4
Malakai 4:1-6
Yawe täŋo kadäni pähap api ahäwek
* Sam 21:9; Mal 3:2; Mat 3:12; 2Te 1:8; 2Pi 3:7 Yawe kehäromi mähemitä ŋode yäyak;
Kepma pähap kubä bureni-inik api ahäwek. Kepma uken ämawebe inita nadäŋirä ärowani täŋpanikät wakiwaki täŋpani unitä mup kubit täwani ude äworeŋirä kädäptä kudup api ijiŋ paotneŋ. Kokoki täpuri kubä nämo api itneŋ. * Sam 85:9; Ais 50:10; Luk 1:50; Rev 11:18 Täŋ, näk wäpna biŋam oraŋ namik täkaŋ inken näkŋo yäpä-siwoŋtak piä kehäromitä edap dapuritä-yäŋ abäŋ tamiŋpäŋ yäpätägaŋ tamek. Ude täŋ tamiŋirän oretoret bumta, bulimakau nanakitä yewa gänaŋ naniktä äpämaŋ päŋku täŋoret täk täkaŋ ude api täneŋ. * Rom 16:20; Rev 11:15, 14:20 Kadäni piä ude täŋpayäŋ täyatken inä äma wakiwaki yärepmitpäŋ kugun ude parirä uterak yeŋtäŋ kuŋ äbäk api täneŋ. Yawe kehäromi mähemi näkä ude yäŋkehärom täyat.
Unita in näkŋo baga man, piä ämana Mosesta Sinai pom terak imiŋkuro unita nämo guŋ täneŋ. Man imiŋkuro u Isrel ämawebe in kuduptagäntä iwatneŋta imiŋkut.
* Mat 11:14, 17:10-13; Mak 9:11-13; Luk 1:17; Jon 1:21 Täŋpäkaŋ Yawe näkŋo kadäni umuri pähap unitä nämo ahäŋirän intäjukunä profet Elaija api taniŋ kirewet. Elaija u taniŋ kireŋira nädanani täŋo kokwawak yäpän-siwoŋ tawäpäŋ api yepmaŋpek. Ude täŋkentäŋ tamikta nadäk nämo peyat yäwänäku äbä komejin täŋpa wakkäneŋ.

*4:1: Sam 21:9; Mal 3:2; Mat 3:12; 2Te 1:8; 2Pi 3:7

*4:2: Sam 85:9; Ais 50:10; Luk 1:50; Rev 11:18

*4:3: Rom 16:20; Rev 11:15, 14:20

*4:5: Mat 11:14, 17:10-13; Mak 9:11-13; Luk 1:17; Jon 1:21