^
Hibru
Jesutä Anutu täŋo mebäri yäŋahäŋ nimiŋ moreŋkuk
Nanakitä aŋero yärepmitpäŋ ärowani-inik itak
Jesuta nadäŋitna äpani nämo täŋpek
Jesu uwä komen äma äworeŋkuk
Jesu wäpi biŋamtä Moses täŋo irepmitkuk
Anutu täŋo manta ärowani nämo täne
Anutu täŋo kudupi ämawebeta orekirit kubä itak
Jesu uwä nintäŋo bämop äma intäjukun-inik
Nanak bakä terak pärani ude itnetawä
Anutu täŋo yäŋkehäromtak man u bureni
Melkisedek u wäpi biŋam ärowani nikek
Jesutä bämop äma biani yärepmitak
Jesu uwä topmäk-topmäk kodaki täŋo bämop äma
Topmäk-topmäk kodakitä biani irepmitak
Anutu iniŋ oretoret kädet biani
Jesu täŋo nägäritä piä täŋkuko unita man
Kristo uwä kadäni kubägän kumbuko uba
Ärawa bianitä momi täga nämo ärut morewek
Anutu dubini-ken kuk täkäna!
Nadäkinikjin täŋkehärom taŋpäŋ itkot
Nadäkinik ikek kuŋat-kuŋat täŋo mebäri
Jesu täŋo kädet kuroŋ iwat täkäna
Anutu uwä nanin bäyawani bumik
Jukuman ätu
Topmäk-topmäk kodaki terak it täkamäŋ
Kädet ätu Anututä gäripi nadäk täyak
Jesu iwaräntäkta nämo umuntäne
Yäŋtärek man