6
Gɛnaagen ɗoobm *al‑Masi ki sakak naapa
Kɛn maakse ki jaay deb kalaŋ ɔk taara ute gɛnaan̰ num, naase, ɔn̰ki jee Raage ɔɔ Ꞌsakakin̰ki gɔtn jeege tun jeel *Raa mal ey se gɛn ɗi? ꞋJeelki jee Raage ɓo utu kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tun do *duni ki se. Num kɛn jee duni ki jaay naase ɓo utu aɗeki kɔjn̰ bɔɔrɔ num, taargen sɛɛm sɛɛm daanse ki se, naase ɔŋ aaski gɛn tɔɔlin̰ ey ne? Naajege ɓo jꞋutu jꞋaki kɔjn̰ bɔɔrɔ do *kɔɗn Raage tu se, naase tap ɓo Ꞌjeelki ey la? Kɛn bin num, mɛt kando naajege jꞋan̰ki kaasn gɛn taaɗn tɔɔl taargen do duni ki se! Naɓo kɛn naase jaay ɔkki taara daanse ki se, naase Ꞌɓaaki gɔtn jee kɔjn̰ bɔɔrge tun *egliz aalɗen maak ki eyo. Maam mꞋtaaɗsen taa sɔkɔn̰ asen tɔɔlɔ. Maakse ki se, gɛnaa kɛn jeel‑taar kɛn asen kaakŋ mɛtn taarse se tap ɓo, gɔtn ne? Num gaŋ jꞋaak gɛnaa kɛn ɗoobm Isa al‑Masi ki kɛn ɔk taara ute gɛnaan̰ kɛn ɗoobm al‑Masi kic se ɔɔ ɓaa sakakin̰ naan jeege tun ɗoobm al‑Masi ki eyo. Anum kɛn ɔkki taara ute naapa jaay Ꞌsakakki naapa se, kɛse naase oockiga ɗoobm Raa ki. Kɛn deba jaay tujsega se naase ɔŋ aasin̰ki ey ne? Kɛn deba jaay Ꞌɓoogga ne ɗimse se naase ɔŋ aasin̰ki ey ne? Kɛn naase ɔŋ aasin̰kiga se, bɛɛ cir kɛn naase aɗeki ɓaa sakak se. Num gaŋ naase ɓo Ꞌlee Ꞌtujki jeege tu ɔɔ Ꞌlee ɓoogki nakŋ jeege. Ɔɔ jee kɛn naase Ꞌlee Ꞌtɛɗɗeki nakŋ se doɗe ki se, naaɗe se ɓo gɛnaasegen ɗoobm Isa al‑Masi ki. Naase Ꞌjeelki, jeegen kɛn tɛɗn nakge ute ɗoobin̰ ey se, Ꞌkɔŋ kɛnd *maakŋ Gaar Raa ki eyo. Ɔn̰te Ꞌkaan̰ki rose dala: jee lee ɛɛs naapa rɛn̰ rɛn̰, jee maragge, gaabgen lee ɛɛs mɛnd jeege ute mɛndgen lee ɛɛs gaabm jeege, gaabgen paacn̰ kɛn lee ɛɛs naapa, 10 jee ɓoogge, jee tamage, jee aay tɔtɔ deel te gɔtin̰a, jee kɔɔɗn jeege, jee tujn̰ nakŋ jeege, naaɗe se paac Ꞌkɔŋ kɛnd maakŋ Gaar Raa ki eyo. 11 Bin ɓo do dɔkin̰ maakse ki se, jee mɛtin̰ge tɛɗo nakgen se, num gaŋ ute ro Mɛljege Isa al‑Masi ɔɔ ute Nirlin̰ se, Raa *tug ɗaapsega, tɛɗsenga Ꞌtɛɗkiga jee naan̰ge ɔɔ aakkiga bɛɛ naanin̰ ki.
*ꞋNookki Raa ute rose
12 Nam taaɗ ɔɔ: Maam se, mꞋɔk ɗoobo gɛn tɛɗn nakge paac. Ɗeere, maam se mꞋɔk ɗoobo gɛn tɛɗn nakge paac naɓo, nakge paac maakin̰ se, ɔŋ tɔɔlum sɛr eyo. Ɗeere, maam se mꞋɔk ɗoobo gɛn tɛɗn nakge paac, naɓo maam se mꞋkɔŋ kɔn̰ rom gɛn tɛɗn ɓul ne ɗim eyo. 13 Tɛr nam taaɗ ɔɔ: Nakŋ‑kɔsɔ se, kꞋtɛɗin̰ taa maaka, ɔɔ maaka se lɛ gɛn nakŋ‑kɔsɔ. Ɗeere, num nakŋ‑kɔsɔ ute maaka se Raa utu aɗen tɛɗn Ꞌtɛɗn gɔtɔ. Num gaŋ ro se, Raa tɛɗin̰ gɛn kɛɛsn naapm rɛn̰ rɛn̰ eyo, taa rojege se naan̰ gɛn Mɛljege, ɔɔ Mɛljege se lɛ naan̰ ɓo Mɛl rojege. 14 Ɔɔ Raa kɛn duro Mɛljege daan yoge tu se, ute tɔɔgin̰ se, naan̰ utu ajeki Ꞌdur naajege kici.
15 Naase Ꞌjeelki naŋa naŋa kic ɓo maakŋ ro *al‑Masi ki se, naan̰ tɛɗga ron̰ kaam kalaŋ. Bin se, maam se mꞋkɔŋ kuun ro al‑Masi kaam kalaŋ jaay mꞋan̰ tum ute ro mɛnd kɛɛsn gaaba la? Kɛse gɔtɔ. 16 ꞋJeelki, deba jaay tooɗ ute mɛnd kɛɛsn gaaba se, naaɗe tum tɛɗga ro kalaŋ. Taa Kitap taaɗga taaɗ ɔɔ: Naaɗen di se tum tɛɗ daa ro kalaŋ.* Aak Jɛn 2.24.
17 Num gaŋ debm dɔɔk ute Mɛljege se, naan̰ tum tɛɗga kalaŋ ute naan̰a. 18 ꞋBooyki, kɛɛsn naapm rɛn̰ rɛn̰ se, ɔɔɗki dose naatn dɔkɔ ro ki! *Kusin̰ paacn̰ kɛn debkilimi lee tɛɗ se, ɔŋ tuj ron̰ aan gɔɔ kɛɛsn mɛndgen rɛn̰ rɛn̰ se eyo, num gaŋ debm jaay ɛɛs mɛndge rɛn̰ rɛn̰ se, naan̰ ɔl ron̰ paac maakŋ kusin̰ ki. 19 Naase Ꞌjeelki rosege se tɛɗga ɓee gɛn *Nirl Salal kɛn Raa ɛɗsesin̰o ɔɔ ɓɔrse, naan̰ utu maakse ki. Bin num rosege se, tɛɗga gɛn naase Ꞌmalin̰ge eyo. 20 Taa Raa se, dugsega dose ute zo ɔɔn̰ɔ. Kɛn bin num, ɔn̰ki rose se Ꞌnookŋ Raa.

*6:16 Aak Jɛn 2.24.