5
Jee Raage se mɛtin̰ge cɛɛpm ute roɗe
Gɔtɔ ɓaa se paac, jeege taaɗ ɔɔ naase se, Ꞌlee ɛɛski naapge rɛn̰ rɛn̰. Nakŋ kɛn debse tɛɗin̰ se, jee jeel *Raa mal ey kic ɓo ɔŋ tɛɗ naan̰ se eyo: naan̰ se tooɗ te mɛnd bubin̰a. Ute naan̰ se kic ɓo naase Ꞌtɔɔmki tɔɔm rose. Ey num naase se, maakse Ꞌtuju ɔɔ debm jaay tɛɗ nakŋ bin se, bɛɛki num, Ꞌtuurin̰ki naatn maakse ki. Ɗeere, maam se mꞋdɔkɔ naɓo saapum se te naase. Anum debm tɛɗ nakŋ bin se, maam mꞋɔjin̰ga bɔɔrɔ don̰ ki aan gɔɔ maam mꞋutu maakse ki. Kɛn naase Ꞌtuskiga ute ro Mɛljege Isa se, saapum se ute te naase ɔɔ gɔtn se Mɛljege Isa taaɗn tɔɔgin̰a. Naase se, debm tɛɗ nakŋ bin se, jꞋɔn̰in̰ kaam ji *Ɓubm sitange an̰ dabara taa maakje daa ro kɛn naan̰ ɔk se Ꞌtɛɗn gɔtɔ ɔɔ bin ɓo *ɓii kɛn Mɛljege aɗe ɓaa se, kon̰ se Ꞌkɔŋ kaaja.
Nakŋ naase Ꞌtɛɗki jaay Ꞌtɔɔmki rose ro ki se, ɗoobin̰ eyo. Naase Ꞌjeelki ey la, ɔrɔmɔ cɔkɔ jaay jꞋɔmbin̰ga do rujn̰ gɛm kɛn jꞋɛcin̰ga kɛc se, iin̰in̰ paac. Ɔrɔm kɛn do dɔkin̰ kɛn taaɗ te *kusin̰ se, ɔɔɗki dose ro ki. Bin ɓo aki tɛɗn aan gɔɔ rujn̰ gɛm kɛn jꞋutu jꞋɛcin̰ kɛc jaay jꞋɔmbin̰ te ɔrɔm ey se. Taa *al‑Masi se, naan̰ ɓo ɛɗ ron̰ *sɛrkɛ taa naajege aan gɔɔ *goon baatn kɛn Yaudge lee tɔɔl ɓii *laa Paakɗe ki se. JꞋɔn̰te Ꞌtɛɗki laajege ute mappan kɛn ɔk ɔrɔm do dɔkin̰ se. Ɔrɔm ese se, je taaɗ ute nakgen jig eyo ɔɔ ute nakgen kusin̰a. Anum kꞋtɛɗki laajege se ute mappan kɛn ɔk ɔrɔm eyo, kɛse je ɗeekŋ ɔɔ ute maakŋ kalaŋ ɔɔ ute kɛn mɛt ki.
Maakŋ maktub kɛn maam mꞋraaŋsen kaam mɔɔtn se, maam mꞋɗeeksenga mꞋɔɔ: jee kɛn lee ɛɛs naapa rɛn̰ rɛn̰ se, ɔn̰te tɔkɗeki mɛɗɛ. 10 Kɛse maam mꞋje taaɗ ute jee do *duni kɛn lee ɛɛs naapge rɛn̰ rɛn̰, ey lɛ jee lee dɔŋ nakŋ jeege, ey lɛ jee boogge, ey lɛ jee maragge paac se eyo. Kɛn bin num, jee do duni ki se, naase aɗeki teecn̰ kɔn̰ɔ. 11 Gɔtɔ, bin eyo! Maam mꞋraaŋsen se taa debm taaɗ ɔɔ naan̰ gɛnaa ɗoobm Isa ki, jaay ɓo ɛɛsn mɛndge rɛn̰ rɛn̰i, ɓoogo, tɛɗ maraga, ɔɔɗ jeege, aay tɔtɔ deel te gɔtin̰a, ɔɔ kucun jeege se. Debm bin se, ɔn̰te Ꞌkɔkin̰ki mɛɗɛ ɔɔ kɔsɔ kic ɓo, ɔn̰te Ꞌkɔski ute naan̰a. 12-13 Anum jee kɛn ɗoobm al‑Masi ki ey se, maam ɓo mꞋaɗe kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki eyo, num naaɗe se Raa ɓo kɛn utu aɗen kɔjn̰ bɔɔrɔ doɗe ki. Num naase se, ɔjki bɔɔrɔ do gɛnaasege tun ɗoobm Isa al‑Masi ki, taa Kitap taaɗga taaɗ ɔɔ: Debm kusin̰ se, Ꞌtuurin̰ki naatn maakse ki.* Aak Dt 17.7.

*5:12-13 Aak Dt 17.7.