BINAŊ QÂHÂC II
1
Salomozi maŋɋârâŋte numuwec
(Ŋic I 3:3–5)
Dawidire ŋokâ Salomo e Wofuŋ Anutu‐ticnezi dope hutuŋ ecnehuc uucmaŋ‐ticnao ʒâŋe biŋe sâkohec bame juwec.
Eme Salomo e Israe ŋic sasawa â momori tauseŋ gurune gurune â 100 gurune gurune jaŋere micne â mumutara ŋic, erâ Israe maŋnao micne bapa sasawa, garikiŋne garikiŋne irec micne hâcne, jaŋe dâŋ jazawec. Eme Salomo â kikefuŋ sâko jaŋe Gibeoŋ haeo furu mâreŋ fowec ira rambiŋ. Wofuŋte kiŋaŋŋic Mosezi mâreŋ burocnao Anuture tutumaŋ qoruc boze bawec i ira hâcne ŋewec. (Dawidi eki ine Anuture qorac tapa katapa i Kiriati‐Jearim haeonec bawefurâ e jahac ŋeŋe‐ticne hewâneŋkewec ira heme ŋewec. E Jerusalem haeo hâcne irec boze bawec.) Eme Urire ŋokâ Huru ŋosa‐ticne Bezalele eki aeŋ bâbâroŋzi alata bawec i Wofuŋte qoruc boze maŋfuŋko ŋewec. Eme Salomo â kikefuŋ jaŋe Wofuŋ numu hefârec ecnembiŋ. Ehuc Salomo e qoruc boze maŋfuŋko aeŋ bâbâroŋzi alata bakicne ŋewec ira ferâ Wofuŋte maio qowi bâzi 1 tauseŋ rikewec.
Eme ŋafe ira Anutuzi Salomo fuacnerâ dâŋ ʒiŋuc âzâcnewec: “No wemo wiac tahacgupemurâ egarekac i nazatec manape.” Mume Salomozi Anutu dâŋ ʒiŋuc bâtikiecnewec: “Go mamac‐nane Dawidi aki anonoc sâko ecnehuc jumeŋ â no ere âkehoc ŋicwofuŋ âkendâŋnumeŋ. O Wofuŋ Anutu, go mâreŋko rufe forakac irec sâc ŋic guru sâko jaŋerao ŋicwofuŋ âkendâŋnumeŋte mamac‐nane Dawidirao mumupaŋ dâŋ mumeŋ i deŋkezejec. 10 Mozi ŋicfâcge guru sâko ʒi sâcne fekicne jujareocmu? Irec go ŋic ŋokac ʒi hone maiŋ ejarepemurâ maŋɋârâŋ â mamana tara tahacnuzemec.” 11 Iŋuc mume Anutuzi Salomo dâŋ ʒiŋuc bâtikiecnewec: “Wiac izi maŋgao fohame go moneŋ mafa huhure me uŋ araŋ sâko bagarehapie juju, me qaisocgueŋgopieŋ jaŋe hâmoniŋte me juraʒihuc jucmurâ mi mukomec. Go ŋicfâc‐nane qaŋeŋ‐jopacmurâ ŋicwofuŋ âkendâŋgupo jaŋe fekicne jujarecmurâ gahacne maŋɋârâŋ â mamana tara fua‐gareocte numu‐narekomec hâcne. 12 Irec no maŋɋârâŋ â mamana tara tahacgukopac. Erâ no moneŋ mafa huhure â uŋ araŋ sâko bagarehapie juju i wâc iŋuc jaha tahacgukopac. Wiac iŋucne gore juwicnao ŋicwofuŋ juwarembiŋ jaŋerao moc mi fowec â gore faicnao jufeniŋmu jaŋerao wâc mi foocmu.” 13 Eme Salomo e Gibeoŋ haeo furu mâreŋko tutumaŋ qoruc boze ŋewec irecnec Jerusalem haeo risiewec. Ehuc Israe ŋic ŋicwofuŋ ejarewec.
Salomozi becâsic â keretac rome fisiwec
(Ŋic I 10:26–29; Bin II 9:25–28)
14 Salomo e keretac â becâsicko rara ŋic hetumaŋ‐jopawec. E keretac 1 tauseŋ 400 â becâsicko rara ŋic 12 tauseŋ jucnembiŋ, eme i jaŋe rocjoparâ keretac jujure sâc hae iŋucnao râec‐jopawec â gâcne ine ŋicwofuŋ e jahacnehec Jerusalem haeo jumbiŋ. 15 Eme ŋicwofuŋ e siliwa â gol i Jerusalem haeo qânâ iŋucne kosa râeme forawec â jâmâzâc jâc bocjaha jâmbâŋ rome fisirâ Sefela mâreŋko kakikic jâc forawec irec sâc forawec. 16 Erâ Salomo becâsic bafisicnembiŋ i Aigita â Kue mâreŋkonec. Ŋicwofuŋte furi bapa ŋic jaŋe Kue mâreŋ ira hâcne furine bambiŋ. 17 Ehuc Aigita mâreŋkonec keretac moc i siliwa moneŋ 600‐zi furine bambiŋ, â becâsic moc irec furi ine siliwa moneŋ 150 râembiŋ. Eme Hiti â Siria ŋicwofuŋ jarepie jaŋe wâc jaŋere meonec furine bambiŋ.