Bikoro bu Kure
Uhana ahira abibe ba Asere sa bira anyimo anu tarsa Asere u Afisus, nyettike; Igino me ane ani agberan agisa a canti iwiran inu sunare atari tinare tumeme. ige sa ihaka ati agunci amapitila ma zumo abalbal manu sunare. In rusa timumu me sa wa wuza, nan uzito uwe me, iriba ishew iweme na u tira iriba iweme. In rusa uda tiriziza iriba nan anbur ba, in rusa wa mansa ande wa tisa ace awe, we anu akadura ka Asere wani, azo ane ani we anu amoco wani. In rusa uzinu tira iriba kan, wa kuru wa zito kan barki niza num, da wa uzo ba. Barki uzatu kunna urunta um nan hu, wa ceki uhem uweme utuba. Barki anime ringi ahira sa wa rizi. Barki uwuzi timumu me sa wa wuzi unu tuba, se wa barka, indi eh we inkuru inkari upitla uweme ahira uciki uni. Barki anime inzina gino me; Urusa timumu sa nikolatawa wa wuza, ige sa mi ma inda nyaram ba. Desa mazin inyitui tu kunna ma kunna imum besa bibe ba Asere bizinu boo anu tarsa Asere, ahira adesa ma re ahira indi nya me ure ahana utiti ivai, ige sa ira ukura Asere. Uhana ahira abibe bikadura sa bi ra anyimo anu tarsa Asere usamirna nyettike; igino ine ini aguran sa ane ani utuba ane ani umaza, desa ma wono makuri ma hiri. In rusa uzito uwe nan udira uwe barki anime uzinu kem. In rusa anu cara we wani wa gusa we ayahudawa wani, azo ane ani wazi ba. We udenge ubibe bi bur uni. 10 Kati ukunna biyau bi zito sa udi ziti uhana aje, ira! bibe bibur ba aye mamu bi reki aye ashi anyimo udenge uni rere, barki amansa shi, idi kuri iziti uhana tiye ukirau. Wuza kadure idi nya shi ni ere ni vai. 11 Desa mazin titui ma kunna imum besa bibe ba Asere bi boo anu tarsa Asere, desa ma re nipin ada yomo me ini wono ikure ba. 12 Uhana ahira vana uka dura ka Asere sa mara anyimo anu tarsa Asere u burgama nyettikr, age ani aguran sa azin inti vira ti tikono tini tire; 13 In rusa sa ucikini ahira sa ukpanku udang ubi be bibur urani, vat in aime canti niza num ini kara, in rusa da wa wuza matara mu inko iriba iwe nan mi ba, nan uganiya u antifas bezi um. Umu hem in mi, desa ahume ati ashi ashime, abirko ahira bibe sa bibur bi cikini. 14 Barki ani me ira uzatu kunna urunta um cin nan hu; Uzin aye sa wa canti bi hoo bi tize ti bil amu gangan, tige sa ma bezi balak sa ma wu imumu pilko aje balak, barki wa ri imimare sa awiti makiri barki wa musi nan mabura. 15 Ane ani aye ashi me ma canti tize ti nikolatawa gangang. 16 Barki anime barki! inka wa gawe indi eh ahira aweme dibe, in wuzi ni kono nan we inu vira sa ura anyimo anyo am. 17 Desa mazin intitui ca ma kunna imumbe sa bi be ba Asere bi boo anu tarsa Asere. Ahira adesa ma re nipin idi nya me icara imatu, idi kuri inya me nipo nirum inza niso anyettike asesere anipo me, niza sa uye mada tanini ba, sa desa ma kaba nini. 18 Uhana ahira ahana akadura ka anu tarsa Asere utiyatira nyettike; Age ani aguran avan Asere, desa ma zin naje kasi alem ura, tibuna me ka azumo usara. 19 In rusa imum be sa wa wuza, uhem uwe, na u inko iriba nan katuma nan ujoko utira iriba iwe. Iwe in rusa imum besa wa wuza azo unu donkino ba iteki imumbe sa wuza unu tuba. 20 Unu zatu kunna urunta um nan hu; Utiriziza iriba unu neh uginome je zebel, desa ma tisa nice nume me utize tumeme, ma rangi ahana aka tuma kam wa tozi nan me wa imimare sa awiti makiri unya unice. 21 Ma nya me uganiya uguna ma barka mada nyara ma barka unu tozo nan na hana aruma ba. 22 Ira! idi reki me asesere ukomi ukoni andesa wa tozo nan me wadi ribe uzi, se inka wa barka usuru atimumu tu meme. 23 Idi vavi ahana ameme ini woni, vat anu tarsa Asere wadi rusi unu guna imani unu gunguzuno ubasa umu riba. Idi nya konde vi ushi unu ira ukatuma kame. 24 Uhana ukasu ushi me anyimo u tayatira, ahira konde avi ushi sa da ma canti tize tigino ba, ma tame imum be sa aye wa tisa uconcon utimumu tib bi be bibur ba shi be ugusa shi ita ure ugita ba. 25 Barki anime idi tonno gas aminu aye. 26 Desa ma re nipin timumu tigino awuza imum besa ma wuza uhana umara, imum besa ma wuza uhana umara, ahira ameme idi nya ubari ahira anu zatu tarsa Asere. 27 Madi wuzi tibgomo tuwe unu bina wa zumo, madi pusi we kasi adum a ti nyanga. 28 kasi ukaba sa ma kaba ahira aco am, mi idi nyame iwiran i sana ahira. 29 Desa ma zin in titui ma kunna imum be sa bi be ba Asere bizinu boo anu tarsa Asere.