7
Mɛtn taar gɛn tɔkŋ naapa
Ɓɔrse maam mꞋje mꞋasen tɛrlɛ do taar kɛn naase Ꞌraaŋumkiro maakŋ maktubse ki se. Kɛn Ꞌtɛɗn jiga num gaaba ɔn̰te kɔkŋ mɛnda. Naɓo, taa aki lee kɛɛsn naapge rɛn̰ rɛn̰ ey se, gaabm gay gay kic ɓo, n̰Ꞌɔk mɛnda ɔɔ mɛnd gay gay kic lɛ n̰Ꞌɔk gaaba. Gaaba jaay je mɛndin̰ se, mɛnda ɔn̰te gaasin̰ ron̰a. Ɔɔ kɛn mɛnda ɓo je gaabin̰ kic lɛ, gaabin̰ ɔn̰te gaasin̰ ron̰a. Taa gaaba se, ɔk tɔɔgɔ do ron̰ ki eyo, ron̰ se tɛɗga gɛn mɛndin̰a ɔɔ mɛnda kic lɛ, ɔk tɔɔgɔ do ron̰ ki eyo, ron̰ se tɛɗga gɛn gaabin̰a. Kɛn naase jaay Ꞌjeki Ꞌgaasn rose taa aki tɔnd mɛtn *Raa se, do naan̰ ki se Ꞌtaaɗ tɔɔlin̰ki ute naapa; ɔɔ kaaɗ kɛn naase Ꞌgaaski rose naapge tu se, ɔn̰te Ꞌkiŋgki do ki daanin̰ tɛɗn dɔkɔ, num Ꞌtɛrl iŋgki aan gɔɔ kɛn do dɔkin̰ naase Ꞌtiŋgkiro se. Ey num kɛn ɔŋ aasin̰ki te do rose ki ey se, sɔm *Ɓubm sitange Ꞌkɔŋ ɗoobo asen naama. Kɛn ɔlum jaay mꞋtaaɗ bin se, kɛse maam mꞋundsen kund ɓo kul eyo, num maam mꞋtaaɗsen taaɗ ɓo ɗoobo sum. Maam mꞋje se, jeege paac Ꞌkiŋg aan gɔɔ maama kɛn mꞋɔk te mɛnd ey se. Naɓo naŋa naŋa kic ɓo Raa ɛɗin̰ naabin̰ gɛn don̰ don̰a. Deb kalaŋ Raa ɔɔɗin̰ ɗoobo gɛn kɔkŋ mɛnda ɔɔ deb kuuy se lɛ, Raa tɛɗin̰ gɛn Ꞌtiŋg arbiya.
Arbige ute mɛnd‑daayge se, mꞋtaaɗɗen mꞋɔɔ: kɛn aɗen Ꞌtɛɗn jiga se num kꞋjꞋiŋg aan gɔɔ maam kɛn mꞋɔk mɛnd ey se. Anum kɛn naaɗe jaay an̰ kaasn do roɗege tu ey se, mɛndge lɛ kꞋtɔkŋ gaabge ɔɔ gaabge kic lɛ kꞋtɔkŋ mɛndge. Taa debm jaay ɔk kɔk se, bɛɛ cir debm kɛn ɔk te eyo ɔɔ aakga mɛndge num lee dɔŋɗe ute maakin̰ se. 10 Ɓɔrse mꞋje taaɗn ute jeegen tɔkga tɔk naapa ɗoobm *al‑Masi ki. Taar se maam ɓo mꞋtaaɗin̰ eyo num Mɛljege ɓo taaɗin̰a: mɛnd jaay ɔkga gaaba se, ɔn̰te rɛsn ute gaabin̰a. 11 Kɛn naan̰ rɛsŋga ute gaabin̰ lɛ, n̰Ꞌɔn̰te kɔkŋ gaabm kuuy. Ɔɔ kɛn naan̰ ɓo jega gaaba lɛ, n̰Ꞌtɛrlo ro gaabin̰ ki. Anum gaaba kic n̰Ꞌɔn̰te piir ute mɛndin̰a. 12 Jeege tun kuuy se, kɛse maam ɓo mꞋtaaɗɗen ey num Mɛljege eyo, mꞋɔɔ: gɛnaa ɗoobm al‑Masi ki jaay mɛnd naan̰ iŋg ɓee se jaay aal te maakin̰ do al‑Masi ki ey se, ɔɔ mɛnd se jaay took je kiŋg ute naan̰ num, n̰Ꞌɔn̰te piirin̰a. 13 Ɔɔ mɛnd ɗoobm al‑Masi ki jaay, gaabm naan̰ iŋg ɓee ute naan̰ se jaay aal te maakin̰ do al‑Masi ki ey se, kɛn gaabm se jaay took je kiŋg ute naan̰ num, mɛnd se n̰Ꞌɔn̰te Ꞌrɛsin̰a. 14 Taa gaabm jaay aal te maakin̰ do Isa ki eyo ɔɔ ɔk mɛnd kɛn aalga kaal maakin̰ do Isa ki se, taa mɛnd naan̰ ɔk se tɛɗin̰ naan̰ tɛɗga gɔɔr ute Raa. Mɛnd kɛn aal te maakin̰ do Isa al‑Masi ki ey jaay, ɔk gaabm kɛn aalga kaal maakin̰ do Isa ki se, taa gaabm naan̰ ɔk se tɛɗin̰ naan̰ tɛɗga gɔɔr ute Raa kici. Kɛn bin ey num, gɛnɗege se Ꞌtɛɗn dɔk te Raa, num gaŋ ɗeer ɗeer, naaɗe se gɔɔr ute Raa. 15 Kɛn deba aal te maakin̰ do Isa al‑Masi ki ey jaay je an piir ute mɛndin̰ kɛn aalga kaal maakin̰ do al‑Masi ki se, ɔn̰ɗeki kɛn naaɗe jaay je piiri num, kꞋpiiri. Kɛn Ꞌtɛɗn gaaba ey lɛ mɛnda ɗim jaay aɗen tum ute debm kɛn aal te maakin̰ do Isa ki ey se, gɔtɔ. Taa Raa daŋseno se, taa aki kiŋg ute lapia. 16 Anum naai mɛnd ɗoobm Isa al‑Masi ki se, Ꞌjeelin̰ gaabi se an̰ kɔŋ kaasn gɛn tɔɔɗn kɔl gɔtn kaaj ki la? Ɔɔ naai gaabm ɗoobm Isa al‑Masi ki se kic, Ꞌjeelin̰ mɛndi se an̰ kɔŋ kaasn gɛn tɔɔɗn kɔl gɔtn kaaj ki la?
Naŋa kic iŋg gɔtn kiŋgin̰ kɛn Raa daŋin̰ ro ki
17 Taar kɛn kuuy kɛn mꞋje mꞋasen taaɗ se, naŋa naŋa kic ɓo, iŋg gɔt kɛn Mɛljege ɔndin̰ ro ki ɔɔ gɔtn kiŋgin̰ kɛn ese ɓo Raa daŋin̰o. Anum taargen se ɓo kɛn maam mꞋlee mꞋdooy *eglizge paac. 18 Kɛn Raa daŋi ɓo naai ɔjga kɔj pɔndɔ lɛ, ɔn̰te kɔyin̰a* Kaaɗn naane se Yaudgen ɔjga kɔj pɔndɔ se jee mɛtin̰ge daar pɔndɗen naaɗe ɔjin̰ga kɔj se ɓo naaɗe je an̰ tuutn bɔɔy gɔtin̰ ki., num iŋg ute *kɔjn̰ pɔndi se. Ɔɔ kɛn Raa daŋi jaay naai utu ɔj te pɔndɔ ey lɛ, ɔn̰te kɔjn̰ pɔndɔ. 19 Debm ɔjga pɔndɔ ɔɔ debm kɛn ɔj te eyo, paac ɓo tɛɗ ɗim eyo. Num nakŋ jiga cir paac se, debm tɛɗn nakgen kɛn Raa ɔɔ kꞋtɛɗin̰ se. 20 Anum naŋa naŋa kic ɓo, ɔn̰ Ꞌkiŋg gɔtn kiŋgin̰ kɛn Raa daŋin̰o ro ki se. 21 Kɛn Raa daŋio se, naai Ꞌɓul lɛ? Ɔn̰te kuun nirli, num gaŋ kɛn naai jaay ɔk ɗoobo gɛn kɔɔɗn doi maakŋ ɓul ki se lɛ, kɛse ɓo nakŋ jiga. 22 Ɓul jaay Mɛljege Raa daŋin̰oga se, naan̰ ɔŋga don̰ gɔtn Mɛljege tu; bin ɓo debm ɓul ey jaay Mɛljege Raa daŋin̰ga se, naan̰ tɛɗga ɓul gɛn *al‑Masi. 23 Naase se Raa dugsega dose ute zo ɔɔn̰ɔ; bin num naase se ɔn̰te Ꞌtɛɗki ɓulu gɛn jikilimge. 24 Gɛnaamge, naŋa naŋa kic ɓo iŋg gɔtn kiŋgin̰ kɛn do dɔkin̰ gɔtn kɛn Raa daŋin̰o ro ki se.
Mɛtn taar jee kɛn tɔk te gaabge ute mɛndge eyo ɔɔ ute gɛn mɛnd‑daayge
25 Ɓɔrse maam mꞋje mꞋasen tɛrlɛ do mɛtn taar jeege tun kɛn tɔk te gaabge ute mɛndge eyo. Ɔɔ taar se Mɛljege ɓo undum te kul eyo, num maam ɓo mꞋsaapa ɔɔ mꞋje mꞋasesin̰ taaɗa; ɔɔ naase Ꞌjeelumki maam se Mɛljege tɛɗumga bɛɛ ɔɔ taar kɛn maam mꞋtaaɗ se naase Ꞌtookki do ki taa maam se mꞋtuj ɔrmum eyo. 26 Ute dubar kɛn jꞋaakin̰ki ɓɔrse se, mꞋsaap mꞋɔɔ: kɛn Ꞌtɛɗn jiga se gaaba ey lɛ mɛnda se n̰Ꞌkiŋg bini. 27 Kɛn ɔk mɛnda lɛ, ɔn̰te piirin̰a. Ɔɔ kɛn ɔk te ey lɛ, ɔn̰te kɔkɔ. 28 Num gaŋ kɛn ɔkga mɛnda kic num, naai Ꞌtɛɗ te *kusin̰ eyo. Ɔɔ kɛn goon mɛnda ɓo ɔkga gaaba kic num, tɛɗ te kusin̰ ey kici. ꞋJeelki jee iŋg kiŋg ɓee se kiŋgɗe utu aɗen tɛɗn ɔɔn̰ɔ. Taa naan̰ se ɓo maam mꞋje nakgen se Ꞌkaan dose ki eyo.
29 ꞋBooyki mꞋasen taaɗa gɛnaamge: ɓɛrɛ, kaaɗn kɛn Raa gaaŋin̰ se ɔɔpga baata. Bin num naan ki se, gaabgen kɛn ɔk mɛndge se, kꞋtɛɗn naaba Raa ki aan gɔɔ jee kɛn tɔk te mɛndge eyo; 30 jee kɛn eem keem se, kꞋtɛɗn naaba Raa ki aan gɔɔ jee kɛn eem keem eyo, ɔɔ jee kɛn maakɗe raap se lɛ, kꞋtɛɗn naaba Raa ki aan gɔɔ jee kɛn maakɗe raap eyo, jee kɛn lee dugŋ nakge se lɛ, kꞋtɛɗn naaba Raa ki aan gɔɔ jee ɔk ɗim eyo, 31 ɔɔ jee kɛn tɛɗn naaba ute nakgen naaɗe ɔk do *duni ki se lɛ, jꞋɔn̰te kɔnd saapɗe do nakge tun se, taa duni ara se utu Ꞌdeele.
32 Maam mꞋje naase aki kuun nirlse eyo. Taa naan̰ se ɓo debm jaay ɔk te mɛnd ey se, naan̰ saapm do naabm Mɛljege tu ɔɔ naan̰ je ɗoobm nakŋ kɛn Ꞌtɔɔl Mɛljege tu. 33 Num gaŋ debm jaay ɔk mɛnda se, naan̰ uun nirlin̰ taa nakgen do duni ki ɔɔ naan̰ se saap ɓo je ɗoobm nakŋ kɛn Ꞌtɔɔl mɛndin̰ ki. 34 Debm bin se, saapin̰ tɛɗn kaam dio. Anum mɛnd ɔk te gaab ey se, ey lɛ goon mɛnda se, naaɗe se saap do naabm Mɛljege tu ɔɔ maakɗe ute roɗe paac, naaɗe ɔn̰in̰ Mɛljege tu. Num gaŋ mɛnd ute gaabin̰ se, naan̰ uun nirlin̰ taa nakgen do duni ki ɔɔ naan̰ se je ɗoobm nakŋ kɛn Ꞌtɔɔl gaabin̰ ki. 35 Maam mꞋtaaɗsen bin se, taa asen tɛɗn bɛɛ, ey num maam se mꞋje mꞋasen gaasn ɗoob eyo. Nakŋ maam mꞋje naase aki tɛɗ se, nakŋ kɛn bɛɛ cir daala ɔɔ aki tɛɗn naabm Mɛljege se ute maakŋ kalaŋ. 36 Kɛn goon kɔɗɔ saap ɔɔ mɛnd kɛɛsin̰ se jaay naan̰ ɔkin̰ te ey num, an̰ tuj maakin̰ se ɔɔ kɛn naan̰ jaay je mɛnd kɛɛsin̰ se deel te gɔtin̰, aakin̰ bɛɛki num, an̰ kɔk se, ɔn̰ ɔkin̰a. Kɛn naan̰ ɔkin̰ga kic ɓo, tɛɗ te kusin̰ eyo. 37 Num gaŋ kɛn goon kɔɗɔ ɔk mɛnd kɛɛsɛ, ɔɔ kɛn naan̰ jaay aasin̰ do ron̰ ki, ɔɔ naan̰ mala ɓo uun doa, nam ɓo gaasin̰ gɛn kɔkin̰ ey se, ɔɔ saap ɔɔ an̰ kɔŋ kɔk ey se, ɔɔ kɛn naan̰ jaay ɔŋ aasin̰ do ron̰ ki ɔŋ ɓaa te ron̰ ki ey se, naan̰ tɛɗga jiga naan Raa ki. 38 Bin ɓo debm ɔk mɛnd kɛɛsɛ jaay ɔkin̰ga num jiga, num debm jaay ɔkin̰ te ey se, tɛr tɛɗga jiga cir daala. 39 Kɛn mɛnda jaay gaabin̰ utu ooy te ey se, naan̰ ɔk ɗoobm an̰ rɛs eyo. Anum kɛn gaabin̰ ooyga jaay ɓo, naan̰ ɔk ɗoobo gɛn kɔkŋ gaabm kuuy kɛn naan̰ maakin̰ jea. Naɓo gaabin̰ se Ꞌtɛɗn debm ɗoobm *al‑Masi ki jaayo. 40 Jiga se n̰Ꞌɔn̰te kɔkŋ gaabm kuuy. Bin se naan̰ Ꞌkiŋg ute maak‑raapo cir daala. Kɛse ɓo saapm maama ɔɔ maam mꞋjeele maam kic mꞋɔk *Nirl Raa maakum ki.

*7:18 Kaaɗn naane se Yaudgen ɔjga kɔj pɔndɔ se jee mɛtin̰ge daar pɔndɗen naaɗe ɔjin̰ga kɔj se ɓo naaɗe je an̰ tuutn bɔɔy gɔtin̰ ki.