14
Naabm *Nirl Salal ɛɗ jeege tu se taa noogŋ jee dɛna
ꞋJeki maak‑jea ɔɔ Ꞌdɔŋki naabm kɛn Nirl Salal ɛɗ jeege tu ɔɔ kɛn tap ki se, Ꞌjeki ɗoobm gɛn taaɗn taargen teeco taar *Raa ki. Taa debm kɛn taaɗ taar naaŋ kɛn jeege jeel ey se, kɛse naan̰ taaɗ jikilimge tu eyo, num taaɗ Raa ki. Ɔɔ taar naaŋ kɛn naan̰ taaɗ se lɛ, nam jeel mɛtin̰ eyo. Ute tɔɔgŋ Nirl Salal se, naan̰ taaɗ nakgen deel doa kɛn jeege ɔnd ute mɛt kon̰ eyo. Num gaŋ debm kɛn taaɗ taar teeco taar Raa ki se, naan̰ taaɗ jikilimge tu, noogɗe gɛn ziiɗn ɓaa ute naanɗe, dɛjɗe ɔɔ ɛɗɗen kaay kaama. Debm taaɗ taar naaŋgen jeege jeel mɛtin̰ ey se, kɛse noogin̰ naan̰ mala gɛn ziiɗn ɓaa ute naanin̰a, gaŋ debm jaay taaɗ taar teeco taar Raa ki se, noog jee *egliz ki taa ziiɗn ɓaa ute naanɗe. MꞋje se, naase paacki se, aki Ꞌtaaɗn taar naaŋgen jeege jeel eyo. Naɓo kɛn maam mꞋje cir paac paac se, mꞋje naase aki taaɗn taargen teeco taar Raa ki. Taa debm kɛn taaɗ taar naaŋgen jeege jeelin̰ ey se, ɔn̰ deb kalaŋ Ꞌtaaɗ tɔɔkŋ mɛtin̰ jee eglizge tu taa aɗen noogo naaɗe ziiɗn ɓaa ute naanɗe, kɛn bin ey num, debm taaɗ taar teeco taar Raa ki se cir debm kɛn taaɗ taar naaŋgen jeege jeelin̰ ey se. Bin ɓo, gɛnaamgen ɗoobm *al‑Masi ki, aan gɔɔ ɓɔrse maam mꞋɓaa gɔtse ki jaay mꞋtaaɗsen ute taar naaŋgen kɛn naase Ꞌjeelki ey se, taarumgen mꞋtaaɗsen se lɛ ɔŋ taaɗsen mɛtn nakgen Raa taaɗum mɛtin̰ se eyo, ɛɗsen te jeel eyo, taaɗsen taar teeco taar Raa ki eyo ɔɔ dooysen ey se, kɛse asen kɔŋ noogŋ ɔɔ ɗi?
Bin ɓo Ꞌjeelki, silɛɛrɛ ute kurundu jaay ɓaa mɛtn kaa ki ey se, kaa se jꞋan̰ jeel jꞋɔɔ ɗio? Num debm tuuy ɓɔrlɔ gɛn bɔɔrɔ se jaay tuuyin̰ mɛt ki ey se, jeege Ꞌkɔŋ ɗaapm roɗe gɛn ɓaa bɔɔr ki ne? Gɛn naase kic ɓo tec bini. Kɛn naase Ꞌtaaɗki taar naaŋgen jeege booy ɔk mɛtin̰ ey se, taarsegen naase Ꞌtaaɗki se, jeege Ꞌjeel kɔkŋ mɛtin̰ ɔɔ ɗi? Kɛn bin num, taar naase ulki se, ulki rɛn̰ɛ. 10 Ɗeere, do naaŋ ki ara se, taar naaŋge naparin̰ dɛna ɔɔ maakɗe ki se, taar naaŋ kalaŋ jaay kꞋbooy kꞋjꞋɔkin̰ ey se, gɔtɔ. 11 Kɛn deba jaay taaɗum ute taar naaŋin̰ jaay maam mꞋjeel ey se, debm se maam mꞋjeelin̰ naan̰ se mɛrtɛ. Ɔɔ maam kic lɛ naan̰ am jeelum maam se, mɛrtɛ. 12 Aan gɔɔ naase Ꞌlee Ꞌdɔŋki naabm kɛn Nirl Salal ɛɗ jeege tu se, Ꞌdɔŋki naabm kɛn Ꞌnoogŋ jee egliz ki Ꞌziiɗn ɓaa ute naanɗe.
13 Taa naan̰ se ɓo, debm taaɗ taar naaŋgen jeege jeel ey se, n̰Ꞌtɔnd mɛtn Raa an̰ kɛɗn jeele gɛn tɛrl taar se jeege tu. 14 Kɛn maam jaay mꞋeem Raa ute taar naaŋ jeege jeel ey se, ɗeere, maam mꞋeemin̰ ute maakum paac, naɓo taargen teec taarum ki se, saapum ɔnd ute mɛtin̰ eyo. 15 Kɛn bin num mꞋtɛɗn mꞋɔɔ ɗi? MꞋkeem Raa ute maakum paac ute taar naaŋgen jeege jeel ey se naɓo maam mꞋje mꞋan̰ keemin̰ ute ɗoobm kɛn saapum kic ɓo jeel ɔk mɛtin̰a. MꞋje mꞋkaar kaa ute maakum paac ute taar naaŋgen jeege jeel ey se naɓo, mꞋje mꞋkaar kaa ute ɗoobm kɛn saapum kic ɓo jeel ɔk mɛtin̰a. 16 Kɛn jeege tusga gɛn keem Raa jaay naai Ꞌtɔɔm Raa ute saapi paac ute taar naaŋgen kɛn jeege jeel ey se, ɔɔ nam lee ɓaaɗo booy taar Raa sum jaay utu maakɗe ki se, naan̰ Ꞌkɔŋ tookŋ *amin ɔɔ ɗio, taa taari kɛn Ꞌtɔɔm Raa se lɛ, naan̰ ɔnd ute mɛtin̰ eyo. 17 Baat ey num, taari kɛn naai Ꞌtɔɔm Raa se nijim aak eyo, naɓo debm iŋg booyi jaay jeel mɛtin̰ ey se, ɔŋ noogin̰ gɛn ziiɗn ɓaa ute naanin̰ eyo.
18 Maam mꞋtɔɔm Raa taa maam se mꞋjeel taaɗn taar naaŋgen jeege jeel ey se mꞋcirsen, naasen kɛn iŋg Ꞌɓaaki se paac. 19 Naɓo maakŋ egliz ki se, maam mꞋje mꞋtaaɗn taarge mii sum kɛn jeege jeel mɛtin̰a taa aɗen dooyo, naan̰ se cir kɛn mꞋtaaɗ taara dupu kando kando ute taar naaŋgen jeege jeel mɛtin̰ ey se.
20 Gɛnaamge, ɔn̰te Ꞌsaapki aan gɔɔ gɛn gaan sɛɛmge, num Ꞌsaapki aan gɔɔ jee magalge. Num gaŋ gɛn tɛɗn *kusin̰ num, Ꞌtɛɗki rose aan gɔɔ gaangen sɛɛmɛ kɛn jeel tɛɗ kusin̰ ey ɓɔrt se. 21 Taa naan̰ se ɓo maakŋ *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki raaŋin̰ se Mɛljege Raa taaɗ ɔɔ:
Jee se maam mꞋaɗen taaɗ ute taar naaŋgen kuuy
ɔɔ mꞋaɗe kɔl jee kuuy ɓo utu aɗen taaɗn ute taar naaŋɗege.
Ute naan̰ se kic ɓo naaɗe Ꞌbooy kuun taarum ey tap.* Aak Eza 28.11‑12.
22 Taar naaŋgen kꞋtaaɗ jaay jeege jeel ey se, kɛse Raa ɓo taaɗ tɔɔgin̰ do jeege tun aal te maakɗe do Isa ki eyo. Num jee kɛn aalga kaal maakɗe do Isa ki se, taar naaŋgen jeege jeel ey se, taaɗ ute naaɗe eyo. Num gaŋ debm jaay taaɗ taar teeco taar Raa ki se, kɛse naan̰ taaɗ ute jee kɛn aalga kaal maakɗe do Isa ki ɔɔ jee aal te maakɗe do Isa ki ey se, taar se ɔlɗe naaɗe maak ki eyo.
23 Kɛn aan gɔɔ egliz ute magalin̰ tus jaay jeege paac taaɗ taar naaŋgen jeege jeel eyo, jaay, jee lee ɓaaɗo booy taar Raa sum ey lɛ jee aal maakɗe do Isa ki eyo ɓaaɗo maakse ki se, asen taaɗn ɔɔ naase se jee dɛrlge ey ne? 24 Num gaŋ kɛn naase Ꞌpaacki jaay Ꞌtaaɗki taar teeco taar Raa ki ute taar naaŋgen kɛn jeege jeelin̰ se, debm aal maakin̰ do Isa ki eyo, ey lɛ debm lee ɓaaɗo maakse ki gɛn booy taar Raa sum se, kɛn naan̰ booy taarsege se, an̰ kɛɗn saapa ɔɔ naan̰ Ꞌjeel ron̰ ki naan̰ se debm kusin̰a, 25 ɔɔ taar kɛn maakin̰ kɛn jeege jeel ey se lɛ, Ꞌtooɗn tal. Gɔtn se naan̰ Ꞌkɛrgŋ kɔnd naanin̰ naaŋ ki naan Raa ki ɔɔ an̰ keeme ɔɔ naan̰ Ꞌtaaɗn makɔn̰ ɔɔ: Ɗeer ɗeer, naase se Raa utu daanse ki!
Raa je nakgen ute ɗoobin̰ tak tak
26 Gɛnaamgen ɗoobm *al‑Masi ki, bin se maam mꞋasen taaɗn mꞋɔɔ ɗi? Kɛn Ꞌtuskiga gɛn keem Raa se, naŋa naŋa kic ɓo kɛn ɓaa kaar kaa, dooy jeege, taaɗn mɛtn nakŋ kɛn Raa taaɗin̰o, taaɗn taar naaŋgen jeege jeel eyo, ey lɛ tɛrl taar naaŋ jeege jeel ey se, anum nakŋ naase aki tɛɗ paac se, Ꞌtɛɗin̰ki taa Ꞌnoogŋ *egliz Ꞌziiɗn ɓaa ute naanin̰a. 27 Kɛn jeege baag taaɗn taar naaŋgen jeege jeel ey se, ɔn̰ jeege dio ɔɔ kɛn cirga lɛ jeege mɔtɔ sum. Kɛn aki taaɗ kic num, deb kalaŋ taaɗ aasga ram jaay ɓo deb kuuy Ꞌtaaɗa. Ɔɔ ɔn̰ nam kuuy an̰ tɛrlin̰ jeege tu. 28 Kɛn debm kɛn an̰ tɛrlin̰ taar se jeege tu gɔtɔ num, gɛnaa kɛn taaɗ taar naaŋ kɛn jeege jeel ey se, n̰Ꞌɔn̰te taaɗn naan jeege tu, num n̰Ꞌtaaɗ ute maakin̰a ɔɔ n̰Ꞌtaaɗ Raa ki. 29 Num gɛn jee taaɗ taar teeco taar Raa ki se lɛ, ɔn̰ jeege dio ey lɛ mɔtɔ sum ɓo, Ꞌtaaɗa. Ɔɔ jee mɛtin̰ge se, kꞋbooy kꞋjꞋɔk mɛtn taar se jiga, taar se ɓaa ute mɛtn taar Raa lɔɓu gɔtɔ. 30 Maakse ki se jaay deb kalaŋ Raa taaɗin̰ mɛtn nakŋ gam ɔɔ je taaɗn mɛtn nakŋ se jeege tu se, deb kuuy kɛn taaɗ taaɗ se n̰Ꞌdoa ɔɔ n̰Ꞌɔn̰ gɔtɔ deb kɛn se. 31 Ɗeere, paacki se, ɔkki ɗoobo kɛn aki taaɗn taar teeco taar Raa ki, naɓo kɛn deb kalaŋ taaɗ aasga jaay ɓo kɔn̰ gɔtɔ naapin̰ ki. Bin se jeege paac, naase aɗeki dooyo ɔɔ aɗeki kɛɗn kaay kaama. 32 Debm jaay taaɗ taar teeco taar Raa ki se, naan̰ bɔɔb ɔk taarin̰a. 33 Nakŋ ute ɗoobin̰ ey se, Raa je eyo. Num Raa se je naase aki kiŋg ute lapia.
Naase Ꞌtɛɗki aan gɔɔ eglizgen gɛn jee Raagen ɓaa se paac, 34 kɛn jee al‑Masige jaay tusga se, mɛndgen maakse ki se, kꞋdoa. Aan gɔɔ kɛn *Ko Taar kɛn Raa ɛɗo Musa ki taaɗa, maakŋ jee al‑Masige tun tusga se, mɛndge se ɔk ɗoobo gɛn taaɗn taar eyo num kꞋjꞋiŋg kaam kalaŋ. 35 Kɛn naaɗe ɓo je tɔnd mɛta lɛ, kꞋɓaa kꞋtɔnd mɛtn gaabɗege ɓeene. Ey num kɛn jee al‑Masige tusga num, mɛndge jaay Ꞌtaaɗn taara se dɔɔɗ eyo.
36 Lɔɓu taar Raa se uuno mɛtin̰ gɔtse ki sum la? Ɔɔ taar se, naase kalse ki sum ɓo Ꞌbooyin̰kiro lɛ? 37 Maakse ki debm jaay saap ɔɔ naan̰ ɔk *Nirl Salal maakin̰ ki ey lɛ tɛɗga debm taaɗn taar teeco taar Raa ki se, n̰Ꞌjeele taar kɛn maam mꞋraaŋsen se, kɛse Mɛljege mala ɓo taaɗsen nakŋ gɛn tɛɗa. 38 Anum taar kɛn maam mꞋraaŋsen se jaay debm baate tookŋ do ki se, debm bin se Raa kic ɓo, jeelin̰ eyo.
39 Bin se, gɛnaamgen ɗoobm al‑Masi ki, Ꞌdɔŋki gɛn taaɗn taar teeco taar Raa ki ɔɔ jeegen taaɗ taar naaŋgen jeege jeel ey se, ɔn̰te Ꞌgaaski gɛn taaɗa. 40 Naɓo nakŋ paacn̰ kɛn naase aki tɛɗ se, Ꞌtɛɗin̰ki ute ɗoobin̰ tak tak.

*14:21 Aak Eza 28.11‑12.