Maktubm Jan raaŋin̰ gɛn k‑dige
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm Jan gɛn k‑dige
Debm raaŋ maktubm ara se taaɗ ɔɔ naan̰ naan jee al‑Masige. Naɓo do taarin̰ge tun naan̰ raaŋ se, naan̰ aan gɔɔ naan̰ ɓo magal jee kɛn naan̰ raaŋɗen maktubm ese se. Naan̰ raaŋ ɔɔ «mꞋraaŋi maktubm se naai ki ute gɛnige, naai ɓo Mɛnd kɛn Raa bɛɛr ɔɔɗio.» Jee mɛtin̰ge saap ɔɔ Mɛnd ara se je taaɗn ute egliz ɔɔ ute jeegen maak ki. Aan gɔɔ maakŋ maktubm kɛn deet deet se, maakŋ maktubm gɛn k‑dige tu se kic ɓo, naan̰ taaɗ jeege tun kɛn naan̰ raaŋɗen ɔɔ jꞋiŋg jꞋɔnd kɔndɔ ɔɔ jꞋaay kaamɗe, ɔɔ kaal maakŋ mɛt ki se jꞋɔkin̰ jiga.
1
Jan raaŋ ɔl tɔɔsɛ jeege tun egliz ki
Maam kɛn naan egliz ɓo mꞋraaŋi maktubm se naai ki ute gɛnige, naai ɓo Mɛnd* Jee mɛtin̰ge saap ɔɔ Mɛnd ara se je taaɗn ute jee egliz kɛn lee tus gɔtɔ kaam kalaŋ. kɛn *Raa bɛɛr ɔɔɗio. Maam se mꞋjese ute maakum paac. Maam mꞋkalumki sum ɓo mꞋjese eyo, num gaŋ jee jeel taar mɛt ki paac se jese kici. Ɔɔ taar mɛt ki se utu iŋg maakjege tu ɔɔ daayum utu tiŋg ute naajege. Ɔn̰ Raa Bubjege ute Goonin̰ Isa *al‑Masi se ajeki tɛɗn bɛɛɗe, ajeki kɛɛjn̰ dojege tu ɔɔ ajeki kɛɗn lapia. Bin ɓo jꞋaki kiŋg ute maak‑jea ɔɔ ute kɛn mɛt ki.
Taar mɛt ki ute maak‑jea
(1Jn 5.1‑3)
Maam se maakum‑raap aak eyo kɛn mꞋɔŋ gɛnigen mɛtin̰ge jaay lee ɗoobm Raa kɛn mɛt ki se. Naaɗe se tɛɗ nakgen kɛn Raa Bubu taaɗjeki gɛn tɛɗa se.
Bin se Mɛnda, ɓɔrse maam mꞋtaaɗi mꞋɔɔ: kꞋjeki naapa. Ɔɔ nakŋ kɛn Raa taaɗjeki gɛn tɛɗa se jaay ɔlum maam mꞋraaŋi se, kɛse kiji eyo. Gaŋ kɛse taar kɛn naajege kꞋbooyin̰kiro do kuun mɛt ki. Kɛn naajege jaay kꞋjeki Raa se: kɛse naajege kꞋtɛɗki nakŋ kɛn Raa taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa. Taa nakŋ kɛn Raa taaɗo gɛn tɛɗa kɛn naase Ꞌbooyin̰kiro do kuun mɛt ki se, iŋgki do taar kɛn se.
(1Jn 4.1‑6, 2.18‑23)
Jeegen lee aan̰ jeege dal se ɓaaɗoga dɛna do naaŋ ki. Num jee se ɓo kɛn Isa *al‑Masi jaay ɓaaɗo tɛɗ ron̰ debkilimi do naaŋ ki se, naaɗe took do taar kɛn se eyo. Debm kɛn tɛɗ bin se ɓo kɛn lee aan̰ jeege dala ɔɔ naan̰ ɓo debm kɛn gɛc al‑Masi. Taa naan̰ se ɓo naase ɔndki kɔndɔ taa naabsen Ꞌtɛɗki se Ꞌkutn cɛr eyo, anum naabsen Ꞌtɛɗki se utu aki kɔŋ bɛɗse ute maraadse.
ꞋJeelki debm jaay naar aan̰ deel naan ki ɔɔ iŋg do taar al‑Masi dooyjekiro ey se, debm bin se Raa ute naan̰ eyo. Gaŋ debm jaay iŋg do taar al‑Masi dooyjekiro se, debm bin se naan̰ iŋg dɔɔk ute Raa Bubu ɔɔ ute Goonin̰a. 10 Taa naan̰ se ɓo nam jaay ɓaaɗo taaɗsenga taar kɛn jaay tec gɛn Isa al‑Masi kɛn kꞋlee kꞋdooyjekiro ro ki ey se, debm bin se ɔn̰te Ꞌkɔkin̰ki ɓeesege tu ɔɔ ɔn̰te Ꞌtɛɗin̰ki tɔɔsɛ. 11 Num debm jaay tɛɗin̰ga tɔɔsɛ ɔkin̰ ɔɔn̰ se, debm bin se ɛndga maakŋ *kusin̰ kɛn debm se lee tɛɗ se.
Jan raaŋ naŋ taarin̰a
12 Ey num maam mꞋɔk nakge dɛna kɛn mꞋje mꞋasen raaŋa, naɓo taargen se mꞋje mꞋaɗen raaŋ maakŋ maktub ki eyo. Taa maam mala mꞋsaap mꞋutu mꞋasen ɓaa kaaka ɔɔ kɛn mꞋaanga naane naɓo jꞋaki taaɗn taara ute taara. Taa bin se maak‑raapjege se Ꞌtɛɗn maak‑raap maraadin̰ ki. 13 Gɛnaai Mɛnd kɛn Raa bɛɛr ɔɔɗin̰o ute gɛnin̰ge se Ꞌtɛɗi tɔɔsɛ naai ki kici.

*1:1 Jee mɛtin̰ge saap ɔɔ Mɛnd ara se je taaɗn ute jee egliz kɛn lee tus gɔtɔ kaam kalaŋ.