2
A tokodos na etowo
Ikut ui, un ususer det nama sau ra i mur wakak a tokodos na etowo. Un ususer a kum musano ra a kum mugano tam, sur det in tumarong a magirandet, det in los a ngas na nilaun ra a taro det in ru det uni, det in tamtamabat wakak anundet a nilaun, det in lingmulus una nundet a nurnur, anundet a marmaris ma anundet a tuntunur dekdek ra det etorom a mamaut.
1 Tim 3:11Lenkutkai ra, un ususer a kum wardain ra a kum mugano tam, sur det in lason una kisapi na urur una nundet a nilaun, gong det emang, gong det tene ininum, ikut det in ususer a taro nama sau ra i wakak. Det in pami lenra sur det in ususer a kum wardain numur tandet, sur det in nem anundet a kum musano ma a kum nutnutun det, Ep 5:22det in tamtamabat wakak anundet a nilaun, det in mur a tokodos na petutna, det in lason una pam a kum pinapam tiro una rumu, det in lason sur det in pam a wakakino torom a taro, ma det in ru anundet a kum musano, sur gong taio i watung laulau a wasiso anun o God.
Lenkutkai ra, un uragot a kum barman, sur det in tamtamabat wakak anundet a nilaun. 1 Tim 4:12Una kum utna rop ra u pami, un pam a wakakino, sur a wakak na etowo torom det. Ra u ususer det, un papam nama lingmulus, ma a urur. 1 Pit 2:15Un watung a tokodos na wasiso ra kataio in pukus ui uni, sur det ra det turbat ui det in maimai, uni ka dat pam tu sakino sur det in watung laulau dat uni.
1 Tim 6:1Un inanos a kum tene ititula sur det in taromlu anundet a kum mugumugu una kum utna rop, ma det in ugasgas det nama kum pinapam rop ra det in pami, ma gong det balu wasiso. 10 Gong det wolong anundet a kum mugumugu. Det in upuaso anundet a wakak na petutna, sur anundet a kum mugumugu det in nurnur un det, sur in upuaso i lena, a etowo un o God a Tene Ulaun anundat i wakak.
11 Uni a marmaris anun o God i sa wanpat puaso. Una marmaris ra, o God i papos a kisapi sur in ulaun pas a taro rop. 12  1 Jon 2:16A marmaris ri i ususer dat, sur dat in nan gisen gusun a kum petutna ra ke sot nama nuknukin o God, ma gusun a kum nemnem sur a kum utna tagun a rakrakon bual, ma dat in tamtamabat wakak anundat a nilaun, dat in tokodos, ma dat in laun murmur a nuknukin o God una nilaun ri, 13 ra dat kis langlang nama nurnur sur a bung na gasgas ra in nanpat. A bung ra anundat a Labino o God, o Iesu Karisito, a Tene Ulaun anundat in nanpat nama nun a minamar. 14  Gal 1:4; Kis 19:5; Lo 4:20; 7:6; Ese 37:23; 1 Pit 2:9I pitar tar anun a nilaun sur dat, sur in kul langolango pas dat gusun anundat a kum sakino petutna rop, ma in gos talapor pas dat, sur dat anun a taro mulus ut, ra dat nem doko i sur dat in pam a kum wakak na pinapam.
15  1 Tim 4:12Un ususer det nama kum wasiso ri. Un uragot a taro, ma un watung puaso anundet a niraro umatandet. Un pami nama dekdek ra kura torom ui. Ma gong u madek tar taio sur in tama pisopiso ui.

2:3: 1 Tim 3:11

2:5: Ep 5:22

2:7: 1 Tim 4:12

2:8: 1 Pit 2:15

2:9: 1 Tim 6:1

2:12: 1 Jon 2:16

2:14: Gal 1:4; Kis 19:5; Lo 4:20; 7:6; Ese 37:23; 1 Pit 2:9

2:15: 1 Tim 4:12