4
Deuxu, Jesuisi Kristu kiaru‑ki arãteònykre. Jesuisi Kristu dori rubu mahãdu iru mahãdu‑wana wiribi rihitxinykre, tii taòlòna kaò kidiwykreu. Belyyke Deuxu rybemy, inydee awikeki, tule inydee awiõkeki. Ywina‑di iny biòbitinyke. Iny biwiòhenanyke. Bededỹỹnanabina kanakre. Kia txuu erydỹỹdu òbiti‑ò roholaõhyyre. Erydỹỹdu ributunykre tamydeewimy. Iwese iny tõhõti nohõtijuty‑ò rotỹnymyhỹre wese tamy wimy aõna aõnaòle roholamyhỹkre. Inatyhyerydỹỹna‑ò roholaõhyymyhỹre. Urile ihetxiu ijyyòle roholakemy ixidi ihỹre. Kai tahe ywimy maraykynyke. Ibutumy aõhõkỹmy botỹỹnyke. Deuxu Rybewihikỹmy belyyke kia tahe aõmysỹdỹỹnare Deuxu adee riwahinyre. Idi hyylemy mabekre. Iny riwawahinyke xiwena wesemy rubu‑ò. Waixituededỹỹnana heka rehemynyreri. Ijesu wihikỹwesemy tahe rexiijesudỹỹnyre wese. Rekonananyra heka waumy ijera. Retyhynyhyyra tahe ityhyna. Òbitiwidỹỹna raheto wese wadee rexihumy roire. Wanyrỹ, ywisidỹỹdu òbiti, riwawahinykre kiatxuu. Jiarỹ sohojiòle aõkõ. Tahe tule iraròsòdu mahãdu‑ò. Jesuisi dehemynyna luumy kia mahãdu roimyhỹre. Tamy tule rataanaõ raheto wese riwahinykremy.
Wylemy inihe waroramy manake. 10 Dema riwarira Tesalonia hãwã‑ò rara. Tii bede aõmydỹỹnana luure. Kalatxia bede‑ò Kresetxi rara. Dalimasia bede‑ò Txitu rara. 11 Luka‑wanale watxireri. Tahe kai Marku bididykre, wawiòhedỹỹdu wihikỹmy rarekemy. 12 Txitxiò heka Efesu‑ò reteònyre. 13 Kai tahe manakreu warahana bidiwykre. Troaji hãwã‑ki Karpu heto‑ki tahe warahana rerire. Watyyriti tule bidiwyke tyyriti welỹte tule nohõti losaõtyhymy. 14 Alexỹdre womati loresedỹỹdure warybe dibinanymyhỹde. Wanyrỹ iòwydỹỹna tamy kidilidikre riwabinanyreki. 15 Kai bexiekre kowa‑ribi, inyrybe dori rityhynyõhyymyhỹre. 16 Juhuu dinodu‑ò rewyònyreu inyõ riwawiòhenanyõhyyre. Ibutumy rirahure waribi. Aõbo wabinamy riwinyre‑ribi Deuxu tõhõti rosamy watxireri. 17 Wanyrỹ tahe, riwawiòhenanyra Deuxu rybemy rybe‑ki. Iny witxira dori, judeukõdu mahãdu roholamyhỹre. Leaõry‑ò, wadi rehukõra. 18 Wanyrỹ tule riwatakre ibutumy aõmydỹỹnana bina bina‑ribi. Kowa bede wihikỹ‑ò riwadykre. Tuu rekeàlàkre aõu aõu bededỹỹnana roobymy. Kie.
19 Warybe wehityyna Prisila‑ò, Akila‑ò biõkre tule Onisiru sỹ mahãdu‑ò. 20 Erasto, Oritxi hãwã‑ki rarire. Trofimo, Miletu hãwã‑ki binamy resere. Taile heka rarira ibinamyhỹreki. 21 Wylemy manake inihe beòrako‑ki. Ubulu tarybewehityyna adee riwahinyre. Tu Prudente, Lino, Laujia ijõre. Tule ibutumy ityhydỹỹduseriòre rybe wehityyna adee riwahinyreri.
22 Wanyrỹ awana ratxikemy watxiwãhãre. Tule làhàna umy‑wana ratxikemy watximahãre. Kie. Paulo