26
Di Hale laa Dimaadua
(Exodus 36.8-38)
“Heia di Hale laa Koia e Dabuaahia gi nia bida gahu linen e madangaholu e dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee. Humu ina nia maa gi nia ada duain o nia manu ono bakau. Nia bida gahu e hai gi tongaadahi 14 ‘yard’ looloo, ge 2 ‘yard’ palaha. Duia nia bida gahu e lima gi di gunga gahu e dahi, heia labelaa beelaa gi nia gahu e lima ala i golo. Heia nia ada haganiga gi nia bida gahu halatee i taalinga di tua o nia gunga gahu aalaa. Dugu ina nia ada haganiga e madalima i taalinga di gahu matagidagi o nia gahu ala ne hagapuni matagidagi, ge mada lima ada haganiga i taalinga di gahu hagamuliagina o di gunga gahu dela i golo. Heia nia maadau goolo e 50 e hagapuni nia gunga gahu e lua gii hai di gahu e dahi.
“Heia di gahu di Hale laa gi nia bida gahu e 11 ala ne hai gi nia ngaahulu kuudi. Heia nia maa gi tongaadahi, 15 ‘yard’ looloo, 2 ‘yard’ di palaha. Duia nia gahu e lima o nia maa gii hai di gunga gahu e dahi, ge ono e hai tuai gunga gahu. Haduu ina hagalua di ono baahi mee holongo lua i mua di Hale laa. 10 Hagabongo ina nia lohongo buulei e 50 i taalinga di gunga gahu muliagi, ge 50 lohongo buulei e haganiga i taalinga di hoo di maa. 11 Heia nia maadau baalanga mmee e 50, ga daalo nia maa gi lodo nia bongoo buulei e duudagi nia gunga gahu e lua e hai di uhi e dahi. 12 Daudau ina di baahi mee ne dubu gi hongo di tua di Hale laa. 13 Di baahi ‘yard’ o di gahu dela e dubu i nia baahi e lua le e daudau i nia baahi di Hale laa e gahu di maa hagatau.
14 “Heia nia gahu labelaa e lua, e dahi e hai gi nia gili siibi daane gu haga mmee, gei i hongo di maa la di hoo di maa ne hai gi nia gili kau humalia, e daudau gi nua i taalinga di Hale laa e gahu di maa.
15 “Heia nia waduu o di Hale laa gi nia laagau ‘acacia’. 16 Di laagau waduu e dahi e 15 piidi looloo, ge 27 ‘inch’ palaha. 17 Nia waduu e lua e hagalloo ono bida gi daha gii mee di duudagi nia maa, gii hai be di mee e dahi. Nia waduu huogodoo e hai ono duudagi beenei. 18 Heia nia waduu e madalua gi di baahi ngeia, 19 e haaligi no lala gi nia silber e madahaa, nia haaligi i lala di waduu e dahi e daahi nia baahi e lua ala ne hagalloo. 20 Heia nia waduu e 20 gi di baahi ngaaga o di Hale laa, 21 ge nia haaligi silber e 40, e lua haaligi i lala di waduu e dahi. 22 Heia nia waduu e ono gi tua di Hale laa dela i bahi i dai di maa, 23 mo nia waduu e lua ang gi nia madaaduge e lua i baahi i tua. 24 Nia waduu o nia madaaduge e duudagi i baahi lala gaa hana gaa tugi gi tahuhu. Nia waduu e lua ala e hai nia madaaduge e lua e hai gii hai beenei. 25 Huogodoo ga iai nia waduu e 8, ono haaligi silber e 16, e lua e haaligi di waduu e dahi.
26 “Heia nia giodo laagau ‘acacia’ e 15, e lima ang gi nia waduu i di baahi e dahi di Hale laa, 27 e lima ang gi nia waduu i di baahi dela i golo, ge e lima gi nia waduu i baahi dai, dela i tua di Hale laa. 28 Di giodo tungaalodo e dugu i baahi di waduu e duudagi nia bida di Hale laa. 29 Hii ina nia waduu gi nia goolo e hai labelaa nadau buulei goolo e daahi nia giodo laagau ala e hii labelaa gi nia goolo. 30 Hagaduu ina di Hale laa be dagu bilaan ne hagi adu i hongo di gonduu.
31 “Heia di gahu linen duuli humalia halatee, e dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo e mmee. Humu ina nia maa gi nia ada manu nadau bakau. 32 Daudaulia gi nia waduu ‘acacia’ e haa e hii gi nia goolo, guu hau gi nia maadau, gu haganoho i hongo nia haaligi silber e haa. 33 Dugu ina di gahu duuli gi lala di goolongo maadau i hongo tuatala di Hale laa, dugu ina Tebedebe di Hagababa dela e haa nia hadu e lua i tua di gahu duuli. Di gahu duuli e wwae di Gowaa Dabu mo di Gowaa Dabuaahia Huoloo. 34 Dugu ina di uhi gi hongo Tebedebe di Hagababa. 35 I tua di Gowaa Dabuaahia Huoloo, dugua teebele i baahi ngeia di Hale laa, gei di lohongo malama i baahi ngaaga.
36 “Di gowaa dela e ulu gi lodo di Hale laa, dugua di gahu duuli dela e dui gi nia gahu humalia gi nnadunga halatee, halatee luuli mo mmee, ge guu humu gi nia duain. 37 Ang gi di gahu duuli deenei, heia nia waduu ‘acacia’ laagau e lima e hii gi nia goolo, e hagapuni ginai nia maadau goolo. Heia nia lohongo waduu baalanga mmee e lima.