24
APol len nakotan siFeliks
Len nǝboŋ torim tohusur enan, ab̃iltihai tutumav, aAnanias, egǝm mai galevis lotoil a m̃o seJu mai avan sua, nahǝsan aTertullus tovi ulum̃an tokad namitisau hǝn nalo. Ale lukel uri mai agavna nǝsa lotoke likot hǝn a Pol sile. Nǝboŋ lotokis aPol vi lohoim, aTertullus etub̃at sor tas aPol, ike, “AFeliks gotovi gavna, bathut namitisau sam̃ hǝn nautautan namtohǝhaṽur hǝn natǝm̃at topat tobǝlav mai natgalevis gotogǝgel hǝni tovoi len nǝkantri egai. Akis len naut p̃isi namtosipa hǝn nǝsa gotogole, aFeliks gotoyalyal. Nomǝtahun nǝb̃igol gǝb̃ivekan. Imagenan, nous ke, gaiug gesǝsǝloŋ kǝkereh hǝn ginamito len navoian gotokade tabtab.
“Ategai, namtusab̃i ke tovi ulum̃an namǝdasian togol nǝ-b̃al-mǝtahuni-an len naJu p̃isi len navile a pan kavkav. Eil a m̃o hǝn naluṽoh lotosab,* Nalo siRom idam̃ hǝn nalotuan galevis ŋai. Tertulus ike nap̃isal siYesu Nasub̃ sanor len nalo enan. Len 14-16 aPol ike alat lotohusur nap̃isal siNasub̃ aYesu lohusur nalotuan sua, nalo siRom todam̃ hǝni husur ep̃itp̃itoṽ hǝn nalotuan seJu gail. lotohusur ahai p̃usan ta Nasaret.* Mat 2.23 6-8 Ategai igol risi hǝn tomǝdas naim siGot hǝn tob̃iŋb̃iŋal len nǝhon aGot, imagenan namtutah gati. Nǝboŋ gǝb̃eusi, dereh gisab̃i ke, natit p̃isi namttokel mai gaiug ke aPol tosa lan, ekitin.” Natosian galevis ta sutuai losuhud hǝn nasoruan egai: Namtuke namtikot hǝni len nalo sinamito 7 be nakomada, aLisias, egǝm lav kuvi dan ginamito len nǝdaŋan san. 8Beti ikel mai ginamito hǝn namtb̃egǝm hǝn gaiug.
NaJu gail ei lub̃on mai aTertulus, luke nǝsa tokele ekitin.
APol ikel nakitinan husur gai gabag mai aFeliks
10 Nǝboŋ agavna totinuh van hǝn aPol hǝn b̃isor, aPol ikel maii ke, “AFeliks aGavna, nolǝboii ke, len nasihau tosob̃ur gotopǝpehun nanoran dan nǝsaban len nǝkantri egai tia. Imaienan nohǝhaṽur hǝn nǝb̃isor husur natgalenan lotokel ke notogol tosa be sakitin. 11 Sǝdaŋ hǝn gǝb̃isab̃i ke, sǝbar nǝmariboŋ tovi 12 tovan, novi mǝhat vi Jerusalem hǝn nǝb̃ilotu. 12 Naut kǝmas nǝsa lotokele, lǝsǝsab̃i ke notosor b̃alb̃al mai avan ideh, lǝsǝsab̃i ke notogol nadǝdarŋab̃uan len naluṽoh len naholǝvat todar vis naim siGot, len naim nab̃onb̃onan seJu ideh o len naut ideh len nab̃iltivile. 13 Lukel mai gaiug ke notogol tosa, be lodǝdas lǝb̃eṽusan nakitinan hǝn nǝsa lotokele. 14 Nukel lǝboi nategai mai gaiug ke, nulotu hǝn aGot setǝmanamit ta sutuai hǝn Nap̃isal siNasub̃ alategai lotoke tosab. Nodǝlom natit p̃isi len nalo siMoses mai len natosian sihai kelkel ur gail. 15 Sum̃an nǝsa alategai ma lotodǝlomi, ginau nuvatvat vir nǝboŋ aGot b̃igol na-le-mǝhat-an dan nǝmatan hǝn alat lotonor mai lǝsanor.* Dan 12.2 16 Imaienan nohisi ke nǝlogw imasil len nǝhon aGot mai nǝvanuan p̃isi tabtab.
17 “Husur nasihau tosob̃ur notǝlmam hǝn nǝb̃eviol hǝn nǝvat mai nǝvanuan sagw gail lotom̃idol ale hǝn nǝb̃etutumav. 18 Nǝboŋ notogol natenan mai notogol ginau notoveveu tia, lusab̃ ginau len naholǝvat todar vis naim siGot, be sǝkad naluṽoh, sǝkad nadǝdarŋab̃uan ideh. Hǝn naves 17-18, Uman 21.17-28 19 Avil ikad naJu galevis a Asia ei. Galit, lǝb̃elǝboi natideh notogol tosa, ivoi hǝn lǝb̃itoh gegai len nǝhom̃. 20 Galit gabag m̃au, likel mai gaiug natideh sanor lotosab̃i len ginau nǝboŋ notoil len nǝhon nǝSanhitrin salito! 21 Sum̃an ma tovi nategai notokai habat hǝni nǝboŋ notoil len nab̃onb̃onan salit ke, ‘Lukot hǝn ginau damǝŋai husur nuvatvat vir na-le-mǝhat-an dan nǝmatan!’ ”* Uman 23.6
22 Beti aFeliks tolǝboi masuṽ hǝn Nap̃isal siNasub̃, igol nakotan evǝlo, ike, “Nǝboŋ aLisias, nakomada b̃egǝmai, neriŋ na-sor-sab̃i-an sagw husur gaiug.” 23 Ale ikel mai nasenturion ke, tekǝtkǝta kǝkol hǝn aPol be teriŋi hǝn b̃iyaryar kǝkereh, ale tidam̃ hǝn nǝvanuan siPol gail lekǝtkǝta tǝban.
APol isor mai alarmisoan aFeliks mai aTrusilla
24 Nǝmariboŋ galevis tohusuri aFeliks egǝm mai asoan, nahǝsan aTrusilla, tovi Ju sua. Episul hǝn aPol b̃egǝm hǝni ale esǝsǝloŋ hǝn tosor husur nadǝlomian len aYesu Kristo. 25 APol ihol husur nanoran, mai nǝdaŋan hǝn avan ideh b̃ike, “Aoa,” hǝn nǝsaan, mai nǝboŋ aGot b̃ikot hǝn nǝvanuan p̃isi. Nǝboŋ tokǝmaienan, aFeliks emǝtahw, ike, “Givan bai, nǝb̃isab̃ nǝboŋ ideh am, dereh nepisul hǝn gaiug hǝn gǝb̃egǝmai.” 26 Bathut aFeliks tonau ke hum ma aPol b̃ilav nǝvat maii hǝn b̃imakuv, episul vǝha-sob̃sob̃ur hǝni hǝn b̃egǝm hol maii.
27 Nǝboŋ nasihau toru togam gole tonoŋ aPorsius Festus ilav namilen aFeliks. Ale husur aFeliks tolǝŋon ke naJu gail lehǝhaṽur hǝni, eriŋ aPol totoh tin len naim bǝbaŋis.

*24:5: Nalo siRom idam̃ hǝn nalotuan galevis ŋai. Tertulus ike nap̃isal siYesu Nasub̃ sanor len nalo enan. Len 14-16 aPol ike alat lotohusur nap̃isal siNasub̃ aYesu lohusur nalotuan sua, nalo siRom todam̃ hǝni husur ep̃itp̃itoṽ hǝn nalotuan seJu gail.

*24:5: Mat 2.23

24:6-8: Natosian galevis ta sutuai losuhud hǝn nasoruan egai: Namtuke namtikot hǝni len nalo sinamito 7 be nakomada, aLisias, egǝm lav kuvi dan ginamito len nǝdaŋan san. 8Beti ikel mai ginamito hǝn namtb̃egǝm hǝn gaiug.

*24:15: Dan 12.2

24:18: Hǝn naves 17-18, Uman 21.17-28

*24:21: Uman 23.6