9
Nakgen kɛn *jee kaan̰ naabm Isa al‑Masige ɔk ɗoobo do ki
Anum, maam se nakŋ ɔk tɔɔgɔ dom ki utu la? Maam se, *mꞋdebm kaan̰ naabm Isa ey la? Ɔɔ Mɛljege Isa se, maam mꞋaakin̰oga ute kaamum ey la? Naase se, maam ɓo mꞋɓaanseno ɗoobm Mɛljege tu ey la? Kɛn jee kuuy jaay ɔɔ maam se mꞋdebm kaan̰ naabm Isa al‑Masi ey kic ɓo, naase se Ꞌjeelki maam mꞋdebm kaan̰ naabm Isa al‑Masi. Aan gɔɔ naase Ꞌdɔɔkkiga ute Mɛljege se ute naase se ɓo, jeege jeele maam se mꞋdebm kaan̰ naabm Isa.
Jee kɛn ɔkum mindum se, kɛse ɓo taar kɛn maam mꞋɔko kɛn mꞋje mꞋaɗen tɛrlɛ: taa naabm kɛn naaje kꞋtɛɗ se, naaje jꞋɔk ɗoobo kɛn naase ajeki kɛɗn kɔsɔ ute kaaye ey ne? Naaje se jꞋɔk ɗoobo gɛn tɔkŋ mɛndgen ɗoobm *al‑Masi ki ɔɔ gɛn lee ute mɛndjege aan gɔɔ jee kaan̰ naabm Isa al‑Masigen kuuy ute gɛnaa Mɛljege Isa ɔɔ aan gɔɔ Piɛr se ey la? Lɔɓu maam mꞋute Barnabas kaljeki sum ɓo, kꞋtɛɗn naaba ute jije jaay jꞋan kɔsn ne? Naase Ꞌbooykiga la kɛn deba uunga asgar jaay, naan̰ malin̰ ɓo ɓaa jeɗo gurs taa an kɔgŋ ro naan̰ malin̰ se, utu ne? Ɓii kalaŋ jaay deba naab maakŋ gɔtin̰ jaay Ꞌkɔŋ kɔsn nakŋ maakŋ gɔtin̰ ki ey se, utu ne? Lɔ debm gaama jaay aay si maalin̰ge ey se, utu ne?
Anum nakŋ kɛn maam mꞋtaaɗsen se, jikilimge ɓo lee tɛɗin̰ sum eyo, num *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki kic ɓo taaɗin̰ga taaɗa. Taa Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se kꞋraaŋ jꞋɔɔ: Maraŋ tiiko nakŋ tɔnd gɛmɛ se, jꞋɔn̰te kɔlin̰ ɗim taarin̰ ki kɛn an̰ gaasn kɔsɔ.* Aak Dt 25.4.
Bin num gɔtn ese se *Raa taaɗ ute maraŋge la? 10 Naan̰ taaɗ ute naajge ey ne? Ɗeer ɗeer, taar se kꞋraaŋin̰ taa naajege. Taa naan̰ se ɓo debm naabm maakŋ gɔtin̰a ɔɔ debm tɔnd gɛmin̰ se naŋa naŋa kic ɓo ɔnd don̰ do nak kɛn naan̰ utu Ꞌkɔŋ se. 11 Naaje jaay kꞋɓaa kꞋtaaɗsen taar Raa aan gɔɔ debm kɛn ɔɔc maakŋ gɔtin̰a ɔɔ kɛn kꞋtɔndga mɛtse jꞋɔɔ kꞋje ɗim gɔtse ki se kɛn bin num kꞋtɔndga mɛtse kꞋdeelga utu gɔtin̰ dɛn dɛn la? 12 Kɛn jee kuuy jaay ɔk ɗoobo gɛn kuun ɗim gɔtse ki num, naaje se mɛt kando jꞋɔk ɗoobo kꞋcirɗen naaɗe se daal ey la? Ute naan̰ se kic ɓo naaje se jꞋuun te ɗim gɔtse ki eyo. Anum dubargen jaay an doje ki paac se, naaje jꞋaasin̰a, taa Labar Jigan gɛn al‑Masi se naaje kꞋje kꞋtɛɗn nakŋ jaay Ꞌgaasn jeege gɛn booy Ꞌkuun taar se eyo.
13 ꞋJeelki, jee kɛn tɛɗn naaba maakŋ *Ɓee Raa ki se, kɔsɗe se naaɗe ɔŋ maakŋ nakge tun jeege ɓaano *sɛrkɛ maakŋ Ɓee Raa ki se. Ɔɔ jee kɛn tɛɗn naaba *gɔt kɛn kꞋlee kꞋtɔjn̰ mooso Raa ki se lɛ, naaɗe se kic ɔŋ bɛɗɗe gɔtn ese. 14 Bin ɓo Mɛljege taaɗ ɔɔ: jee kɛn lee taaɗ Labar Jiga gɛn al‑Masi jeege tu se, ɔn̰ jeegen kꞋlee kꞋtaaɗɗen se aɗen kɛɗn nakŋ kɛn Ꞌkaasn gɛn tiŋgɗe.
15 Ey num maam se mꞋɔk ɗoobo, naɓo mꞋuun te nakŋ nam eyo ɔɔ kɛn mꞋraaŋsen maktub se kic ɓo, ɔn̰te Ꞌsaapki ɔɔki maam se mꞋje ɗim gɔtse ki. Maam se kɛn mꞋkooy kic num bɛɛ cir kɛn mꞋtɔnd mɛtn ɗim gɔtse ki se ɔɔ nakŋ maam mꞋtɔɔm rom do ki se mꞋje nam amsin̰ kɔɔɗ eyo. 16 Gɛn taaɗn Labar Jiga gɛn al‑Masi se, maam mꞋɔk ɗoobm kɛn mꞋan tɔɔm rom eyo taa taar se lɛ Mɛljege ɓo ɛɗumsin̰o ɔɔ mꞋan̰ taaɗin̰ jeege tu tak. Ɔɔ kɛn maam jaay mꞋtaaɗ Labarin̰ Jiga te ey lɛ, naan̰ se am tɛɗn ɔɔn̰ aak eyo. 17 Kɛn naabm se jaay maam mꞋtɛɗin̰ ute maraadum sum num, naan̰ se maam mꞋɔk ɗoobo kɛn jꞋam kɔgŋ dal dubaruma. Num bin eyo! Naabm se lɛ, Raa ɓo ɛɗumsin̰ kaam jima ɔɔ mꞋan̰ tɛɗn tak. 18 Maam tap ɓo jꞋam kɔgŋ ɗi? Labar Jiga gɛn Isa al‑Masi kɛn maam lee taaɗ jeege tu cɛrɛ se ɓo, Ꞌtɛɗga bɛɗuma. Ey num maam se mꞋɔk ɗoobo taa Labar Jigan maam mꞋlee mꞋtaaɗ se jꞋamga kɔgŋ ɗim, naɓo maam malin̰ ɓo baate.
Pɔl je ano ɓaa ute jeege paac gɔtn *al‑Masi ki
19 Ɗeere, maam se mꞋɓul nam eyo. Num gaŋ mꞋtɛɗn rom aan gɔɔ ɓulu se taa jeege paac, taa mꞋtɛɗn jeege dɛna aɗe ɓaa ɗoobm al‑Masi ki. 20 Ute Yaudge se, maam mꞋtɛɗ rom kɔɗ Yaud, taa mꞋano ɓaa ute Yaudge ɗoobm al‑Masi ki. Ɔɔ kɛn ute jeegen iŋg do *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki lɛ, maam kic mꞋtɛɗ rom aan gɔɔ maam kic mꞋiŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki. Ɔɔ kɛn ɗeere num, maam mꞋiŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ey sum. Kɛn ɔlum jaay maam mꞋtɛɗ naan̰ se, taa mꞋje jee kɛn iŋg do Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki se, aɗe ɓaa ɗoobm al‑Masi ki. 21 Ute jeegen jeel Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ey se, maam kic mꞋtɛɗ rom aan gɔɔ mꞋjeel Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki eyo. Ey num, ɗeere, maam se mꞋjeel Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki ɔɔ Ko Taar maam se, naan̰ Ko Taar gɛn Labar Jiga gɛn al‑Masi. Kɛn maam jaay mꞋtɛɗ rom bin se, taa mꞋaɗen tɛɗn naaɗe aɗe ɓaa ɗoobm al‑Masi ki. 22 Kɛn maam jaay mꞋute jeegen ɔk tɔɔgɔ naan Raa ki ey se, maam mꞋiŋg aan gɔɔ naaɗe taa mꞋanɗeno ɓaa ɗoobm al‑Masi ki. Ɔɔ maam mꞋtɛɗ ute jeege paac ute ɗoobm gay gay kic ɓo taa mꞋkaajn̰ jee mɛtin̰gen maakɗe ki se. 23 Nakgen paac jaay maam mꞋtɛɗin̰ se, taa Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi se Ꞌwɔɔkŋ ɓaa ute naanin̰a. Ɔɔ maam kic ɓo mꞋkɔŋ bɛɗuma maakŋ bɛɛ Raa kɛn utu Ꞌtɛɗn jeen̰ge tu se.
24 ꞋJeelki, jee paacn̰ jꞋɔmbɗe gɛn naŋ naŋ deete ki se, jee paacn̰ aan̰ se, deb kalaŋ aan̰ deel se ɓo jꞋaalin̰ aace ɔɔ jꞋɛɗin̰ bɛɗin̰a. Bin num naase kic aan̰ki aan gɔɔ gɛn debm aan̰ deel se taa jꞋasen kaal aace ɔɔ aki kɔŋ bɛɗse kici. 25 Jee paacn̰ kɛn lee aan̰ gɔtn kꞋlee kꞋtaan̰ naŋ naŋ deete se, naaɗe lee dabar roɗe dɛn aak eyo. Naaɗe tɛɗin̰ se taa jꞋaɗen kaal aace ɔɔ kɔŋ bɛɗɗe Kaal aacn̰ kꞋtaaɗn ara se kꞋtɔndɗen laatge ɓo doɗege tu ɔɔ laatgen se jꞋujɗen ute kamb kaagge.. Naɓo kaal aacn̰ kꞋlee kꞋjꞋaalɗen naaɗe ki se, tɛɗga sum ɓo gɔtin̰ utu Ꞌdeele. Num gaŋ kaal aacn̰ kɛn jꞋaaljeki naajege tu se gɔtin̰ Ꞌdeel eyo, naan̰ se Ꞌtiŋg gɛn daayum. 26 Taa naan̰ se ɓo maam kic mꞋaan̰ gɔtn rɛn̰ eyo, gaŋ mꞋaan̰ ute ɗoobin̰a taa mꞋkaan gɔtn kaan ki. Ɔɔ maam se mꞋtec aan gɔɔ debm deelga deel gɛn cɛɛpm gɛn tɔnd naapa, naɓo gɔtn tɔndki se mꞋɔnd gɔtn rɛn̰ eyo. 27 Maam mꞋdabar rom dɛna, taa mꞋan̰ bɔɔbm kɔkɔ. Ey num maam kɛn mꞋtaaɗo taar gɛn Isa al‑Masi jeege tu se, sɔm mꞋkutn naaŋa cɛrɛ.

*9:9 Aak Dt 25.4.

9:25 Kaal aacn̰ kꞋtaaɗn ara se kꞋtɔndɗen laatge ɓo doɗege tu ɔɔ laatgen se jꞋujɗen ute kamb kaagge.