'Sɛbhɛɛ tanʋ Zaan 'paa yoo
'Sɛbhɛɛ tanʋ *Zaan cɛlɩa, mʋ -wa. Ɔ 'tale Gayusɩ ɔ 'paa wee 'sɛbhɛ yoo. Nɩɩ, Gayusɩ mɩ bha -Lagɔnyɩmaa 'yugalɩnyɔ yabhlo nya. Ɔ 'dɩzʋzʋee 'gbʋ Zaan yia ɔ 'wʋcɛlɩ. Diotlɛfʋ mɩ Gayusɩɩ *leglizɩɩ nʋkpla -nyɩmɛ yabhlo nya, 'ɩn ɔ'ɔ zʋ Gayusɩ 'nʋŋwɛ. -We Gayusɩ 'kaa lɛnʋ, 'mʋ Zaan cɛlɩa ɔ 'wʋ, 'ɩn ɔ nɛɛ 'ya nɩɩ, Diotlɛfʋ bhli Gayusɩ 'nʋŋwɛzʋzʋe.
1
Fʋsawɛlɩ
-Amɩ, -Lagɔnyɩmɛ kpasa, -mɩ Gayusɩ, -ɔ -wa na bheli -zɔnʋ, 'ɩn -ɔ ka zɛ ɩn -kalɩ gbʋzɔnʋ sa, -amɩ cɛlɩa -mɩ 'wʋ.
Na bheli -zɔnʋ, ɩn 'yɩbha nɩɩ, -ɩn -ka 'kʋayli gbʋ weee 'wʋ. Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, we nanɩ 'yli -na zuzuu -nʋ nya, nɩɩ, we -mɩ 'ya 'sa -na kuu -nʋ nya. Bhelia tɔlʋa yia -amɩaa -gbɛ, wa gbaa nɩɩ, gbʋzɔnʋ mɩ -mɩ 'wʋ, 'ɩn -ɩn mɩ gbʋzɔnʋʋ 'yloogblʋ nɔda, -mʋʋ ka 'mɩ 'mʋna 'wʋla bhabha. Ɩn -ka 'nʋ nɩɩ, na 'yua mɩ gbʋzɔnʋʋ 'yloogblʋ nɔda, 'mʋna -mʋʋ laa 'mɩ 'wʋ, we -zi gbʋ weee.
Gayusɩ -saa ɔ bhelia 'wʋ
Na bheli -zɔnʋ, -mɩ saa -na bhelia 'wʋ, 'ɩn 'lakpa -bhelia -wa mɩa wa glaa, 'ɩn -na saa wa 'wʋ. -Ɩn -ka 'sa nʋda -mɩ, we mɩ tɩklɩɩ -Lagɔ 'yu. Sa -ɩn -kalɩa wa zɛ, -maa ka -seli we gba -Lagɔnyɩma 'yu. -Maa -ka 'lakpa 'wʋ mnɩa yi, sa -ɩn 'kaa -maa -yɔbɛ, 'ɩn we 'kaa -Lagɔ dʋdʋ namanɩ, -ɩn -ka 'sa wa -yɔbɛ, we nanɩ 'yli. Nɩɩ, *Klisɩɩ 'ŋnɩ nya wa bhlia 'yoo! 'Ɩn -wa 'nɩa -Lagɔ -yi, wa 'nɩ -maa kwɛɛ -lu yabhlogbɔɔ 'wʋbhu. We -ka 'sa -mɩ, we mɩ nɩɩ, -amɩa bɛ 'sasʋkpa -nyɩma -yɔ. -A -ka 'sa nʋ, -zugba -a -yɔ wa 'sɔ mɩ lubho -bhlo -gʋ -Lagɔɔ gbʋzɔnʋ labʋbanɩe 'wʋ.
Diotlɛfʋ -yɔ Demetliusʋ
Ɩn ka leglizɩ wɛlɩ kibhe 'wʋcɛlɩ. Nɩɩ, Diotlɛfʋ -ɔ 'yɩbhaa nyɩmaa 'yugalɩe, ɔ'ɔ ŋwnunu -aɩn 'wʋ. 10 We 'dɛɛ 'gbʋ, ɩn -ka -mɔ yi nɩ, -we ɔ nʋa lɛ, 'ɩn gbʋnyuu ɔ gbaa -amɩaa daa, zlɩ 'klʋ na yia we wlelia. We 'nɩ -we mɩa dɛ -bhlo ɔ nʋ lɛ, ɔ'ɔ kpa -amɩaa bhelia sɔ 'sɔ nya. 'Ɩn -wa 'yɩbhaa wa 'ka we lɛnʋ, 'ɩn ɔ panɩa -maa 'wʋ, 'ɩn ɔ -vua -maa -Lagɔnyɩma glaa.
11 Na bheli -zɔnʋ, -ɔ nʋa gbʋnyuu lɛ, -ɩn 'na 'tideli ɔ -nɩ. Nɩɩ, -ɔ nʋa gbʋzɔnʋ lɛ, 'mɔ -ɩn 'kaa 'tideli. -Wa nʋa gbʋzɔnʋ lɛ, wa mɩ -Lagɔɔ -nʋ nya, 'ɩn -wa nʋa gbʋnyuu lɛ, wa 'nɩ -Lagɔ -yi. 12 Nyɩma weee nɛɛ nɩɩ, Demetliusʋ mɩ nyɩmɛ -zɔnʋ nya, 'ɩn gbʋzɔnʋ gba 'yaa we, ɔ daa. 'Ɩn -amɩa, -a nɛɛ 'ya nɩɩ, ɔ mɩ nyɩmɛ -zɔnʋ nya. 'Ɩn, -ɩn -yi we 'ji nɩɩ, -amɩaa gbʋdayɩwɛlɩ mɩ gbʋzɔnʋ nya.
Wɛlɩpapɩe
13 Nɩɩ, gbʋ duun na yi yaa -mɩ -yla gbaa, 'ɩn ɩn 'nɩ 'yɩbha ɩn 'ka we cɛlɩ 'sɛbhɛ 'wʋ. 14 Na dlɩ mɩ nɩɩ, 'yɩylɩa -a yia daylɩ, 'ɩn -a 'ka we 'klʋ gbʋgbalɩ.
15 Nɩɩ, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ -mɩ -na -nʋ nya. -Na 'talea mɩa -seli, wa nɛɛ nɩɩ, wa -sa -mɩ fʋ, 'ɩn -amɩaa 'talea mɩa -mɔ, -ɩn -sa wa fʋ -bhlo -bhlo.