Bikoro bu Kure
Anu henu um kati incanti u inko iriba ugomo Asere unu su unice. Inka uye maribe udenge udenge ubringara in bi coto ba zumo a balbal in turunga tiriri, unu dira ma ribe inturunga tizenzeng. Tidi inki iriba a hira una tirunga ti riri, ti gu, cukuno a hira ariri, “i gun una tirunga zenzen” tonno abirko, nani, cukuno adizi a hira atibuna tum. A zo usuu uni ce nini iwuza ace a shi me ni ba? Ya cukuno anu inko tize tini kubu? Kunna ni, anu henu um, daki Asere a zauka unu dira unee ma cukuno unu kem Asere, makem uribe a nyimo Asere, unu suu ume? Shi ya wuza iriba ibit unu dira, azo anu kem wani wa hungu shi uhana udenge u inko utize ba? A zo we waniwadi cari niza nigino me sa a tisa shi inn nini ba? In anime inka ya mgwincika u inko utize tigino me ti ugomo Asere kasi ubuka utize ta Asere, “wuna usu uroni tura uwe kasi nice nuwe me”, ya wuza memerum. In ka ya bezi usasas ya wuza madi ma ino me, tize tini kuba ta kem shi unnu cara abangani imum besa a buka shi. 10 Barki anime de sa ma kaba tize tini kubu, marizo, ma cukuno unu cara abanga ni. 11 De sa ma guna, uda wuza imum ima dini nan na neh ba, ma kuri ma guna, “uda huna uye ba” inka da wa wuza imum izenzzen ba, wa wuza uhuna uni ce, wa cukuno unu cara utize ta Asere. 12 AAne ani idi boo tize, ane ani idi kuri wuzi, kasi anu age sa adi wuzi tize tini kubu kasi tize tini kubu ti katuma. 13 Tize tini kubu tidira nice tini. A hira ade sa mada tuzo nice nume ba U hirza unice uwuza katuma nan tize tini kubu. 14 In ka unu makaba tize ta Asere mada wuza katuma ba nyanini ma wuza? nan tize ta Asereti gino me ta bura me? 15 Kasi inka uhenu buruma nan uhenu u eh, wazi bihurba wa kuri wa dira imum are ini hiri. 16 Uye a nyimo a shi me, ma gunan we we dusa ni merum, i kunna utum, m itii, da ya nya we imum in tum ba ya wuna uriri ani me? 17 A ne ani utunoi a tize ta asere sarki wuza ukatuma uwono unice nin. 18 U ye madi gu, “huu uziin tize ta Asere, mi izin katuma”, uye madi gu huu uzin tize ta Asere. mi inzin katuma bezum tize ta Asere sarki katuma, mi a hira a katuma kam, mi in bezi we tize ta Asere. 19 Hem Asere a indai ani, wuza merum ibe ibur izinu kira. 20 Barki anime inka da rusa ba, unu ubur, tize ta Asere sarki katuma uhuna unice nini. 21 A zo a hira a katuma kaco uruu Ibrahim sa wa witti Ishaku vana umeme ma nya uwito unice? I 22 rani tize ta Asere ta wuza ta wuza katuma, a hira katuma unya iriba wa mgwinca. 23 Tize ta Asere ta mgwinca, tige sa ta guna,” Ibrahim ma hem na Asere, abassa ani me kadura ahira meme, a guna me uroni wa Asere. 24 Irani a hira katuma kani kani nonzo unu, azo ugongon ba. 25 A hira unu ugino uni, Rahap unee utara ahana ruma makem ukaba barki katuma ka meme, sa ma kabi agenu anu ghunguzuno umanyanga ma suso we a ure unaa ba? 26 Kasi nipum sarki bibe ba Asere ikizi ini, ane aniugongon sarki katuma ikizi ini.