Uyakubu
Bikoro bi Inde
Yakubu urere Asere nan u yeso ugomo Asere uhana tilem ukrau intire sa wa samirka a nyimo uneh, in iso shi. Anu henu um inka imum iburi ya kem shi kurzon ini imum ya puru arum. irusa inka u inko iriba ishi wa nya shi ure aje a bizinsizi me, u eze inni riba ihu. Na u inko iriba u mwincika ka tuma ka meme, barki e maza u eze sarki udira ire imum. De sa ma dira urusa a nyimo ashi me, na ma iki a hira ugom Asere, de sa ma nyiza kon de avi timum kan, mada gwara ba, adi kuri a nya me. na ma iki inni riba ka indai sarki maay, unaa maaye mazi kasi bironkomi bini win ni dang sa upebu ugido me ukuri uzuro me. Kati unu uginome ma inki iriba madi kabi ire imuim ahira ugomo Asere. Uni iriba kare mani sa mada turi a hira a indai ba . Na unu udira ma vavi bigiri a nyimo ani nonzo nimeme. 10 Unu ukem a nyimo usizikime umeme, kasi iburi ukwe idi mari 11 . uwui udi suri gbanyaya nan upebu, iburi ike i zarika, urii me udi mari, anime ani unu kem a nyimo a tanu ti meme. 12 Unu ugongon mani dee sa matira irba umansa, inka mare umansiza me, udi nya me ni ere ni venke uge sa Asere a inko an dee sa wa zinni soo umeme. 13 Kati dee sa a mansa me magu Asere ani a mansa me, Asere ada manza me ini mum iburi ba, me inni ce nimeme mada manza unu ba. 14 Ko uya unu adi mansa me uganiya sa mgwei ma je mahunguko me, ma wuna me nibarda. 15 Uganiya sa mgwei maje ma wuna gbardang madi yoo madini, madini inka ma wuna gbardang madi eh inni wono. 16 Anu henu um kati arangi shi. 17 Kondi uya u aye urizo unu nan kodi ya imum sa a nya we ya ya suro azesere ani, izinni tuzo a hira aco uma saa, ada ke a gamirka ba. 18 Ugomo Asere ma zaukan ma yon duru a hira a tize ti meme ti kadure barki ti cukunop uhira utuba utimum ti meme. 19 Anu henu um, sa izinnu suu uwe, ya wuna urii konde avi ma cukuno unu debe ukunna, azo unu debe ubuka utize nannu nu ukuna iriba debe. 20 Barki ucara iriba inu ida hanan me uwuza imum iriri ya Asere. 21 Cekini wuza imum izenzeng a nyimo ugogoni in kabi tize be sa amu nuka a nyimo tuzo unice ikabi tize tiginop me sa a bira a muriba mushi me, ti ge sa tida ke ti han shi uhana ubura . 22 Cukunoni anu wuza utize ta Asere, azo anu kunna casiba, izinnu ranga ace a shi. 23 Vat deesa ma kunna tize me cas mada wuza katuma niba mazi kasi deesa ma hira muhenu mu meme a magani. 24 Uganiya sa ma hira a hira me, madi perke me uzina umuhenu mu meme sda muzi. 25 De sa ma hira memerum, ma rusi bi hoo bi tize ti gino me sa bi nyiza ni kara, adi nya me ukalum. 26 De sa ma zika nice nu me unnu tarsa Asere, mada wuza katuma inni lem nume ba, ma ranga irba imeme, mazo unnu taersa Asere ba. 27 Tize ta asere ti riri tu zatu corno me ta zige me, a hira Asere aco aru unu maka gunguzuno a hana udiran aka coo nan anne udra aruma anyimo ti cukum tini unu, unju ma impi nice nui meme a nyimo uneh umadini.