa. Ki dꞌo hebꞌajꞌa muu ta ami kuaha ngati Deo, nara dꞌo muu ta hudꞌèiwango do mi nahii.”
Yesus pedai wari jꞌara lua made Noo
(Mateo 17:22-23; Luka 9:43-45)
30 Ta pekèdꞌèirike Yesus nga ana ajꞌa Noo he ngati ène, la propensi Galilea. Ne dꞌèi Noo, bꞌole era do toi ri dèu ne lua dèka roo la nii, 31 ri ne dꞌèi Noo ta ajꞌa ne ana ajꞌa Noo he we. Ta lii ke Noo nga roo, mihe ane, “Tui dꞌoke, jꞌe pewie Yaa ri he dèu pa dèu do wola. Jꞌe pemade Yaa ri roo, do Dèu Rai-wawa do Petuu-Petuu dꞌee. Tèra Yaa ta made, tapulara pa nèli, ta muri wari.”
32 Ta pika Yesus mi nahère, ta bꞌingu ke roo pelai ta dꞌo tada roo. Bꞌani dꞌo ke roo ta kebꞌali ne lua pedèbꞌo Yesus.
Ana ajꞌa Yesus pebꞌata ta nadèu ne do ke rihi
(Mateo 18:1-5; Luka 9:46-48)
33 Ta nèru rike Yesus he la Kapernaum. Ta dꞌai roo ne maho la dꞌara èmu, ta kebꞌali ke Yesus pa ana ajꞌa he, mihe ane, “Pebꞌatꞌa nengaa ke muu pa rujꞌara he ngine?”
34 Bꞌule dꞌo he dèu he do bꞌani ta bꞌale, ri pa rujꞌara he ngine do pebꞌata roo ta nadèu ne do rihi pa telora roo. Luka 22:24
35 Ta mejèdꞌèike Yesus, jꞌe ajꞌa roo, mihe ane, “Nadèu do dꞌèi ta dèu do ke rihi, muri mada noo petuu-petuu mi do ènu do pemoko dèu lowe.” Mateo 20:26-27; 23:11; Maꞌu 10:43-44; Luka 22:26
36 Ta heroꞌe ke ri Yesus he dèu naiki, jꞌe bꞌale pa telora roo. Jꞌe lii Noo, 37 “Nadèu do pedèue Yaa, jꞌe pemoko dèu mi naiki na dꞌee, ne pedèbꞌo nee, dèu na ène lema do pemoke Yaa. Lai na ène lema, pemoke Ama do pejue Yaa ma rai-wawa dꞌee.” Mateo 10:40; Luka 10:16; Johani 13:20
Nadèu do jadꞌèi ita dèu kejie dii?
(Luka 9:49-50)
38 Moko ta kelaa ke Johani, ana ajꞌa Yesus, ane noo, “Ama. Hewari, era he dèu do hudꞌèiwango nga pake ngara Èu. Tapulara ta lara ke noo ri jꞌii, ri adꞌo noo kejie dii.”
39 Ta bꞌale ke ri Yesus, “Bꞌole lara noo. Ri nadèu do pake ngara Yaa, ta tao madalae, adꞌo noo ta peꞌape ngara Yaa. 40 Ki adꞌo noo do pelawa nga dii, tatu noo lema kejie dii. Mateo 12:30; Luka 11:23 41 Henge peꞌie ri muu! Kiri era dèu do tada muu ta dèu do pedèue Kristus, jꞌe rabꞌa-dꞌèru muu, tatu ta dꞌo bèlo ri Deo ne lua lobꞌo noo. Maji lema muu ta penginu èi loko wue he we, bèlo dꞌo ri Deo ne lua woie noo.” Mateo 10:42
Bꞌole pemanga-manga nga hala-ludèu
(Mateo 18:6-9; Luka 17:1-2)
42 Ta pika rike Yesus pa roo, mihe ane, “Ki era dèu do èbe he dèu naiki la rujꞌara do hala, moko ne naiki ne ta dodꞌo parahajꞌa pa Yaa, jaga ie ó! Rihi ie dèu na ène, ta perète pa lakoko ri wowadu worena, jꞌe hore la lèu ae.* Pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani, wowadu do pake ta gili are-gandum ta tao lawo terigu.
43 Ki pake kae-ngaꞌa èu ta tao hala-ludu, ète jꞌe hore! Rihi ie èu ta maho la muri mada nga Deo nga he laa kae, ngata hore èu la dꞌara ai naraka nga dꞌue laa kae. Mateo 5:30 44 [Ne naraka nee, era hedui-herui. Ne ai pa nii, do peloro-loro. Lema ne ètu pa ène, ngaꞌa pewèu pebꞌèku loro-loro ne dèu do maho la ène.] Adꞌo do bꞌuke ne ayat na dꞌee (44) pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani do rihi wodui he. 45 Ki pake kae-jꞌèla èu ta tao hala-ludu, ète jꞌe hore! Rihi ie èu ta maho la muri mada nga Deo nga he laa kae, ngata hore èu la dꞌara ai naraka nga dꞌue laa kae. 46 [Ne naraka nee, era hedui-herui. Ne ai pa nii, do peloro-loro. Lema ne ètu pa ène, ngaꞌa pewèu pebꞌèku loro-loro ne dèu do maho la ène.] Pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani do rihi wodui, adꞌo do bꞌuke ne ayat 46 dꞌee. 47 Ki pake namada èu ta tao hala-ludu, ruke jꞌe hore! Rihi ie èu ta maho la muri mada nga Deo nga hewue namada, ngata hore èu la dꞌara ai naraka nga dꞌue bꞌue namada. Mateo 5:29
48 ‘Ne naraka nee, era hedui-herui.
Ne ai pa nii, do peloro-loro.
Lema ne ètu pa ène, ngaꞌa pewèu pebꞌèku loro-loro ne dèu do maho la ène.’ Yesaya 66:24
49 Ne lii ajꞌa Yaa nee, do rihi ne mejèni. Naduu do dꞌèi ta pedute Yaa, do paraluu noo ta mèka tee ta pedute loro-loro Yaa, mi hedꞌai do tao ri mengèhi jꞌe noe pa lodꞌo, mijꞌe ta dꞌo wèu, maji lema ta tèke petui.
50 Mengèhi do ie. Do nara ta pe woie ngaꞌa. Tapulara ki ele ne hèro noo, bꞌule dꞌoke noo nga guna. Ta hore heke. Hèku muu he, do ie ta jadꞌèi mi mengèhi he, tuu muri mada pehajꞌa-pedꞌèi nga harièle dèu.
Naa! Pengaha we muu ne pelule jꞌara lua naduu do rihi!” Mateo 5:13; Luka 14:34-35

9:7 2 Petu 1:17-18; Mateo 3:17; Maꞌu 1:11; Luka 3:22

9:11 Maleaki 4:5; Mateo 11:14

9:34 Luka 22:24

9:35 Mateo 20:26-27; 23:11; Maꞌu 10:43-44; Luka 22:26

9:37 Mateo 10:40; Luka 10:16; Johani 13:20

9:40 Mateo 12:30; Luka 11:23

9:41 Mateo 10:42

*9:42 Pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani, wowadu do pake ta gili are-gandum ta tao lawo terigu.

9:43 Mateo 5:30

9:44 Adꞌo do bꞌuke ne ayat na dꞌee (44) pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani do rihi wodui he.

9:46 Pa dꞌara Alkitab lii rai Yunani do rihi wodui, adꞌo do bꞌuke ne ayat 46 dꞌee.

9:47 Mateo 5:29

9:48 Yesaya 66:24

9:50 Mateo 5:13; Luka 14:34-35