8
1 King 8:22-43
Solomontä kudupi yot täŋkuko u Anututa biŋam pekta yäŋapik man yäŋkuk
22 Täŋpäkaŋ Isrel äbot Solomon kaŋ iwarirä Yawe täŋo bukä iŋamiken itkaŋ keritä kunum terak ket kewatkuk. 23  * Sam 35:10, 86:8, 89:6,8 Täŋpäŋ ŋode yäŋkuk;
O Yawe, Isrel ämawebe täŋo Anutu, kunum gänaŋ ba kome terak gäk udewani kubä nämoinik itak. Gäkä watä ämakaye gäkagän bänep peŋpäŋ iŋamkaken kuŋat täkaŋ unita bänep iron täŋ yämikta yäŋkehärom taŋkuno u nämo wärämut täyan.
24 Gäk nana Devit, watä ämaka u täkta yäŋkehärom taŋpäŋ iwetkuno u bureni täyan ŋo. Bian mekatä yäŋkunopäŋ apiŋo ketkatä bureni pewi ahätak.
 
25  * 1Kin 2:4; Luk 1:68-72 Eruk Yawe, Isrel ämawebe täŋo Anutu, gäkŋo watä ämaka nana Devitta yäŋkehäromtak man ŋo iwetkuno u bureni kaŋ pewi ahäwän. Gäk ŋode iwetkun; Devit gäkä näk iŋamnaken irit kuŋat-kuŋatkata watä itpäŋ siwoŋi kuŋatkuno nanakayetä udegän kuŋatnayäŋ täkaŋ uwä nadäŋ gamiŋira gäkä äbotken nanik äma kubätä Isrel täŋo intäjukun äma ude itta nämo api wäyäkŋek täneŋ.
26 Unita Isrel täŋo Anutu, gäk nana Devit, watä ämaka u man iwetkuno udegän yäŋiri kaŋ kehärom tawän.
 
27  * Jon 1:15; Apos 17:24; 2Ko 6:16 Upäŋkaŋ Anutu, jide? Gäk kome terak täga iren? Bureni-inik, kunum pähap päke u gäkä itnaŋi bumik nämo, täpuri täŋirän gäk udewanitä näkä yot ŋo täŋ gamiŋkuro uken jide ude itpäŋ-nadäk täŋpen?
28 O Yawe Anutuna, watä ämaka näk apiŋo gäk iŋamkaken butewaki gera yäyat ŋo juku peŋpäŋ yäŋapik manna nadäŋ nami.
29  * Lo 12:11 Gäkä yot ŋonita ŋode yäŋkun; U wäpna täŋo irit bägup kaŋ täŋpän yäŋ yäŋkuno unita gäk kepma bipani udegän yot ŋoken dapun ijiŋpewi äpäk täyon. Ude täŋiri watä ämaka näkä iŋamna yot ŋo iwoŋäreŋkaŋ yäŋapik man yäk täŋira nadäŋ namik täyi.
30  * Sam 103:3; Mat 6:12 Bureni Anutu, watä ämaka näk ba Isrel äbotkayekät nintä iŋamnin yot ŋo iwoŋäreŋkaŋ yäŋapik man yäŋitna, irit bägupkaken kunum gänaŋ itkaŋ yäŋapik mannin nadäŋpäŋ mominin kaŋ peŋ nimik tä.
 
31-32 Täŋpäkaŋ äma kubätä noripakita waki kubä täŋ imiŋirän peŋ iwerirä noripaki unitä yot ŋoken äbä gäkŋo bukä iŋamiken itkaŋ gäkä noripakita kowata imikta gäwerayäŋ täŋpänä eruk gäk kunum gänaŋ itkaŋ äma yarä unitäŋo mani nadäŋpäŋ yäpmäŋ danik epän täŋpäŋ äma momi täŋpani täktäki terak kowata kaŋ imi.
Täŋpäkaŋä äma momini nämo unita gäk momika nämo yäŋ yäŋtäreŋ imiŋiri kaŋ kwän. Ude täŋ imiŋiri äma u waki kubä nämo täŋkuk yäŋ api nadäneŋ.
 
33-34 Täŋpäkaŋ Isrel äbotkayetä gäkken momi täŋirä gäkä iwaniye nadäŋ yämiŋiri äbotkaye täŋo kehäromi yäpmäŋ äpäŋirä bänepi äyäŋutpäŋ gäk wäpka äneŋi yäŋpäŋ yot ŋoken gwäjiŋ äpmoŋ gamiŋpäŋ gäkken yäŋapinayäŋ täŋpäwä kunum gänaŋ itkaŋ mani nadäŋ yämiŋpäŋ wakini kaŋ ärut yämi. Täŋ iwantä ini komeken yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ kuneŋo u täŋpäwä gäkä kome äbekiye oraniyeta yäniŋ kireŋkuno uken äneŋi yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ kaŋ äbi.
 
35-36 Täŋpäkaŋ ämawebekayetä gäkken momi täŋirä gäkä kunum täŋo yäma yäpuriri iwän nämo taŋirän nadäwä tumbäpäŋ Yawetä bäräpi ŋo nimitak yäŋ nadäneŋ. Ude nadäŋpäŋ iŋami yot ŋo iwoŋäreŋpäŋ wäpka äneŋi yäŋpäŋ yäŋapinayäŋ täŋpäwä kunum gänaŋ itkaŋ watä ämakaye Isrel ämawebe unitäŋo momi kaŋ peŋ yämi. Momini peŋ yämiŋpäŋ kädet täga iwatta yäwetpäŋ yäwoŋäreŋkaŋ nadäŋiri kome inita yäniŋ kireŋkuno uken iwän äneŋi kaŋ tawän.
 
37-38  * Sam 91:15, 32:3-4, 42:11; Rom 7:24 Täŋpäkaŋ komeninken nakta jop irit ba käyäm pähap ahäŋirän, ba epänken ketem täŋo iwantä ahäŋpäŋ ketem täŋpä waŋirä, ba käpuktä ahäŋpäŋ ketem pähämi kudup naŋ päräk taŋirä, ba iwaniyetä yotpärare it gwäjiŋit, imaka umuri ba käyäm udewanitä ahäŋirän Isrel ämawebekaye ukät nanik ätutä bänep nadäŋ bäräp täŋpäŋ yäŋapik man terak yot ŋoken keri api kewatneŋ.
39  * Hib 4:12; Rev 22:12 Ude täŋirä kunum gänaŋ irit bägupkaken itkaŋ mani nadäŋ yämiŋpäŋ momini peŋ yämiŋkaŋ täktäki kudup uterak kowata kaŋ täŋ yämi. U imata, gäk kubä-tägän äma kuduptagän täŋo bänepi kawi tärek täkaŋ.
40 Ude täŋiri kome gäkä äbekiye oraniyeta yäniŋ kirewani uken itkaŋ gäka umuri pähap nadäŋpäŋ gämotkakengän api it yäpmäŋ äroneŋ.
 
41-42 Täŋpäkaŋ ämatä wäpka pähap ba kehäromika pähap unitäŋo biŋam api nadäneŋ. Täŋpäŋ äma kudupi kubä Isrel äbotkaye nintä äbotken nämo ahäwanitä kome banken nanik wäpka biŋamkata yäŋpäŋ yot ŋoken äbä yäŋapik-apik epän api täŋpek.
43  * Sam 86:9, 102:15; Rev 11:5 Ude täŋirän gäk kunum gänaŋ irit bägupkaken itkaŋ mani nadäŋ imiŋpäŋ imaka u ba unita yäŋapiŋirän kaŋ nadäŋ imik tä. Gäk ude täŋiri äma äbori äbori komeni komeni it yäpmäŋ kukaŋ unitä wäpka biŋam nadäŋpäŋ gäka umun pähap nadäŋpäŋ api kuŋatneŋ, Isrel äbotkaye nintä täk täkamäŋ udegän. Täŋpäŋ yot täŋ gamiŋkuro ŋoken wäpka biŋam itak yäŋ api nadäneŋ.

*8:23: Sam 35:10, 86:8, 89:6,8

*8:25: 1Kin 2:4; Luk 1:68-72

*8:27: Jon 1:15; Apos 17:24; 2Ko 6:16

*8:29: Lo 12:11

*8:30: Sam 103:3; Mat 6:12

*8:37-38: Sam 91:15, 32:3-4, 42:11; Rom 7:24

*8:39: Hib 4:12; Rev 22:12

*8:43: Sam 86:9, 102:15; Rev 11:5