13
KꞋjeki naapa
Kɛn maam ɓo mꞋjeel taaɗn taar naaŋ jeege paac ɔɔ kɛn mꞋjeel taar *kɔɗn Raage kic ɓo, naɓo kɛn maam mꞋɔk maak‑je ey se, kɛse maam mꞋtec aan gɔɔ gaŋga ey lɛ aan gɔɔ mɛndɛ kɛn jꞋɔndin̰ga num eem tɔkŋ bi kiric se. Kɛn maam ɓo mꞋtaaɗ taar teeco taar *Raa ki jeege tu, ɔɔ kɛn mꞋjeel nakgen paacn̰ jeege jeel mɛtin̰ eyo ɔɔ mꞋjeel mɛtn nakge paac, ɔɔ kɛn maam ɓo mꞋaal maakum paac do Raa ki jaay mꞋtaaɗ koge tu mꞋɔɔ jꞋiin̰ kꞋɗɛɛtɛ jꞋɔn̰ gɔtn se jaay naaɗe took taarum kic ɓo, num kɛn maam jaay mꞋje jeege ey se, maam mꞋdebm tɔɔl sɛr eyo. Kɛn maam ɓo mꞋnig maalum paac jee daayge tu ɔɔ bini mꞋɔn̰ rom kꞋtɔɔcin̰ pooɗn kic ɓo, anum kɛn maam jaay mꞋje jeege ey se, kɛse maam mꞋkɔŋ ɗi ro ki?
Debm ɔk maakje do jeege tu se, naan̰ maakin̰ deere ɔɔ kɛrcɛlɛ. Naan̰ ɔk maak‑kilimi do nam ki eyo, naan̰ oon eyo ɔɔ magal ron̰ eyo; debm ɔk maak‑je do jeege tu se, naan̰ tɛɗ nakŋ sɔkɔn̰ eyo, naan̰ debm nakɔɔn̰ eyo, tɛɗ maak‑taar eyo, ɔk nam ute taar‑maak eyo; debm kɛn je jeege se, nakgen ute ɗoobin̰ ey se, naan̰ maakin̰ raap do ki eyo, num naan̰ maakin̰ raap do taar kɛn mɛt ki. Debm ɔk maak‑je se, kɛn kꞋtɛɗin̰ *kusin̰ kic ɓo, naan̰ an ɗim eyo. Daayum naan̰ tuj ɔrmin̰ ute jeege eyo, ɔnd don̰ paac do Raa ki ɔɔ ɔŋ sɛrk nakge paac.
Maak‑je se naan̰ Ꞌkɔŋ naŋ eyo. Taargen kꞋtaaɗin̰ kɛn teeco taar Raa ki se lɛ, kaaɗin̰ utu Ꞌdeele. Ɔɔ taar naaŋgen jeege jeel ey se utu Ꞌnaŋa ɔɔ jeel nakge se lɛ, kaaɗin̰ utu Ꞌdeel kici. Taa jeel naajege se jeel naŋ mɛtn nakge paac eyo. Ɔɔ taargen kꞋtaaɗin̰ kɛn teeco taar Raa ki se lɛ, ɔŋ aas ute gɛn Raa mal eyo. 10 Anum nakgen mala mala jaay aɗe ɓaa se, nakgen paacn̰ kɛn aas te ute ɗoobin̰ ey se, kaaɗin̰ utu Ꞌdeele.
11 Kaaɗ kɛn maam mꞋutu mꞋbaat se, napar taaɗn taaruma, saapuma ɔɔ booy kɔkuma, paac se, aan gɔɔ gɛn gaan sɛɛmge; anum kɛn maam jaay mꞋaas gaaba sum se, nakŋ gaan sɛɛmge se maam mꞋrɛsin̰ga naatn. 12 Ɓɔrse se, naajege jꞋaakki nakge naɓo jꞋaak jꞋɔkki mɛtɗe eyo aan gɔɔ debm aak daan kaamin̰ maakŋ kaam‑kaay‑naaŋ kɛn aak ɔɔɗ ey se. Num ɓii kalaŋ se, jꞋutu jꞋan̰ kaakin̰ Ꞌtooɗn tal. Ɓɔrse se, maam mꞋjeel mꞋɔk mɛtn nakge paac eyo, naɓo ɓii kalaŋ mꞋutu mꞋjeel kɔkŋ mɛtn nakge se mala mala aan gɔɔ kɛn Raa jeelum maam se.
13 Ɓɔrse nakgen kɛn Ꞌkɔɔpm Ꞌtiŋg se: kaal maakŋ do Raa ki, kɔnd do kɛn jꞋɔndki do Raa ki ɔɔ maak‑jea. Ɔɔ maakŋ naaɗe kɛn mɔtɔ se, kɛn cirɗe paac se, maak‑jea.