37
Esekiel 37:1-14
Äma kujat jiraŋ yabäwani
Yawetä nepmäŋitpäŋ Munapikitä yäŋnäkŋat päŋku awaŋ kubä, äma kujat bumta parirä u bämopiken nepmaŋkuk.
U yäŋnäkŋat yäpmäŋ kujat jiraŋ u gänaŋ kuŋ-äbäŋ täŋirän ŋode kaŋkut; Kujari jiraŋ kawukiinik awaŋ pähap u unitägän yeŋpäŋ itkuk. * Jon 5:21; Apos 26:8; Rom 4:17; 2Ko 1:9; Hib 11:19Ude yabäŋira Yawetä näwet yabäŋkuk; Äma täŋo nanak, jide nadätan? Äma kujari ŋo äneŋi irit täga yäpneŋ? Yäwänä iwetkut; O Ekäni Yawe ärowani, gäkŋa-tägän nadätan.
* Ais 42:18; Jon 5:25,28-29; Rom 10:13-15Ude yäwawä Yawetä näwetkuk; Gäk kujat jiraŋ ŋonita manna biŋam ŋode yäwet; Äma kujat kawuki in, Yawe täŋo man ŋo nadäwut! * Stt 2:7; Sam 104:28-29; Jon 20:22; Rom 8:2; Efe 2:5Ekäni Yawe ärowanitä äma kujari in ŋode täwetak; Nadäkaŋ? Näk woŋ piäŋpewa in gänaŋ äpmoŋpäkaŋ irit api yäpneŋ. Bureni, näk tohatjin peŋpäŋ gupjin api uwäktäŋ tamet. Ude täŋkaŋ woŋ piäŋpewa in gänaŋ äpmoŋpäkaŋ unitäwä irit api tamek. Ude täŋira näkawä U Yawe yäŋ api nadäwä täreneŋ.
Eruk Yawetä man näwetkuko udegän yäŋahäŋpäŋ yäwet ittäŋgän nadäŋkut; Äma kujat mämä täŋirä. Täŋpäkaŋ yabäŋira kujari-tägän ini yäpurärätkuŋ. Täŋpäŋ yabäŋkut; Toharitä kujari terak ärowäkaŋ gupi uwäk täŋ yämiŋkuk. Upäŋkaŋ irit täŋo mänit nämo yäpuŋ.
Ude yabäŋira Anututä näwetkuk; Äma täŋo nanak, mena yäpmäŋpäŋ mänit ŋode iwet; Ekäni Yawe ärowanitä ŋode gäwetak; Ukädatä-ukädatä äbäŋkaŋ äma kumbani ŋo irit yäpmäkta woŋ piäŋ yäwat. 10  * Rev 11:11Eruk, Yawetä man näwetkuko udegän yäŋahäŋpäŋ iwerira mänittä äma u gänaŋ äpmoŋpäkaŋ irit ikek täŋpäŋ akuŋpäŋ itkuŋ. Itkuŋo uwä äma äbot pähap ude täŋkuŋ.
11 Täŋpäkaŋ Yawetä man ŋode näwetkuk; Äma täŋo nanak, äma kujari yabäno uwä Isrel äbot päke ude bumik. Isrel äbottä ŋode yäk täkaŋ; Kujatnin kawuk tawäpäŋ ude itnayäŋ nadäŋkumäŋo u bureni nämo ahäŋkuk. Säkgämän iritnin paotak uba yäŋ yäk täkaŋ. 12 Ude yäk täkaŋ unita mena yäpmäŋpäŋ ŋode yäŋahäŋpäŋ kaŋ yäwet; Ekäni Yawe ärowanitä ŋode yäyak; Ämawebenaye, nadäkaŋ? Näk in yäwa kikŋutpäŋ awaŋ gänaŋ nanik akuŋirä komejinken Isrel äneŋi yäŋ-täkŋat päŋku api tepmaŋpet. 13  * Sam 126:2-3Ude täŋ tamiŋira ämawebenaye intä näkawä Yawe yäŋ api nadäwä täreneŋ. 14  * Jol 2:28-29; Sek 12:10; Rom 8:11; 1Ko 15:45; Tai 3:5-6Täŋpäkaŋ Munapikna in gänaŋ pewa äpmoŋpäkaŋ irit tamiŋirän komejin kujatken api tepmaŋpet. Ude ahäŋirän Yawe näkä manna biŋam yäŋkuroniktä bureni pewä ahätak yäŋ api nadäneŋ. Yawe näkä man ude yäyat.

*37:3: Jon 5:21; Apos 26:8; Rom 4:17; 2Ko 1:9; Hib 11:19

*37:4: Ais 42:18; Jon 5:25,28-29; Rom 10:13-15

*37:5: Stt 2:7; Sam 104:28-29; Jon 20:22; Rom 8:2; Efe 2:5

*37:10: Rev 11:11

*37:13: Sam 126:2-3

*37:14: Jol 2:28-29; Sek 12:10; Rom 8:11; 1Ko 15:45; Tai 3:5-6