5
Naajege kꞋcirkiga nakgen *kusin̰ kɛn do *duni ki
Debm kɛn jaay took ɔɔ Isa se naan̰ ɓo *al‑Masi se, debm bin se naan̰ se ɓo goon *Raa. Debm jaay je bubin̰ se, Ꞌje gɛnaan̰gen gaan bubin̰ge se kici. Kɛn naajege jaay kꞋjeki Raa ɔɔ kꞋtɛɗki nakŋ kɛn naan̰ taaɗjeki gɛn tɛɗa se, bin se naajege kꞋjeelki naajege se kꞋjeki gaan Raage. ꞋBooyki, kɛn naajege jaay kꞋjeki Raa ɗeer num, nakgen naan̰ taaɗjeki ɔɔ gɛn tɛɗa se, jꞋaki kiŋg do ki. Ɔɔ nakgen naan̰ taaɗjeki gɛn tɛɗa se lɛ, ɔɔn̰ eyo. Taa debm tɛɗga goon Raa se, naan̰ tɔɔg cir nakgen kusin̰ do duni ki se. Ɔɔ kɛn tɛɗjeki jaay kꞋtɔɔgki cirki nakgen kusin̰ do duni ki se, taa naaje jꞋaalkiga kaal maakjege do al‑Masi ki. Naŋa jaay tɔɔg cir nakgen kusin̰ do duni ki se? Debm tɔɔg cir nakgen kusin̰ do duni ki se, debm kɛn took ute maakin̰ paac ɔɔ Isa al‑Masi se Goon Raa.
Isa al‑Masi ese ɓo kɛn ɓaaɗo do naaŋ ki se, *kꞋbatizin̰ maan ɔɔ ɔn̰ ron̰ *sɛrkɛ ɔɔ moosin̰ ɔɔyo. Naan̰ ɓaaɗo se kꞋbatizin̰ maan sum eyo, num ɔn̰ moosin̰ ɔɔyga kici. *Nirl Raa mala kic ɓo taaɗjekiga saaɗin̰a, taa Nirl Raa se taaɗ taar mɛt ki. Naaɗen mɔtɔ se ɓo kɛn saaɗge: Nirl Raa, maan kꞋbatizn Isa ɔɔ moosn Isa, naaɗen mɔtɔ se paac taaɗ mɛtn saaɗn kalaŋ sum. KꞋjeelki kɛn jeege jaay ɓaaɗo taaɗjeki saaɗɗege se, naajege kꞋlee kꞋtookki; bin num saaɗn gɛn Raa se, mɛt ki cir daala. ꞋƁooyki, kɛse saaɗn gɛn Raa ɔɔ: naan̰ se ɓo taaɗjeki saaɗn gɛn Goonin̰ se. 10 Debm jaay aal maakin̰ do Goon Raa ki se, naan̰ took do saaɗn Raa ki se. Debm jaay baate kaal maakin̰ do Raa ki se, naan̰ tɛɗ Raa ɓo debm taar‑kɔɔɓɔ. Taa naan̰ baate tookŋ do saaɗ kɛn Raa taaɗo ro Goonin̰ ki se. 11 Kɛse ɓo saaɗn kɛn Raa taaɗjeki: Raa se ɛɗjekiga *kaajn̰ gɛn daayum, ɔɔ kaajn̰ gɛn daayum ese se naan̰ ɛɗjesin̰ki ute ɗoobm Goonin̰a. 12 Debm jaay iŋg dɔɔk ute Goon Raa kalaŋ se, naan̰ ɔŋga kaaja; ɔɔ debm jaay iŋg dɔɔk ute Goon Raa kalaŋ ey se, naan̰ ɔk kaaj eyo.
13 Maam mꞋraaŋseno nakgen se paac se, taa naase jee aalkiga kaal maakse do Goon Raa ki se, aki jeele naase se ɔŋkiga kaajn̰ gɛn daayum.
Naan Raa ki se naajege kꞋɓeerki ɗim ki ey paac paac
14 Naan Raa ki se naajege kꞋɓeerki ɗim ki ey paac paac, taa kɛn kꞋtɔndkiga mɛtn ɗim kɛn naan̰ maakin̰ jen ro ki se, naan̰ lee booyjeki booyo. 15 KꞋjeelki nakŋ kɛn naajege kꞋtɔndkiga mɛtn ɗim gɔtin̰ ki ɓo, naan̰ lee booyjeki booy ɗey se, bin se nakŋ jaay kɛn kꞋtɔndkiga mɛta gɔtin̰ ki se, kꞋjeelin̰ki maakjege tu aan gɔɔ kꞋjꞋɔŋin̰kiga.
16 Kɛn debm jaay aak gɛnaan̰ tɛɗ tɛɗ *kusin̰ se ɔɔ kusin̰ naan̰ tɛɗ tɛɗ se jaay an̰ kɔlin̰ gɔtn kut ki ey num, n̰Ꞌtɔnd mɛtn Raa taa gɛnaan̰ se, ɔɔ Raa utu an̰ kɛɗn kaaja; kɛn kusin̰ gɛnaa tɛɗ tɛɗ se jaay an̰ kɔl gɔtn kut ki ey se, taa kusin̰ kalaŋ se, debm tɛɗin̰ga num ɔlin̰ gɔtn kut ki. Maam mꞋtaaɗsen mꞋɔɔ aki tɔnd mɛtn Raa se, taa debm kɛn tɛɗ kusin̰ an̰ kɔl gɔtn kut ki se eyo. 17 Nakgen kꞋtɛɗki ute ɗoobin̰ ey paac se, naaɗe se kusin̰a naan Raa ki. Naɓo kusin̰a paac se ɔŋ ɔl deba gɔtn kut ki eyo.
18 Naajege kꞋjeelki debm tɛɗga goon Raa se, naan̰ lee tɛɗ kusin̰ eyo, taa Goon Raa se bɔɔbin̰a, ɔɔ Bubm jee kusin̰ge se, ɔk tɔɔgɔ don̰ ki eyo. 19 KꞋjeelki naajege se kꞋtɛɗkiga jee Raage, num gaŋ jee do naaŋ ki paac se naaɗe se kaam ji Bubm jee kusin̰ge. 20 Naajege kꞋjeelki Goon Raa ɓaaɗo do naaŋ ki se ɔɔ ɛɗjekiga jeele kɛn jꞋanki jeel Raa ɗeere. Ute Goonin̰ Isa *al‑Masi se, naajege kꞋdɔɔkkiga kalaŋ ute Raa ɗeer se. Naan̰ se ɓo Raa kɛn ɗeer ɗeer ɔɔ kɛn ɛɗ kaaja daayum jeege tu.
21 Gɛnumgen sɛɛmɛ, ɔɔɗki dose dɔkɔ ro maragge tu.