5
Aisaia 5:1-7
Wain epänta man wärani
* Mat 21:33; Mak 12:1; Luk 20:9 Yäke! In nadäŋirä notnapak tägagämän kubäta kap tewa. Kap uwä wain epänita yäŋpäŋ yäŋ-tewayäŋ. Notnapak tägagämän unitä pom kubä terak, kome gakŋi säkgämäninik uken wain epän täŋkuk.
U kome duŋpäŋ mobä jiraŋ-jiraŋ kudup täŋureŋ täŋpän kwäpäŋ wain yet tägatäga piŋkuk. Ude täŋkaŋ iwanta yäŋpäŋ wain epän unita watä itta epän bämopiken yot käroŋi kubä täŋkuk. Ude täŋkaŋ wain mujipi yeŋ käkärirän ume ahäkta awaŋ kubä äneŋkuk. Ude täŋ paotkaŋ mujipi säkgämän wädäŋirä yabäkta nadäŋkaŋ itsämbuk. Upäŋkaŋ mujipi waki jägämi-tägän wädäŋkuŋ.
Unita notnapak unitä ŋode yäŋkuk; Eruk, Juda ba Jerusalem ämawebe, in näwerut. Netätä goret täyak? Näkŋa ba wain epän piŋkuro u? Näk nadätat, näk wain mujipi säkgämän ahäkta epäni säkgämän täŋkut. Ude täŋkuropäŋ mebäri imata wain mujipi waki jägämi täkaŋ? Imaka kubä nämo täŋkuro unita ude täkaŋ ba?
Unita apiŋo wain epäna unita jide täŋpayäŋ täyat u kwawak täwet ahäwayäŋ; Näk wain epän unitäŋo yewa wärämurakaŋ tom ägwäritä äpmoŋkaŋ yeŋ gatäŋpäŋ api näneŋ. Ude täŋkaŋ epän kome u täŋpa wawäpäŋ pewa kohoräk däräk-däräk bipi api tädotpeŋ kwek. Tädorirä täŋkerut-kerut epän wari nämo api täŋpet. Ba iwän kome uken takta api iniŋ bitnäwet yäk. Notnapaktä ude yäŋkuk.
Eruk unitäŋo mebäri ŋode; Isrel ba Juda ämawebe uwä Yawe kehäromi mähemi täŋo wain yeri piŋkuko udewani. U gäripi nadäŋpäŋ watäni säkgämän it täŋkukonik. Ämawebe kudän siwoŋi täŋirä yabäkta gäripi nadäk täŋkukonik. Ba äma ätu oraŋ yämiŋpäŋ täŋkentäk-kentäk täŋ yämiŋirä yabäkta nadäk täŋkukonik. Upäŋ nämo! U kudän wakiinik täk täŋkuŋonik. Uwä äma ätu komi yämiŋpäŋ yäniŋ wärätpäŋ iwan täŋ yämiŋkuŋ.

*5:1: Mat 21:33; Mak 12:1; Luk 20:9