8
-Zezu 'nyɛa nyɩma 'wlu glʋ -bhlo lililu
(Mt 15.32-39)
We bhla, 'ɩn nyɩma duun yi 'yaa -Zezu 'bɩ yi. Lililu 'nɩ -mɩ. -Bha -Zezu laa ɔ 'bɩnɔnya, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Nɩɩ, nyazɩ nyɩma nɩ laa 'mɩ 'wʋ. Wa 'ylɩ ta nɩ -zugba wa mɩ 'mɩ 'bɩ, 'ɩn lililu ka bhɩa. Wa 'nɩ -slɔ li. Ɩn -ka gba, wa mnɩ lʋ nɩ, wa mneni wa 'ka 'yloogblʋ bhlili. Nɩɩ, tɔlʋa 'bhʋda -tlʋlʋ la.»
Ɔ 'bɩnɔnya yia we 'bɩgʋpalɩɛ: «Aya! -Amɩa -flii 'pɩpɩ, da -a 'ka 'floo 'yɩ -a 'ka wa 'nyɛ, 'ɩn wa 'ka lʋa?»
Ɔ nɛɛ: «'Floo zuma mɩ aɩn kwɛɛa?»
-Maa nɛɛ: «'Floo gbesɔ.»
'Ɩn ɔ nɛɛ nyɩma -yla: «A -dɩ dʋdʋ la.»
Ɔ 'bhua wee 'floo 'wʋ, ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn ɔ yia we ladɩdlɩ. Ɔ 'nyɛa we ɔ 'bɩnɔnya yoo, 'ɩn -maa yia we nyɩma 'wʋladlili. Zibhi yua tɔlʋa mɩa -bha, ɔ 'bhua we 'wʋ, 'ɩn ɔ yia we -Lagɔ kwɛɛ zʋ. Ɔ 'nyɛa we ɔ 'bɩnɔnya yoo, -maa yia we nyɩma 'wʋladlili. Wa lia, 'ɩn wa yia lʋ. -We wa sɩalɩa, we yia -cɩcɛ gbesɔ ye. Nɩɩ, -wa lia, wa mneni wa 'ka nyɩma 'wlu glʋ -bhlo (4.000) nyni.
Falizɩnyɩma ylaa -Zezu la
(Mt 16.1-4)
10 -Zezu 'nyɛa wa 'yoo tɔʋn, ɔ yia 'glʋ 'wʋbho ɔ -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ, 'ɩn wa yia Dalɩmanuta -dʋdʋ -gʋ mnɩ. 11 Falizɩnyɩma yia, 'ɩn wa yia -Zezu kpɛlɩ, wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Ɩn nʋ gwɛdigbʋ yabhlo lɛ, 'ɩn -a 'ka we 'jiyibheli nɩɩ, -na 'tɩtɛ mɩa, -Lagɔ 'nyɛa -mɩ we.»
12 -Zezu yia nyɔ laslu, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ amɩa dɛslɛɛn -nyɩma 'yɩbha 'sa gwɛdigbʋa? Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: waa -manɩ 'na 'ka gwɛdigbʋ yabhlogbɔɔ 'yɩ.»
-Zezuu 'bɩnɔnya 'nɩ ɔ 'tɩtɛ 'wʋlanʋ
(Mt 16.5-12)
13 -Zezu yia -bha wa tɩ. Ɔ -yɔ ɔ 'bɩnɔnya 'sɔ, wa yia 'glʋ 'wʋ -gbla, 'ɩn wa yia 'nyuu kakpe yabhlo -gʋ mnɩ. 14 Ɔ 'bɩnɔnya ka dlʋ, wa 'nɩ lililu 'wʋbhu. 'Floo yabhlo -tʋa -mɔ 'glʋ 'wʋ, mʋ -bhlogbɔɔ -tʋa wa kwɛɛ. 15 -Zezu yia wa gbʋ -yla lapalɩ: «A zʋ amɩaa 'dɛ 'yliyɔ. A 'na 'tideli amɩaa 'dɛ 'yi Falizɩnyɩmaa 'flooo *gɔɔ -yɔ Ewlodʋʋ nyɩmaa -nʋ -yla -nɩ.»
16 -Bha ɔ 'bɩnɔnya gbʋgbalɩa -yla: «Nɩɩ, 'floo 'nɩ -aɩn kwɛɛ -mɩ. We 'gbʋ ɔ yi 'saa gba.»
17 -Zezu yibhelia we 'ji, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Lɛɛ -lu ka 'gbʋ a gba 'sa? A 'nɩ 'floo 'wʋbhu -wa yɩ? A 'nɩ -slɔ we 'wʋlanʋʋ? Amɩaa yukwli -yɔ 'tɛa la yɩ? 18 A ka 'yli 'klʋ -yɔ, 'ɩn a'a 'yɩ la. A ka yukwli, 'ɩn a'a 'nʋ. Amɩaa dlɩɩ -bho we -gʋ. 19 Nɩɩ, ɩn ka zlɩmɛ 'floo gbu nyɩmaa 'wlu glʋ -bhlo 'wlu gbu (5.000) 'wʋladlili. -Cɩcɛɛ yeye -nʋ zuma -tʋ zlɩmɛ 'wʋa?»
Wa nɛɛ: «-Cɩcɛ kugbua lɛ 'sɔ.»
20 'Ɩn ɔ nɛɛ: «Ɩn dlili 'yaa 'floo gbesɔ nyɩmaa 'wlu glʋ -bhlo (4.000) 'wʋla naa?»
Wa nɛɛ: «-Cɩcɛ gbesɔ.»
21 Ɔ nɛɛ wa -yla: «Aya! A 'nɩ -slɔ we 'wʋlanʋʋ?»
-Zezu jipea 'lɔlɔnyɔ
22 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya nynia Bɛtɩsaida, 'ɩn wa yia ɔ 'lɔlɔnyɔ -la. Zukpa wa palɩ ɔ zukpa nɩɩ, ɔ zɩ -mɔɔ kwɛ. 23 -Zezu kpaa ɔ sɔ la, 'ɩn ɔ -yɔ ɔ 'sɔ yia 'gbe lʋʋ mnɩ. -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ yia ɔ -dlɛ 'yli -gʋ tli, 'ɩn ɔ yia ɔ sɔ -gʋ lapalɩ. Ɔ nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Na yɩ -lu yabhlo -yɔɔ?»
24 Ɔ -bloa 'yli, ɔ nɛɛ: «Nyɩma na yɩa -yɔ, wa 'wlʋ sunya. Nɩɩ, wa mɩ nɔda.»
25 -Zezu palɩa ɔ 'yli -gʋ sɔ la 'ya, 'ɩn ɔ 'yli yia -blo, 'ɩn ɔ yia layɩ 'vayɩɩ. 26 Ɔ nɛɛ ɔ -yla: «Mnɩ -na -buduŋwɛɛ. -Ɩn 'na plalɩ -zɔɔ -nɩ.»
Piɛlɩ nɛɛ nɩɩ, -Zezu -wa -Lagɔɔ -Bhasanyɔ
(Mt 16.13-20; Lk 9.18-20)
27 -Zezu -yɔ ɔ 'bɩnɔnya mnɩa 'gbenya -we mɩa Sezalee Filipʋ kwesi nʋkplɛ. Wa mɩ 'yloogblʋ nɔda, 'ɩn -Zezu yia wa layɩbha: «'Lee, nyɔɔ nyɩma palɩ 'mɩ 'wʋa?»
28 Wa 'palɩa we 'bɩgʋ, wa nɛɛ: «Nyɩma nɛɛ nɩɩ, 'Zan -Batisɩ -ɩn -mɩa. Tɔlʋa nɛɛ, Elii -ɩn -mɩa, 'ɩn tɔlʋa nɛɛ 'yaɛ, bhlasabhla -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyaa 'yabhlo -ɩn -mɩa.»
29 Ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «'Ɩn amɩa, a nɛɛ, nyɔɔ ɩn -mɩa?»
'Ɩn Piɛlɩ nɛɛ: «-Lagɔɔ -Bhasanyɔ -ɩn -mɩa.»
30 -Zezu nɛɛ: «A 'na gbalɩ we nyɩmɛ yabhlogbɔɔ -yla -nɩ.»
-Zezu gbaa ɔ 'dɛɛ tlɩtlɩgbʋ
(Mt 16.21-28; Lk 9.22-27)
31 Nɩɩ, -Zezu bhlia ɔ 'bɩnɔnya gbʋslolue, ɔ nɛɛ wa -yla: «We mɩ nɩɩ, ɔɔ *Nyɩmɛɛ 'Yu sɩa bhabha. Nɩɩ, Zuifʋʋ nyɩma kpasɩ klaa, *-Lagɔbʋbɔnyaa -cɩan klaa, we -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya yia ɔ kwnɛɛ -saa. 'Bhaa wa yia ɔ, 'ɩn 'ylɩ 'sɔ, we tanʋ nya, tlɩtlɩnya glaa ɔ yia 'wʋsɔa.»
32 'Sa ɔ gbaa we sa bɛblɛɛ, 'ɩn Piɛlɩ yia ɔ -glima lalɩ, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn 'na gbalɩ 'sa -nɩ.» 33 -Zezu 'bhitia la, ɔ ylaa ɔ 'bɩnɔnya, 'ɩn ɔ nɛɛ ɔ -yla 'klʋ 'cɩcɩ nya: «*-Saatan, bɛ lʋ! 'Bhʋ 'mɩ kwesi. Nɩɩ, -ɩ'ɩn pʋpalɩ 'wlukʋʋn la -Lagɔ 'bhisa, nyɩma 'bhisa -na pʋpalɩa 'wlukʋʋn la.»
34 Ɔ laa nyɩma -yɔ ɔ 'bɩnɔnya, 'ɩn ɔ nɛɛ wa -ylaɛ: «Nyɔɔo nyɔɔ -ka gba ɔ 'ka 'mɩ 'bɩ nɔ, ɔ -sa ɔ 'dɛ dlɩ, ɔ 'bhu ɔ sɩasɩee *su 'wʋ, 'ɩn ɔ 'ka 'mɩ 'bɩ yi. 35 Nɩɩ, nyɔɔo nyɔɔ -ka ɔ 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe 'wʋgʋ nɩ, 'wʋ ɔ yia we bɔa. 'Ɩn -ɔ -ka ɔ 'dɛɛ 'yliyɔgagɩe 'wʋbɔ -Lagɔgbʋ -yɔ na 'gbʋ, 'yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ -mɔɔ yia 'yɩa. 36 Nɩɩ, nyɩmɛ -ka dʋdʋ -gʋʋ zʋzɔnʋ weee 'yɩ, 'ɩn ɔ -ka ɔ 'yliyɔgagɩe 'wʋbɔ nɩ, lɛɛ -lu ɔ 'yɩ we 'wʋa? 37 Nɩɩ, -lu yabhlogbɔɔ 'nɩ mneni we 'ka nyɩmɛɛ 'yliyɔgagɩe zɔ. 38 Nɩɩ, Nyɩmɛɛ Yu yia yia ɔ Didee 'ŋnɩmnɩee san 'wʋ, ɔ -yɔ ɔ -mɔwlʋ -anzɩnya 'sɔ, -wa nʋa -Lagɔɔ dʋmagbʋ lɛɛ -gbɛ. Nɩɩ, dɛslɛɛn -nyɩma, -wa 'nɩa tɩklɩɩ -mɩ, 'ɩn wa nʋa gbʋnyuu lɛ, wa glaa, -ɔ -ka ɩn -yɔ na wɛlɩɩ zʋ nʋ, -amɩ, zlɩ ɩn -ka yi nɩ, 'ɩn na nʋ 'yaa ɔnʋʋ zʋ.»