^
Jems
Täŋyabäk-ken kehäromigän iritta man
Anututä waki kädet-ken nämo nimagut täyak
Anutu täŋo man nadäŋ äwaräkuk nämo täneŋ
Ämawebeta iron uterakgän täŋ yämen
Nadäkinik bureni-inik ba jopita man
Meninta watä it täkäna
Menin uwä imaka komigämän-inik
Nadäk-nadäk mebäri yarätä itkamän
Anutu gämori-kengän kuŋatneŋ
Ekänitä nadäŋ nimänä imaka u ba u täga täne
Jemstä tuŋum äma wakita umun man yäŋkuk
Bäräpi kotaŋpäŋ kwikinik itneŋ
Jop man yäŋkaŋ bureni-inik yäŋ nämo yäneŋ
Äma siwoŋi täŋo yäŋapik man uwä kehäromi nikek
Nadäkiniki pewä putärewani u täŋkentäŋ yämineŋ