Bikoro bu kirau in ni Taru
Tunno uhem uni henu nishi uri aje. Kati iperke shi uni inta agenu, barki uwuza ugino aye wa wu i be ika dura ka Asere Mahabi sarki urusa uwe. Ringini nan adesa wa ra udenge ukursuzo anu, kasi izina we anyimo uzino me, iringizi nan adesa wa zinu sa uni rere kasi izini we anyimo uzina uginome. Kodavi ma nonziko anya, na ukomi wa anya ucukuno lau, barki Asere madi wuzi tize tini nikubu aseseri anu Musa nan Mubura nan anu Musa nan ane anu. Karani mu riba mushi ahira unyara ikirfi, hibinani imum me sa izini barki Asere in nice numeme magu, “Inda cekum shi ba inda kuri in nya shi amruba. “Na ti cukuno unu hibizina barki ti kemnikara ni guna, “Asere ani unu benki, inda kunnam biyau ba. Nyanini unu madi wum?” Hirani andesa wa ciki amakwanko a desa wa bara shi anyimo tize ta Asare, kuri hirani ini mum me sa idi tarsi adomo atanu tuweme, tarsa ni u nya ace aweme. Yeso u indi mani nijo, nan uhana aje. Kati i seserike uhana ugenu udungara ussasas, barki izinuri asuiriba ahira uwuza imumu iriri, da barki imumare ba sa ida bengize adesa wa tarsa. 10 Ti zini iriba ahira adesa wa wuza katuma anyimo udanga wa zo me uni bari wa ri. 11 Unu udang ukatuma ka Asere ma ribize a hira a lau in maye mi nama sa awesi barki kpico umadini, inama me adi hani ukamaru kanipin aka punsa. 12 Barki ani me Yeso me ma masi uzito aka maru kana tukum kani pin, barki ma kpico anu in maye mameme. 13 Barki ani nati dusa ahira ameme aka maru kani pin unu cira umu i mumeme. 14 Tizon duru in nire nipin sa in cikin durini abini me, a ani me ti nyarga nipin me sa ni eze. 15 Ahira ameme, na ko uya uwui ti witi imumu i nonzo Asere, Ninonzo nine mini tize ta ayu aru sa ti nonzo niza numeme. 16 Kati iperke shi uni wuza imum ihuma nan nu benki unu henu, barki Asere mazini riba irum gbardang ini mumu uyenza igino me. 17 Nasa ni ace nan unonzo adesa wa ra ama kwonku, barki wa wuza katuma ku hira ushi barki u vengize ushime, kasi adesa wadi nya ugbardang imum igesa wa wuzi katuma ku hira ushi ini iriba irum, da ini riba ibit ba, barki nigi wa iriba ibit ida wuza shi katuma ba. 18 Wuzani haru biringira, barki ti rusa tizini uhira uriri, ti nyara ti wuzi imum igebesa i zi ihuma anyimo a vat imumme. 19 Vat ushi in bengizi shi brki iwuzi ani me, barki ni kem u aye ahira shi debe-debe. 20 Na Asere unasa iriba, desa ma hirza unu dang utarsa ini tam iginome i wono, Asere a Yeso, ahiramaye mu u bursa anu sarki ibinani. 21 Ma marin shi in vat imumu ihuma barki itarsi iriba imeme. Na ma wuzi katuma anyimo aru ka gebesa hame. Ahira a Yeso, na Ni nonzo ni cukuno ahira ameme vat umara une. I cukuno ani me. 22 Nehenu, ana me in nasa shi muriba, tiran mu riba ahira kaze ku nasa iriba sa ma yetteke shine. 23 In nyara irusa a sapo uhenu uru me Timoti, in di e nan me ti iri shi ingi ma beki debe. 24 Isoni ana makwanko mashi me vat nan vat an desa wa nya kadure. Anu henu sa wa ra italiya wa iso shi. 25 Na imumu ihuma icukuno nan shi vat.