3
1-2 Bededỹỹnana konanamy bededỹỹnana sirahakỹ kỹnyikre. Kia tahe bieryke. Iny ixideewimy riwinykemy ixi‑di ratxikre. Nieru tarasalemy ixi‑di rexinohõtidỹỹnymyhỹke. Rybetyhyhykỹlemy iximy rarybekemy ratxikre. Ixidee awihikỹlemy rõhõtinykemy ratxikre. Rybebinalemy rarybemyhỹkre. Tyby ise‑wana riywinyõhyymyhỹkre. Inyõ‑ò aõmy reàlàõhyymyhỹkre. Òbitiry rityhynyõhyymyhỹkre. Iny‑ò tuuna ihoõhyyre. Inyõ ibiòwamy rareõtyhy. Aõbina binalemy inymy relyymyhỹkre. Rexiywinyõhyymyhỹkre. Reburehekỹ rariamyhỹkre. Òbitimyno ibinahyymy rarekre. Iny deòsadỹỹdumy rarekre. Ixiluunadumy rarekre. Ywimy aõkõ rarekre. Iwisỹdỹỹna luuhyymy rarekre. Deuxu tahe tuuõkre. Òbitimy risỹnymyhỹre wese tahe òbitiruru ritxiõnymyhỹke. Kai, Tximòtxi, kia iny‑ribi irehemy mabeke. Kia hãbu tahe hetoõ‑ò ralòmyhỹre. Hãwyy uri uri rỹira xiwedeõ‑ò òrarulỹxina‑di ralòmyhỹre. Kia tawisỹdỹỹna‑di rierynanymyhỹre tarybewiwidile, tahe hãwyy rityhynymyhỹre. Kia hãwyy aõu aõu ròerykemy ixidi rõhõtinymyhỹre, urile tahe inatyhyna tiu rieryõtyhy. Iwese ihetxiu Ijãni, Ijãbri‑wana Moisesi òludumy rỹire wese. Wiji tule kia hãbu inatyhyna òludumy rare. Irayky rawerynyre. Ityhydỹỹna‑di deòsanamy rỹimyhỹre. Tiu tako‑ò raõtyhy, iitxỹtereriki, kia iruina òraruna ibutumy iny rierykre, iwese Ijãni, Ijãbri òraruna ibutumy iny raeryre wese. 10 Kai, tahe waerydỹỹna‑ò taholahyymahãte. Iwese raremahã wese tiwaheludunymahãte. Watyhyna teerymahãte, wadeybina, waywina, waluuna, waixiòlòdỹỹna. 11 Aõu aõu inybinahakỹ wadi riwisỹnyreri, tule aõhõkỹmy ratỹỹnyreri. Kia ibutumy teerymahãte. Kia wade rotỹỹnymy rỹire Atxiòkia hãwã‑ki, Ionio hãwã‑ki, tule Listra hãwã‑ki. Aõwitxira witxiramy aõhõkỹmy ratỹỹnymahãre. Wanyrỹ tahe ibutu‑ribi riwatare. 12 Inyõ òbitimy ratxikeki Jesuisi Kristu‑ò, tii aõhõkỹmy rotỹỹnykre iòraru‑ki. 13 Hãbu bina bina rabinahykymy rarekre, tule hãbu inatyhy aõkõ rabinahykymy rarekre. Inyõ tiiboho riitxenanykre, tule tiiboho inyõ kidiitxenanykre. 14 Kai tahe aõbo teeryte, kia‑di mohõtinyke aõbo tetyhynymahãte‑di. Tahe tiribibo teeryte, õhõtikile idi mabekre. 15 Uladuribile teeryte Deuxu Tyyriti. Kiadile bierykre Jesuisi Kristu tarasadỹỹna idi bimykremy. Kia adee kanake bityhynykekile kỹnyhe. 16 Ibutumy Tyyritityhy Deuxu elewesenamy nade. Bedeerysyna urenana heka rare. Òrarudu òbitidỹỹna heka rare, ibutumy riòbitinykemy. Tule aõbo awihikỹmy raremy rierynanykre. 17 Deuxu deòdu dori òbitile rỹirakemy. Aõwiwihikỹ widỹỹna aõbo dori rexihulemy rỹirakemy.