8
Daa maragge
Ɓɔrse, maam mꞋje mꞋasen tɛrl do mɛtn taar daa maragge tu. Aan gɔɔ naase ɔɔki: Ɗeere, naajege paacki se kꞋjꞋɔkki jeele. Naɓo jeel nakŋ kɛn debkilimi ɔk se, oopin̰ don̰a. Num gaŋ maak‑je do naapge tu se, noogjeki gɛn ziiɗn ɓaa ute naanjege. Kɛn nam jaay saap ɔɔ naan̰ ɔk jeele se, kɛse naan̰ utu jeel te ɗim ey ɓɔrtɔ. Num gaŋ debm jaay je *Raa se, Raa jeelin̰a.
Naase ɔɔki: daa maragge se, naajege jꞋɔkki ɗoobo gɛn kɔsɔ lɔɓu gɛn kɔs ey lɛ? KꞋjeelki, maraggen do *duni ki se, nakŋ rɛn̰ cɛrɛ ɔɔ Raa lɛ naan̰ kalaŋ lak, Raa kuuy se, gɔtɔ. Ɗeere, jee mɛtin̰ge taaɗ ɔɔ raagen kuuy utu maakŋ raa ki ɔɔ do naaŋ ki kici. Jee bin se ɔk raage ute mɛlge dɛna kɛn naaɗe lee ɛrg naanɗege tu ɔɔ eemɗe. Num gaŋ naajege se, kꞋjeelki Raa se, naan̰ kalaŋ lak. Naan̰ ɓo Bubjege ɔɔ nakge paac iin̰o gɔtn naan̰ ki ɔɔ kɛn naajege jꞋutu jꞋiŋgki se kic ɓo, ute naan̰a. Ɔɔ Mɛljege kic ɓo kalaŋ sum, naan̰ ɓo Isa *al‑Masi ɔɔ ute naan̰ se ɓo, nakge paac utu tiŋg gɔtɗe ki ɔɔ naajege kic ɓo kiŋgjege kaam ji naan̰a.
Num gaŋ taar mɛt kɛn ese se, jeege paac jeel ɔk te mɛtin̰ eyo. Jee mɛtin̰ge se, deelga deel ute maragge ɔɔ ɓɔrse kic ɓo kɛn naaɗe ɔs kɔs daa maragge num, aakin̰ aan gɔɔ daa se gɛn maragge. Anum ute saapɗen kɛn ɔŋ jeel ɔk mɛtn nakge mɛc ey se, naaɗe saap ɔɔ kɛse tujɗenga naan Raa ki. KꞋjeelki, nakŋ kɔsɔ se, ajeki kɔŋ naakŋ naan Raa ki eyo. Kɛn jꞋɔskiga lɛ, ajeki ziiɗn ɗim eyo ɔɔ kɛn jꞋɔski te ey kic lɛ, ɗimjegen Ꞌkut tap ɓo gɔtɔ.
Naase se ɔkki ɗoobo kɛn kɔsn nakge paac, naɓo ɔndki kɔndɔ, ɔn̰te Ꞌkɔlki jeegen ɔk tɔɔgɔ naan Raa ki ey se, Ꞌkoocn̰ ɗoobm Raa ki. 10 Aan gɔɔ naai kɛn Ꞌjeel nakŋ mɛt ki jaay, iŋg ɓee marag ki ɔɔ iŋg ɔs kɔs daa maraga se, gɛnaai kɛn saapin̰ ɔŋ jeel ɔk te mɛtn nakŋ mɛc ey se jaay aakki naai iŋg ɔs kɔs se, naai an̰ kɔlin̰ naan̰ kic ɓo Ꞌkɔsn daa maraga se. 11 Bin ɓo ute jeeli kɛn naai ɔk se, gɛnaa kɛn saapin̰ jeel ɔk te mɛtn nakŋ mɛc ey se, naai an̰ kɔlin̰ naan̰ Ꞌkutu, ey num gɛnaa ese ɓo kɛn al‑Masi ooy taarin̰ se. 12 Kɛn naai Ꞌtɛɗ bin se, kɛse naai Ꞌtɛɗ *kusin̰ gɛnaaige tun saapɗe ɔŋ jeel ɔk te mɛtn nakge mɛc ey se ɔɔ Ꞌtujɗe maakɗe. Bin se naai Ꞌtɛɗ kusin̰ ɓo al‑Masi ki. 13 Taa naan̰ se ɓo, kɛn taa kɔsɔ sum ɓo Ꞌkɔl gɛnaam koocn̰ ɗoobm Raa ki se, mɔɔtn maam mꞋkɔsn daa eyo taa gɛnaam se Ꞌkoocn̰ ɗoobm Raa ki eyo.