7
-Zezu -yɔ Zuifʋʋ tite
(Mt 15.1-9)
1-4 Bha Zuifʋʋ -yɔ Falizɩnyɩmaa -gbɛ, wa 'nɩ -slɔ kwɛ budo 'nanʋʋ, wa'a li. Nɩɩ, wa dʋkpasɩɩ tite -wa, 'mʋ wa zʋa 'nʋŋwɛ. Nɩɩ, wa -ka lɔkɔ 'wʋbhʋ, wa 'nɩ -slɔ budo, wa'a li. Tite tɔlʋa wa dʋkpasɩ tɩa wa -yɔ, 'ɩn wa zʋ 'yaa -mʋʋ 'nʋŋwɛ. Sa 'bhisa, nyidanya klaa, -tʋkpʋnya klaa, we -yɔ 'wʋmanɩ -kɔpʋnyaa 'wʋ lawɔlʋe.
'Ylɩ yabhlo nya, Falizɩnyɩma -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya 'bhʋa -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn wa yia -Zezuu -gbɛ 'wʋgbeli. -Bha wa 'yɩa nɩɩ, ɔ 'bɩnɔnya tɔlʋa mɩ kwɛ pʋɩn lilida. Nɩɩ, -maa 'nɩ kwɛ budo. Wa nɛɛ -Zezu -ylaɛ: «-Na 'bɩnɔnya lilia kwɛ pʋɩn. Wa 'nɩ -amɩaa dʋkpasɩɩ tite 'nʋŋwɛ zʋ. Lɛɛ -lu ka 'gbʋ wa yi 'sa nʋa?»
Ɔ yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma! -We -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ Ezaii cɛlɩa ɔ 'sɛbhɛ 'wʋ, gbʋzɔnʋ -wa:
‹Waa nyɩma mɩa, ŋwɛɛ la wa nnanɩa 'mɩ,
nɩɩ, wa dlɩ 'nɩ 'mɩ -gʋ -mɩ.
Bhebhe wa ylimanɩa 'mɩ.
Nɩɩ, tite wa slolua,
'ɩn wa laa -Lagɔɔ tite,
nyɩmaa 'dɛkpʋaa -gbɛ we 'bhʋa.›
Nɩɩ, a ka -slɛɛn -Lagɔɔ dʋmagbʋ 'yitide, 'ɩn a nʋa nyɩmaa dʋmagbʋ lɛ.»
Ɔ nɛɛ 'ya wa -ylaɛ: «A mna 'yli! A 'yɩbha a 'ka amɩaa dʋkpasɩɩ tite 'nʋŋwɛ zʋʋ 'gbʋ, a yia -Lagɔɔ tite 'yitide. 10 Moizɩ nɛɛ:
‹Zʋ -na dide -yɔ -na 'nyaa 'nʋŋwɛ.›
'Ɩn:
‹-Ɔ -ka ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa vɛlɩ,
'bha wa bhaa ɔ.›
11 'Ɩn amɩa, a nɛɛ: nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa -yla gba nɩɩ, ‹-We ɩn 'ka yaa aɩn 'nyɛ, mʋ -wa «Kɔlʋban» › (we ji -wa ɔ ka we -Lagɔ 'nyɛ), 12 amɩa 'nyɛa ɔ 'yoo, ɔ'ɔ nʋ -slɛɛn -lu yabhlogbɔɔ lɛ ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa 'sɔ -yla. 13 A -ka 'sa nʋda -mɩ nɩ, 'ɩn a saa -Lagɔwɛlɩ la, amɩaa bhlasabhla gbʋʋ 'gbʋ. 'Ɩn a nʋa we 'gbʋ 'sasʋkpa -gbʋ duun tɔlʋa lɛ.»
-We plalɩa nyɩmɛ pʋɩn mʋ nɩ
(Mt 15.10-20)
14 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn -Zezu yia nyɩmaa -zlo la, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «A pʋ yukwli, -we na yia gbaa a 'ka we 'nʋ. 15 Lililu nyɩmɛ lia nɩ, we'e -plalɩ ɔ pʋɩn. Nɩɩ, gbʋ -we ɔ gbaa, -we 'bhʋa ɔ dlɩ zɔ, mʋ plalɩa ɔ pʋɩn. [ 16 -Ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, ɔ 'nʋ we.]»
17 Da -Zezu 'bhʋa nyɩma glaa, ɔ plaa -budu zɔ, 'ɩn ɔ 'bɩnɔnya yia ɔ wee gbʋʋ ninee 'ji layɩbha. 18 'Ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Amɩa'a 'nʋ 'ya -mʋʋ 'wʋlaa? A yibheli we 'ji nɩɩ, -lu -we nyɩmɛ lia, we'e -plalɩ ɔ pʋɩn. 19 Nɩɩ, wee lililu mɩa, we'e mnɩ ɔ dibhe 'wʋ, ɔ nʋkplɛ we mnɩa. -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ plaa 'kwla -yɔ.» -Bha ɔ gbaa nɩɩ, wa mneni wa 'ka lililu weee li.
20 'Ɩn ɔ nɛɛ 'yaɛ: «Wee -lu -we bhʋa nyɩmɛɛ dlɩ zɔ, mʋ plalɩa ɔ pʋɩn. 21 Wee -lu -we bhʋa nyɩma 'wʋ, -mɔ wa dlɩ zɔ, mʋ -wa nɩɩ: wa pʋpalɩ 'wlukʋʋn la 'nyumɛɛ, wa ka mʋtnɩ kwɛ, wa yli 'wie, wa bha nyɩmɛ, 22 'ɩn 'ŋwnɩ -yɔ nyɩma -putu dɩa -budu 'wʋ.* Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu dɩa -budu 'wʋ. Wa 'yɩbha wa 'ka -gʋgalɩ. Gbʋnyuu wa nʋa lɛ, wa -lima wa nʋa -dawli 'wʋ. Wa'a zʋ tite 'nʋŋwɛ. Wa ka zenyi, 'ɩn wa saa nyɩmɛ 'ŋnɩ. Wa ylimanɩa wa 'dɛ, wa 'wlukʋʋn ka -nyumɔ. 23 Wee gbʋnyii mɩa dɛ, mʋ tlaa nyɩmɛɛ dlɩ zɔ, 'ɩn mʋ plalɩa ɔ pʋɩn.»
'Lakpaŋwnɔ ŋwnua -Zezuu gbʋ
(Mt 15.21-28)
24 Da -Zezu 'bhʋa -bha, 'ɩn ɔ yia Tilɩ -dʋdʋ -gʋ mnɩ, -mɔ ɔ plaa -budu zɔ. Ɔ 'nɩ 'yɩbha nɩɩ, nyɩmɛ 'yɩ ɔ, 'ɩn ɔ 'nɩ mneni ɔ 'ka zize. 25-26 Nɩɩ, ɔ plaa -budu zɔ, tɔʋn, 'ŋwnɔ yabhlo yia ɔ -gbɛ yi. Ɔɔ ŋwnɔ mɩa, 'lakpaŋwnɔ -wa: Silii -dʋdʋ yabhlo wa laa Fenisi, -mɔ wa gwalɩa ɔ. Nɩɩ, ɔ ka 'ŋwnɔyu, 'mɔ zuzu 'nyuu kpaa. 'Ɩn ɔɔ 'ŋwnɔ yia -Zezu -yɔbɛ, 'ɩn ɔ yia ɔ bhʋ -yɔ bhlili, ɔ nɛɛ: «-Na zukpa -wa, zuzu 'nyuu -we kpaa na 'yu nɩ, -ɩn vu we.»
27 Ɔ nɛɛ ɔ -yla: «'Ylaaslɩ -ka lida -mɩ, we 'nɩ tɩklɩɩ -mɩ wa 'ka 'ylaaslɩ lililu zɔsa wa 'ka we gwɩ zɔ viteli, we 'nɩ mʋʋ?»
28 Ɔɔ 'ŋwnɔ nɛɛ ɔ -yla: «Na -Kanyɔ, gbʋzɔnʋ -wa. Nɩɩ, gwɩ -ka 'tabhle zɔ -mɩ, 'ɩn 'ylaaslɩ -ka lida -mɩ, wee lililu -we bhlia, gwɩ lia we. We 'nɩ mʋʋ?»
29 Ɔ nɛɛ: «-We a gbaa, gbʋzɔnʋ -wa. We 'gbʋ a 'bhiti lʋ. Nɩɩ, zuzu 'nyuu -we kpaa amaa 'yu, ɩn ka we vu.»
30 Ɔ mnɩa lʋ, ɔ nynia ɔ -buduŋwɛɛ, -zugba ɔ 'yu pɩ lii -gʋ la, zuzu 'nyuu ka ɔ 'yitide.
-Zezu jipea bhobho
31 -Zezu 'bhʋa Tilɩ -dʋdʋ -gʋ, ɔ -dɩa Sidɔɔn -yɔ 'Gbe Kugbua -dʋdʋ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia Galilenyu kwesi lʋyi. 32 Nyɩmɛ -ɔ'ɔ 'nʋa, 'ɩn -ɔ'ɔ gbaa, -bha wa -yɔ ɔ yia, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Na zukpa -wa, palɩ ɔ -na sɔ -gʋ la ɔ 'ka 'pʋ.»
33 -Zezu -yɔ ɔ 'sɔ 'bhʋa nyɩma glaa, 'ɩn ɔ yia ɔɔ guzʋnyɔɔ yukwlii 'yoo 'wʋ -kwɛtɩya fa. -Bha -Zezu tlia -dlɛ ɔ -kwɛtɩya -yɔ, 'ɩn ɔ yia ɔ mɩɔ kwɛzɩ. 34 Tɔʋn, 'ɩn ɔ yia yalɩ yla, 'ɩn ɔ yia -nyii slu, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔɔ guzʋnyɔ -yla: «Efata», -mʋʋ ji -wa nɩɩ: «-Ɩn -kalɩ.»
35 -Bha -bhlokpadɛ ɔ 'pʋa, 'ɩn ɔ yia gba, 'ɩn ɔ yia 'nʋ. 36 -Zezu nɛɛ waa nyɩma -yla: «A 'na gbalɩ we nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yla -nɩ.»
'Ɩn sa ɔɔ -Zezu zʋa wa 'dɩ, nɩɩ, wa'a gbalɩ we -nɩ, wa 'nɩ 'sa nʋ. 37 'Ɩn wa -yɔ we gbagbɩe yia da weee mnɩ. Ŋwɛgaga ka wa -sʋbhalɩ, 'ɩn wa nɛɛ: «Aya! Ɔ lɛnʋlu weee mɩa 'yli we nanɩa. -Wa'a 'nʋaoo, 'ɩn -maa nʋa, -wa'a gbaaoo, 'ɩn -maa gbaa!»

*7:22 Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu dɩa -budu 'wʋ.