Revelation
Bikoro bi Tuba
Igino me ine ini tiro ti Yeso vana Asere sa Asere anyame ma bezi ahana akatuma kameme imume be sa i eze azo unu don-don kino ba. Ma bezi anime ahira utuma in bibe bumeme ahira avana umeme Yahaya. Yahaya ma bezi unu rusa imum besa ma iri abanga atize ta Asere nan ubezi imum besa anya barki Yeso vana Asere. Unu ugongon mani desa ma rusa utakarda ugino me in nimyira nini kara, nan andesa sa wa rika titui aguran urusa wa kuri wa tarsa imum be sa anyiteke anyimo barki ugani wa aye mamu. Mi Yahaya, uhana anu tarsa Asere u sunare u nipin nu Asiya; Imumu iriri uya ahira ashi me, nan iriba irum ahira adesa ma zi ana me, desa mazi dati, me mani ma eze uhana aje, na ibe inu surare sa ira aje ukpanku udang umeme. Usuro ahira a Yeso vana Asere, desa a hem unu buka umeme, vana utuba anu hirsa usuro iwono, unu dang anyo agomo unee, uhana a desa ma hem in haru ma kuru ma sabison duru utiriziza umadini maru ahira a mayē mameme. Ma kurzo duru anu ani nonzo, ana katuma kama ka Asere ame na aco ume-ninonzo nanu bari ucukuno ahira ameme uhana u mara unee. Icukuno anime. Ira ma eze nan ti wiri, konde niya nije nidi iri me, vat nan andesa atumi zi me. Ane ani vat tilem tunee tidi wuzi tiyom barki me me, ē icukuno anime. ''Mi mani utuba nan umaza.'' ubuka ugomo Asere. ''Desa memani ana me, me mani ma cukuno udati me mani ma eze uhana aje, unu bari vat.'' Mi, yahaya-uhenu ushi nan desa ma nigome nan shi anyimo uzito, nan ubari nan tira iriba uge sa ura anyimo ayeso-kuzabu ka ti uraba kura ba sa atisa kuna batmusa barki tize ta Asere nan ubezi abanga a Yeso. 10 Inra anyimo abiba rona Asere. Imbe ma kunna nire nimyira ini kara aka maru kam kasi nin hure. 11 Na gu, ''nyetike imum besa wa ira anyimo utakarda, utum uhana ati denge ta Asere tinu sunare-ti Afisus, nan usimira, nan Ubirgamas, nan Utaya tira, nan usardisu, nan ufiladafiya nan Ulaudikiya. 12 Ma gamirka barki iri desa nimyira nume me ni boo nan mi. Sa ma gamrika ma ira ma pitila manu sunare Asere ahira utarsa me. 13 A ti ama pitala me buye ma rani kasi vana unubu, ma soki ure udibi wa impo tibuna me, ma tirziza biriri me nin na zumo a balbal. 14 Nice numeme nizin intice tirum kasi u audiga-kasi uga wa tantani, aje ame me kasi nilem nu ra. 15 Tibuna tumeme kasi azumo abit sa asarika, kasi azumo sa suso bani anyimo ura uni kubu ni zuzumo, ni myira nume kasi ugumuzo umei mu mani win. 16 Atiri tina re tume ma canti i wiran inu sunare, anyo ameme tikonu tu vira ti tinyo re ti suso ni. Muhenu mu meme mu balti kasi uwui sa wa tusa gwanya-nya. 17 Uganiya sa ma ira me, ma rizo kasi ukizi unubu atibuna tumeme, ma tarim tina re tumeme anice num magu, ''kati ukunna biyau ba. Mi mani utuba nana umasirka. 18 Nan desa mazini vai uhana unara unee! in kuri izini ini mumu upoko iwono nan ya kura ura. 19 Barki anime nyetike imum besa wa ira, imum be sa izi aname, nan imum sa wu amaru igino me. 20 Abanga uhunze urusani abanga iwiran inu sunare sa wa ira atari tina re tum, nan ahira utarsa umapitala manu sunare ma zumo abal-bal; Iwiran igino me inu sunare ibe ikadure ka Asere kani yanu tarsa Asere usunare, nan tarsa Asere usunare.