28
Rebekatä man ude iwetkuko unita Aisaktä Jekop yäŋpewän päbä kon man äneŋi iwetpäŋ man kehäromi ŋode iwetkuk; Gäk Kenan kome ŋo nanik webe kubä nämoinik yäpen yäk. Unita akumaŋ Mesopotemia komeken meŋka täŋo nani Betuel uken ku. Uken meŋka täŋo wanori Laban unitäŋo äperi kubä webekata kaŋ yäpmäŋ. Ude täŋiri Anutu Kehäromi Mähemitä täŋkentäŋ gamiŋirän nanakaye mäyap ahäkot. Nanakaye mäyap ahäŋirä gäk äbot mäyap täŋo nani ude isi. * Stt 17:4-8 Anututä Abraham täŋkentäŋ imiŋkuko gäk ba äbekaye oraŋkaye udegän täŋkentäŋ tamiŋirän kome ŋo kaŋ kore. Kome ŋowä Anututä Abrahamta iniŋ kireŋkuko upäŋkaŋ apiŋo gäk kome mähem bureni nämo, äbani ude itan. Man ude yäŋpäŋ Aisaktä Jekop tewän yäpmäŋ Mesopotemia komeken äwäŋi Labanken kuŋkuk. Laban uwä Betuel, Aramtä äbotken nanik unitäŋo nanaki ba Rebeka wanori, Jekop kenta Iso täŋo miŋi u.
Isotä webe kubäkät yäpuk
6-7 Täŋpäkaŋ Isotä biŋam ŋode nadäŋkuk; Nantä Jekop kon man iwetpäŋ Kenan webe yäpmäkta yäjiwätpäŋ webe yäpmäkta Mesopotemia komeken kukta peŋ iwetkuk. Biŋam ude nadäŋpäŋ pen ŋode nadäkgän täŋkuk; Peŋ iwerirän Jekoptä miŋi nani täŋo man buramiŋpäŋ Mesopotemia komeken kuŋkuk. Isotä biŋam ude nadäŋpäŋ bänepiken ŋode nadäŋkuk; Nana Aisaktä webe Kenan nanik yäpuro unita nadäwän täga nämo täk täyak yäŋ nadäŋkuk. Ude nadäŋpäŋ päŋku Abraham nanaki kubä Ismael unitäŋo äperi kubä wäpi Mahalat, Nebaiot täŋo wanori u webenita yäpuk. Yäpmäŋpäŋ webeniyat itkumänkengän tewän yaräkubä täŋkuŋ.
Jekoptä kunum täŋo terak kaŋkuk
10 Täŋpäkaŋ Jekoptä Beseba kome peŋpeŋ Haran yotpärareken kuŋkuk. 11 Kuŋtäyon edap äpmoŋirän kädet bämopiken däpmon pärayäŋ täŋkuk. Kome uken mobä mäyap itkuŋo u kubä yäpmäŋpäŋ kunowäta peŋpäŋ patkuk. 12  * Jon 1:51 Patpäŋ däpmonken, terak kubä moräki kome terak, moräki kunum gänaŋ yäputpäŋ irän kaŋkuk. Terak u terak Anutu täŋo aŋerotä äroŋ äpäŋ täŋirä yabäŋkuk. 13  * Stt 13:14-15 Ude täŋirä Yawetä terak moräkiken unu itkaŋ yäŋkuk; Näk Yawe, oraŋka Abraham ba nanka Aisak täŋo Anutu. Kome pätan ŋo gäk ba äbotkayeta api taniŋ kirewet. 14  * Stt 12:3, 22:18 Äbotkayetä ahäŋ bumbum täŋtäko kome terak keŋkeŋ jiraŋ pätkaŋ ude api ahäneŋ. Täŋpäŋ kome kukŋi kukŋi umude ba unude api tokŋeŋ yäpmäŋ kuneŋ. Täŋirä gäk ba äbekaye oraŋkaye terak ämawebe komeni komeni u kuduptagänta iron pähap api täŋ yämet. 15 Nadätan? Näk gäkkät itkaŋ kome kuŋarayäŋ täno udegän watäni api it gamet. Täŋpäŋ gämagut yäpmäŋ äbäŋira kome ŋoken äneŋi api äben. Näk nämo gepmaŋpäŋ gäkkät irira imaka imaka api gamet yäŋ yäŋkehärom taŋkuro u api ahäŋ morewek yäŋ iwetkuk.
16 Ude iweränkaŋ Jekoptä akuŋpäŋ ŋode nadäŋkuk; Wära! Näk jop pätat yäŋ nadäropäŋ Yawetä kome ŋo it-inik täyak yäk. 17 Ude nadäŋpäŋ umuntaŋpäŋ yäŋkuk; Kome ŋo umuri-inik. Bureni-inik, ŋowä Anutu täŋo irit kome. Eruk kunum täŋo yäma ŋo yäk.
18 Eruk kome yäŋeŋburu taŋirän Jekop akuŋpäŋ mobä kunowäta peŋ patkuko u yäpmäŋ akuŋpäŋ kämi kaŋpäŋ nadäkta käroŋ yäputkuk. Täŋpäŋ Anututa biŋam täkta olip gakŋi umeni piŋ ibatkuk. 19 Gakŋi piŋ ibatpäŋä kome u wäpi kodaki Betel yäŋ iwetkuk. (Ninin man terak Betel u Anutu täŋo yot.) Kome unitäŋo wäpi biani Lus yäŋ iwerani.
20-21 Ude täŋpäŋ Jekoptä ŋode yäŋkehärom taŋkuk; Anutu gäkä näkkät itkaŋ kädet kuŋarayäŋ täro uken nabäŋ näwatpäŋ ketem ba tek pewi ahäŋ namiŋirän nanatä yotken äneŋi säkgämän äbäŋpäŋä eruk Yawe gäka näkŋo Anutu yäŋ api nadäŋ gamet. 22 Eruk mobä yäputat ŋonitä Anutu ganiŋoret bägup api irek yäk. Täŋkaŋ imaka imaka namayäŋ täyan u kuduptagän yäpmäŋ daniŋpäŋ moräki gäka api gamik täŋpet yäk.

*28:4: Stt 17:4-8

*28:12: Jon 1:51

*28:13: Stt 13:14-15

*28:14: Stt 12:3, 22:18