^
Esekiel
Esekiel 2:1-5
Anutu täŋo meni jinom yäŋahäwani kubä
Esekiel 17:22-24
Anututä Isrel ämawebe täŋkentäŋ yämikta yäŋkuk
Esekiel 18:1-4, 19-32
Ämawebe täŋo bänepi uwä Anututa biŋam
Esekiel 33:7-9
Momi äma yäpä-siwoŋtakta man
Esekiel 34:11-16, 23-24
Ekäni ini uwä yawak täŋo watä äma tägagämän
Esekiel 37:1-14
Äma kujat jiraŋ yabäwani