5
Navuhean hǝn nalob̃ulat
Beti len navǝlan nǝmatu sitegaii tobǝtah len nab̃iltihai bǝtbǝtah, noris nalob̃ulat tokad natosian len nǝtarhǝt toru lotobul hǝni, burut gati vǝha-mǝlevru.* Eze 2.9-10; Isa 29.11. Nǝboŋ lotobul hǝn nalob̃ulat, loburut gat nagilen hǝn nǝwaks, ale nǝboŋ nǝwaks tomǝdmǝdau sal lup̃os gat nǝnahǝnah hǝn avan sua lan tokele ke nalob̃ulat enan evi esan, mai avan tile salǝboi b̃evuhe. Ale noris aŋel todaŋ tokai len nadoldol towal habat ke, “Len nǝhon aGot, ase inor hǝn b̃ekin kotov nabuburutan, hǝn b̃evuh nalob̃ulat eg tobul?” Avil sǝkad avan ideh len nǝmav, o len navile a pan, o buthǝvile a pan tolǝboi b̃evuh nalob̃ulat tobul o hǝn b̃eṽuruŋi.* Flp 2.10
Beti nutaŋ habat, husur lǝsalǝboi lǝb̃isab̃ avan ideh tonor hǝn b̃evuh nalob̃ulat tobul ale hǝn b̃eṽuruŋi. Be len nǝvanuan totibau lotovi 24 lotovi haṽut lotoil a m̃o, sua ikel mai ginau ke, “Sagitaŋ! Geris, sua len nǝpasusan siTevit, Nalion len nahǝmar seJutah, gai ewin sǝhor p̃isi aenemi san gail. Gai elǝboi b̃ekin kotov nabuburutan tomǝlevru, ale hǝn b̃evuh nalob̃ulat tobul.”* Gen 49.9; Isa 11.1, 10
Ale noris natuhsipsip tohum nǝvanuan gail lotogol tomat, avil eil rivuh len naut tokad nab̃iltihai bǝtbǝtah mai natit tovat lotomaur, eil rivuh len nǝvanuan totibau lotovi 24. Natuhsipsip enan ikad nǝbalbal tomǝlevru mai namǝtan tomǝlevru lotovi Nunun aGot tomǝlevru, gai tosǝvat galit vi lan navile a pan kavkav.* Isa 53.7; Zec 4.10 Ale aTuhsipsip egǝm, ilav nalob̃ulat tobul dan navǝlan nǝmatu sitenan tobǝtah len nab̃iltihai bǝtbǝtah. Nǝboŋ tolav nalob̃ulat tobul, natit tovat lotomaur mai nǝvanuan totibau lotovi 24 luteh bathurien aTuhsipsip. Galit p̃isi lukad navus beltaŋ ṽisusua, ale lotǝgau nasiloh nagol lotopul hǝn nǝhai pǝhas nǝb̃on tosusau tovi na-sor-tuṽ-an silat siGot.* Psa 141.2 Lokǝkai hǝn nǝb̃e veveu ke,* Psa 33.3, 98.1; Isa 42.10
“Gaiug gunor hǝn gǝb̃ilav nalob̃ulat tobul
ale kin kotov nabuburutan gail hǝn gǝb̃evuhe.
Nǝvanuan gail lugol gumat,
be len nǝda hǝn nǝmatan sam̃,
goṽur nǝvanuan gail hǝn lǝb̃evi siGot,* Kol 1.20
goṽur galit dan nahǝmar p̃isi, nasoruan p̃isi,
nabi tiltile p̃isi mai naluṽoh hǝn nǝvanuan gail p̃isi.
10 Ale gugol logǝm vi hai tutumav gail tǝban aGot,
nǝvanuan gail lototoh pipihabǝlan.* Exo 19.6; KelV 1.6
Dereh leil a m̃o hǝn nǝvanuan gail len navile a pan.”
11 Beti nokǝta tǝtas, ale nosǝsǝloŋ hǝn nadolon aŋel gail tosob̃ur masuṽ notodǝdas nǝb̃eṽuruŋ gail.* Dan 7.10 Aŋel gail mai natit lotomaur mai nǝvanuan totibau gail ludar vis nab̃iltihai bǝtbǝtah. 12 Len nab̃iltidoldol luke,
“ATuhsipsip, nǝvanuan gail lotogol tomat, inor len nǝhon aGot
hǝn b̃ikad nab̃iltidaŋan, b̃epul hǝn natite, b̃ikad namitisau hǝn nǝmauran tonor mai na-lǝboi-buni-an hǝn b̃igol natite.
Inor hǝn natit p̃isi lǝb̃eputsan nahǝsan. Inor hǝn b̃ikad nǝyalyalan hǝn nǝbathumǝnas mai na-sor-sal-suhi-an.”
13 Beti nosǝsǝloŋ hǝn natit p̃isi lotosuh len nǝmav mai len navile a pan mai buthǝvile a pan mai len tas, natit p̃isi luke,
“Datisal suh atenan tobǝtah len nab̃iltihai bǝtbǝtah mai aTuhsipsip,
dateputsan nahǝsalaru,
nǝyalyalan hǝn nǝbathumǝnas mai nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an,
lipat len gǝlaru vi sutuai vi sutuai!”
14 Natit tovat lotomaur luke, “Ganan,” ale nǝvanuan totibau lotovi haṽut lotoil a m̃o, luteh len tan, kǝta vi pan, lulotu.

*5:1: Eze 2.9-10; Isa 29.11. Nǝboŋ lotobul hǝn nalob̃ulat, loburut gat nagilen hǝn nǝwaks, ale nǝboŋ nǝwaks tomǝdmǝdau sal lup̃os gat nǝnahǝnah hǝn avan sua lan tokele ke nalob̃ulat enan evi esan, mai avan tile salǝboi b̃evuhe.

*5:3: Flp 2.10

*5:5: Gen 49.9; Isa 11.1, 10

*5:6: Isa 53.7; Zec 4.10

*5:8: Psa 141.2

*5:9: Psa 33.3, 98.1; Isa 42.10

*5:9: Kol 1.20

*5:10: Exo 19.6; KelV 1.6

*5:11: Dan 7.10