Titus
Bikoro bi Tuba
Bulus urere wa Asere, uura u Yeso, barki uzauka anu inko iriba sa Asere azauka we nan urusa ukadundere sa wa hem ti cukum ta Asere. Nan iruba ihuu u ivai uzatu ubinani sa Asere mada boo moco ba, ma inki tize unnu tuba uganiya. Anyimo uganiya rep ma paki tize timeme anyimo tize sa ma nyam in nyasi mazi indi wuzi uni kara nan Asere unu ubura uru. Uhana ahira a titos, vana ukandure anyimo una wa Asere na yeso unu bura uru. Barki anime ma ceki we u karita barki udi bee atira ta naa sa ti daza sarki uma sirka uuri u nya ana aje anyimo ko niya ni pin guu ubarka umme. Unanu ma ciki lau uruma uney u indei, inna hana a lau sa wa zo me aburu ba nan nu zatu uwuza imum iriri. Ya cukono barki Asere mazi lau. Kati ma ciki yeze u nigwirang u zatu nata unice ba. Kati mateki iriba i aki ni kara nimeme ba; Kati ma sizi ubere ba, unu ukara, nani unu biorso orso. Innu guna nime, macukuno unu kabsa anabu, uroni imum iriri. Unnu hira ko nyani, lau gu Asere, unnu canti unipum. Ma canti ni kara tize ti iriri sa ma kabi, barki ma bezi aye in tize ti iriri ma barka anu sa wa zi tikara nan me. 10 Anu wa rani gbardang sa wa nyara abanga, anyimo anu ani gbara me. Tize tiwe me tizo me inice ba. Wa ranga anabu wa kuri wa wu we wa hurno. 11 Yā cukuno zam a turur ywe wa bezi imum sa idāa rizi ba in mu ih unnu cara ticukum ti tikura. 12 Ure unu sa mazin jinjin uweme, magu, ''nu karita anu boo moco ko una uganya, zenzen nan i ama ya iro izenzen; In ti ipuru ti zenzen.'' 13 Tize tigeme ti kadundure tini barki anime barkan we inni kara barki wa tonno in ni kara anyimo una u Yeso me. 14 Kati i kunna tize ta yahudawa nan itenten iweme, nan udungurka wa nabu sa wa gamirka kadundure amaru aweme. 15 anu age sa wa zi lau, vat timumu tize lau, senki anu sa wa zi in madini nan nu zatu u kaba Asere ire imum ira ni sa izo we merum ba. barki muriba mu we nan nu gamara utize me ta zin madini. 16 Andesa wa boo agi wa rusa Asere senki wa gaa we Asere nyarizi ko nyani. A nyari we tanu tiriri me.