Bosa Mɛkana
mɛte yi Pol kɛtima kɛnjɛ ɓotu ɓe
Tesalonik
Yo Pol, mɔ tomun Yesus Krist kɛtɛ mɛkana mɛte yɔkɔ kɛnjɛ ɓekritɛn ɓe Tesalonik. A kɛ́ti yo kɛ Kɔrɛŋt tomse nɛ Timɔte.
Mɛkana mɛte jéki lɛpɔ kasi njena Kumande Yesus Krist. Pol kɛ lɛpɔ nyɛ ɓekritɛn ɓe Tesalonik nde, ɓo kɛ̂n mbɔmbu ɓakiɗye mɛyasi mɛte yi nyɛ teɗya ɓo kɛ́ nɛ koŋ koŋ, kitɛ ɓo nde, ɓo ɓâkiɗya mɛyotu man pupunate kɛ mbɔmbu Njambiyɛ. A kɛ teɗye sendi ɓo mɛyasi kɛ kasi ɓotu ɓete ɓe gwe ɓaka, kitɛ ɓo nde, ɓo kɛ̂n mbɔmbu ɓɛ nɛ ɓiɓina temɔ nde, Kumande Yesus ta kala nje gbate.
Wusɛ yakama ɓakɛ mɛkana maka kɛ nyaŋgwɛ mɛŋgaɓiyɛ yitan:
1. Kimɔ joŋgwɛ te yi ɓekritɛn (kumte 1).
2. Kimɔ mɔ mɛsay nɛ̀ sol te yi nyɛ ta ɓɛ nɔ kɛ́ (kumte 2).
3. Tikina temɔ te yi kpasa kritɛn yâkaŋgwɛ ɓɛ nɔ kɛ́ (kumte 3).
4. Kritɛn ɓɛ̂ki nɛ ɓiɓina temɔ kɛ yi Njambiyɛ. Njena Kumande Yesus yí nje ɓu̧ ɓotu ɓenɛ kɛ̀ nɔ ɗyoɓɔ (kumte 4).
5. Kasi *Yesɔ te yi Kumande Yesus (kumte 5).
1
Yo mi Pol nɛ̀ Silvɛ̧ nɛ̀ Timɔte, yo wusɛ kɛtɛ mɛkana maka kɛnjɛ wunɛ njɔŋ ɓotu ɓete ɓe ma tikɔ temɔ kɛ yi Yesus Krist kɛ Tesalonik ɓaka. Wusɛ kɛ́ti kɛnjɛ wunɛ njɔŋ ɓotu ɓete ɓe wokuna nɛ Saŋgwɛ Njambiyɛ, wokuna nɛ Kumande Yesus Krist ɓaka. Ɓo kêl ŋgikwa nɛ wunɛ, nyɛ sendi wunɛ tɛte.
Wusɛ kɛ nyɛ Njambiyɛ wosoko mɛŋgimɔ hɛnɛ kɛto yun, takɛ sendi wunɛ hɛnɛ kɛ mɔy mɛŋgwɛta musu. Wusɛ kɛ ɗiki lɛpɔ mɛŋgimɔ hɛnɛ kɛ mbɔmbu Saŋgwɛ Njambiyɛ wusu nda yi wunɛ kelɛ nɛ mɛsay, kɛto wunɛ ma tikɔ temɔ kɛ yi Yesus, lɛpɔ sendi nda yi wunɛ gwe nɛ mɛsay, kɛto wunɛ nɛ temɔ te yi mɛkwaɗya. Wusɛ kɛ ɗiki lɛpɔ sendi nda yi wunɛ kɛ̀ mbɔmbu ɓɛ nɛ ɓiɓina temɔ hɛnɛ kɛ yi Nyaŋgwɛ Kumande wusu Yesus Krist kɛ́. Wunɛ njɔŋ, wusɛ duwa̧ nde, Njambiyɛ kɛ kwaɗyɛ wunɛ. A tɔkuma wunɛ nde, nɛ́ wunɛ ɓɛ ɓomɔ ɓenɛ. Wusɛ duwa̧ ɗete, kɛto lɛpina Kimɔ Tom te yi wusɛ lɛpima nyɛ wunɛ kɛ́, wusɛ tì lɛpɛ ndi yo lɛpɔ nɛ numbu na, wusɛ lɛpima yo nɛ ɗeti te yi Njambiyɛ nɛ̀ yi Kimɔ Sisiŋ, teɗye sendi gbate nde, mɛlɛpi mɛte gbakasi. Wunɛ ɓɛŋma nda yi wusɛ joŋnama nɔ kɛ njoka yun kɛ́. Wusɛ joŋnama ɗete yí kamɛ nɛ wunɛ. Wunɛ ɓeŋgwa joŋgwɛ ɗyusu, ɓeŋgwɛ sendi joŋgwɛ Nyaŋgwɛ Kumande. Yo nde, wunɛ saŋgwama nɛ mɛbɔnɛ ɓuɗyate, ma ko ɓɛkɔ ɗete, wunɛ jayma Kimɔ Tom kɛ kasi Yesus nɛ mɛsosa te yi Kimɔ Sisiŋ nyɛ kɛ temɔ kɛ́. Ɗete, wunɛ teɗya nyɛ ɓomɔ hɛnɛ ɓe ma tikɔ temɔ kɛ yi Yesus kɛ Maseduwan nɛ̀ kɛ Akay nde, ɓo kêl nda wunɛ. Yo nde, mɛlɛpi mɛ Nyaŋgwɛ Kumande yi wulma pɛ yun nyanja kɛ̀ nɔ kɛ́ tì tɛmɛ ndi kɛ Maseduwan nɛ̀ kɛ Akay na. Yasi wɛtɛ, kɛ mɛmbɛy hɛnɛ ɓomɔ kɛ lɛpɔ nda yi wunɛ tikɛ nɛ temɔ kɛ yi Njambiyɛ kɛ́. Ɗete, yiŋa yaŋa te yi wusɛ yakama lɛpɔ sendi kɛte yeti na. Kɛto ɓotu ɓete nɛ ŋguru wan kɛ yekiɗye nda yi wunɛ ɓoŋma nɛ wusɛ kimɔte kɛ́. Ɓo kɛ yekiɗye nda yi wunɛ tumma kɔŋ nɛ ɓenjambiyɛ ɓete ɓe wunɛ ɗikima kanɔ ɓaka yí ɓeŋgwɛ ndi kpasa Njambiyɛ, yɔkɔ ɛ nɛ joŋ, yɔkɔ ɛ kɛte gbate, nɛ́ wunɛ kel mɛsay nyɛ nyɛ. 10 Wunɛ tumma sendi kɔŋ nɛ ɓenjambiyɛ te ɓete yí laɗye nde, Mɔnɔ wenɛ Yesus yi nyɛ womiya soŋɛ kɛ njoka ɓemuŋ kɔ njâki wulɛ kwey. Yo Yesus te kɛ joŋgwɛ wusɛ ndana, joŋgwɛ sendi wusɛ kɛ ŋgimɔ te yi Njambiyɛ ta teɗye ŋgambi nɛ kɛ́.