Bikoro bu Kure
Ana me ya guna ana, nyanini ya wuna uri nan udungura u'inki iriba. Ananu ca wa cukuno anu iriba ishew, anu bezi ace aew anu rusa ugamara abanga, nan unu tonno in nikara uhem anyimo iriba ihu. Nan anime cangi caa cukuno anu ukunna utize daki anu abibukum ba. Kati wa cukuno arere ahira ubere ba wa cukuno anu udungara utimumum ti huma. Wa cukuno anu ukunna utize tanu ruma uweme, nan nu dugura ahana aweme atinaa ti huma. Wa dunguri we bati wa cukuno anu ajingen, lau anu urusa u, inta uti kura nan anu ukunna utize tanua ruma uweme. ca wa wuzi timum me sa tize ta Asere ta buka, daki ucara utize ta Asere ba. I kuri iringizi masoo wa cukuno anu urusa ugamara abanga. Akode uya unu bezi katuma ka riri kawe me inki uzinu udungura, bezi u lau uwe nan ni nonzo ni weme. Bō kadura kage besa ka rizi nan ku zatu imum, iburi, barki vat desa ma game kani ma kunna mu'i, barki mada zo me in ire imum iburisa madi buki anice niru ba. Ya cukuno arere imum iwuza wa kunna tize ta aco akura aweme vat atimumum. Wa rumi anka coo, akura aweme muriba kati wa bezi mataraa nan we ba. 10 Nani bidarsa-darsa, caa wa bezi uwito ace, bati ukondi, uya una wa barki tize ti ugomo Asere aru me sa wa kunna. 11 Barki ana buu wa ira katuma kariri ka ugomo Asere. 12 Kadura me ka bezi duru ti gan duru katuma ka buri nan timumum ti unee. Ka kuri ka bezizin duru ujingen, uwito aee, nan ti cukuno una wasere ati ye ti geme. 13 Uganiya sa ta zinu bee ti kabi imum besa ta inso muriba muru, ugbardang nan ninonzo nu ugomo udang uru nan Yeso unu bura uru. 14 Yeso mā nya nice ni meme barki ma burin duru usuro uzu u' inso utize tiru, bati ma kuri ma kpicin duru madini maru, ini cee nimeme barki andesa wa nya acee aweme barki katuma ka lau. 15 Buka u kuri unya ni kara ni iriba a banga age me, dungurka ini kara ge besa wa kem. Kati uye ma game ukunna uwe ba.