2
-Zezu Klisɩɩ 'dɛɛ 'kienyi -tɩtɩe -yɔ ɔ 'ylilo
Nɩɩ, Klisɩ tɛmanɩa aɩn la, ɔ amɩaa zɛkalɩe paa aɩn 'kʋayli, ɔ Zuzu nʋa aɩn -bhlo, we 'nɩ mʋʋ? Klisɩɩ 'gbʋ a 'yɩbhalɩ -yɩbhalɩa, a ka nyazɩdlɩ a 'dɛkpʋa nyɩdɩ -bhlo -bhlo, we 'nɩ mʋʋ? Nɩɩ, we -ka 'sa -mɩ, amɩa na bhubhoea, a -ka dlɩ -bhlo, amɩaa 'wlukʋʋn lapʋpalɩe -mɩ -bhlo, a kɩkalɩ zɛ. A -ka 'sa nʋda -mɩ, 'ɩn a yelia 'mʋna na dlɩ zɔ. A 'na nʋnʋ -lu yabhlogbɔɔ lɛ -yɔmɩmnɩe -yɔ 'dɛɛ 'ylimanɩe klo nya -nɩ. A tɩ amɩaa 'dɛ 'wʋ 'kienyi. A 'bhu amɩaa -lima 'wʋ nɛɛ ma 'yli ma -zi aɩn. Nɩɩ, nyɩmɛ 'na tɩtalɩ ɔ 'dɛɛ zʋzɔnʋ -bhlogbɔɔ da -nɩ. Amɩa weee tɩtalɩ 'ya amɩaa -limaa nʋʋ zʋzɔnʋ da.
Dlɩ -we -Zezu Klisɩ kaa, a -ka we a 'dɛkpʋa nyɩdɩ.
-Zezu Klisɩ, sa -Lagɔ mɩa,
'sa ɔ mɩa -kpɔ.
Sa ɔ -yɔ -Lagɔ 'sɔ mnenia 'wʋ,
ɔ 'nɩ we 'klili.
'Ɩn -we weee ɔ kaa,
ɔ ka we -yɔŋwnu ɔ 'ka we 'yitide,
'ɩn ɔ yia ɔ 'dɛ gaylo 'wʋnʋ.
Cɩɩn, ɔ ka nyɩmɛɛ 'dɛbhie -zɛ:
ɔ -yɔ nyɩma 'sɔ yia 'wʋwlʋ weee.
Ɔ ka 'ya ɔ 'dɛ 'wʋtɩ 'kienyi:
-Lagɔɔ 'nʋŋwɛzʋzʋee 'gbʋ,
'ɩn ɔ yia tlɩtlɩee gbʋ -yɔŋwnu.
Wa yia 'dɛbhie ɔ *su -gʋ lakʋlʋ,
'ɩn ɔ yia tlɩ.
We 'gbʋ,
-Lagɔ yia ɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩkpe 'kadʋ -gʋ ladɩ,
'ɩn 'ŋnɩ -we 'ylia -we zia 'ŋnɩ weee 'wʋ,
-Lagɔ yia we ɔ 'nyɛ.
10 Nɩɩ, -Lagɔ 'yɩbha,
ɔ lalalu weee mɩa yalɩ,
-we mɩa dʋdʋ -gʋ -yɔ dʋdʋʋ zɔ,
we 'sibhli 'kukolu -Zezu 'yu,
ɔɔ -Zezuu 'ŋnɩɩ 'nʋŋwɛzʋzʋee 'gbʋ.
11 'Ɩn we 'ka lalalu weee ŋwɛɛ 'tla nɩɩ,
-Zezu Klisɩ -wa Nyɩmaa -Kanyɔ.
'Ɩn Dide -Lagɔɔ 'ŋnɩ 'ka mnɩda -tʋ.
-Lagɔnyɩma mɩ dʋdʋ -gʋ zlɩ 'bhisa
12 We 'dɛɛ 'gbʋ, na 'talea -zɔnʋ, da ɩn mɩa -benyi amɩaa -gbɛ, a ka -Lagɔ 'nʋŋwɛ zʋ 'kɔmʋʋ, 'ɩn da ɩn 'nɩa -slɛɛn da amɩaa -gbɛ -mɩ, a zʋ 'ya ɔ 'nʋŋwɛ bhabha. A nʋ lubho, 'ɩn a 'ka amɩaa 'pʋpʋe gbalɩ. A nʋ we lɛ -Lagɔɔ sɔsʋe -yɔ -yɔtɛlɩe nya. 13 Nɩɩ, -Lagɔɔ 'dɛ mɩ amɩaa dlɩ zɔ lubho nʋda, ɔ dʋmagbʋ 'ka aɩn dʋdʋnamanɩ, 'ɩn a 'ka 'ya we lɛnʋ.
14 Amɩaa lɛnʋgbʋ weee 'wʋ, a 'na 'ŋwuŋweni zɔ -nɩ, 'ɩn a 'na kpɩkpɛlɩ -nɩ. 15 'Ɩn gbʋnyuu 'na -mɩ -nɩ aɩn kwɛyli -nɩ, 'ɩn a -tʋ -mɔwlʋda, a 'ka -Lagɔɔ 'yua tɩklɩɩ -zɛ, gbʋnyuu -lɛnʋnya -yɔ -dawlicɩan nyɩdɩ. A -nyuma wa nyɩdɩ dʋdʋ -gʋ ylɔ 'bhisa, nikpise 'wʋ. 16 'Ɩn wɛlɩ -we wlaa 'yliyɔgagɩe, a gba we nyɩma -yla, 'ɩn zlɩ -Zezu Klisɩ -ka lʋyi, 'mʋna na yia lia ɔ 'yu amɩaa 'gbʋ. 'Ɩn 'ji na yia we yibhelia nɩɩ, lubho ɩn nʋa, we 'nɩ bhe, 'ɩn ɩn 'nɩ sɩa bhe.
17 Amɩaa -Lagɔɔ dlɩgʋzʋzʋe -we mɩa 'slaka 'bhisa, wa yi 'dɛbhie we 'gbʋ na 'pɩɔn laslu nɛɛ we nyu, 'mʋna na lia. 'Ɩn na -yɔ a 'dɛ weee lia 'mʋna dabʋdʋ. 18 Nɩɩ, amɩa li 'sa -bhloo 'dɛ 'mʋna, 'ɩn a -yɔ 'mɩ li we dabʋdʋ.
Timotee -yɔ Epafloditɩ 'sɔ
19 Nyɩmaa -Kanyɔ -Zezu -ka we -yɔŋwnu nɩ, Timotee na yia daylɩ amɩaa -gbɛ tiea. 'Ɩn da ɔ -ka lʋyi, ɔ 'ka 'mɩ -yla amɩaa -zɔɔ dɩ -sa, 'ɩn -mʋʋ 'ka 'ya 'mɩ 'kʋayli 'pa. 20 Nɩɩ, -wa -yɔ 'mɩ 'sɔ mɩa -seli, ɔ 'dɛbhlogbɔɔ kaa amɩaa gbʋ. 'Ɩn mɔ 'yɩbhaa ɔ 'ka aɩn -yɔbɛ, ɔ 'ka aɩn 'wʋsa. 21 'Ɩn -wa weee -tʋa 'wʋ, wa 'dɛɛ zʋzɔnʋ wa nɔnʋa 'ylibɩla, nɩɩ, wa'a lʋ -Zezu Klisɩɩ gbʋʋ 'gbʋ dlɩ. 22 Amɩaa 'dɛ -yi we 'ji nɩɩ, Timotee ka 'mɩ 'wʋsa bhabha. Sa 'yu saa ɔ dide 'wʋ, 'sa. Ɔ -yɔ 'mɩ 'sɔ, 'ɩn -a yia -Lagɔgbʋ gba dabʋdʋ. 23 Ɩn dɩ we dlɩ 'wʋ nɩɩ, da ɩn -ka na 'dɛɛ gbɛgbɛɩn gbʋ -yɔyɩ tɩklɩɩ, 'mɔ na yia amɩaa -gbɛ tiea slʋɩ. 24 'Ɩn na dlɩ mɩ we -gʋ nɩɩ, Nyɩmaa -Kanyɔ ka we -yɔŋwnu, daylɩ na 'dɛ yi 'yaa aɩn 'yɩa.
25 Na bheli Epafloditɩ a tiea zlɩmɛ na -gbɛ, ɔ 'ka 'mɩ 'wʋsa, 'ɩn -li ɩn 'yɩbhaa, 'ɩn a yia we ɔ kwɛɛ zʋ. 'Mɔ na -yɔ ɔ nʋa lubho, 'ɩn 'mɔ na -yɔ ɔ gʋa tʋ dabʋdʋ. 'Ɩn -slɛɛn, we mɩ nɩɩ, ɩn 'bhitili ɔ lʋ la amɩaa -gbɛ. 26 A 'dɛ weee 'tʋ mɩ ɔ 'bhadaa 'gbʋ, ɔ 'yɩbha ɔ 'ka aɩn 'yɩ. Da ɔ 'nʋa nɩɩ, a ka ɔ gunʋ dɩ 'nʋ, 'ɩn we yia ɔ dlɩ sumanɩ. 27 Gbʋzɔnʋ -wa, ɔ ka gu nʋ, ɔ fɛlɩ 'dɛbhie tlɩa, 'ɩn -Lagɔ yia ɔ nyazɩ 'yɩlɩ. We 'nɩ ɔ 'dɛ -bhlo, nɩɩ, -Lagɔ ka 'ya -amɩ nyazɩ 'yɩlɩ, na -gʋ yi 'wʋtʋ -kɔʋʋn bhabhaa 'gbʋ. 28 We 'gbʋ, kwɛ na puloa la, ɩn 'ka ɔ lʋlabhitili amɩaa -gbɛ, 'ɩn a -ka ɔ 'yɩ, a 'ka 'mʋna li, 'ɩn na sɩasɩe 'ka zɔbɛ. 29 A kpa ɔ 'mʋna weee nya, -Lagɔbheli 'bhisa. 'Ɩn a zʋ ɔ -sʋkpa -nyɩma 'nʋŋwɛ. 30 -We ka gbʋ -wa, Klisɩɩ lubhoo 'gbʋ ɔ fɛlɩa tlɩa. Ɔ 'dɛɛ 'pʋpʋe ɔ -saa dlɩ, 'ɩn sa a 'ka yaa 'mɩ kwalɩ, 'ɩn ɔ yi 'saa nʋ.