Maktubm Jan raaŋin̰ gɛn k‑mɔtɔge
Kupm mɛtn taar taaɗjeki ɗoobm gɛn dooy maktubm k‑mɔtɔge gɛn Jan
Maktubm ara se kic ɓo debm kɛn taaɗ ɔɔ naan̰ naan jee al‑Masige se ɓo, debm raaŋin̰a. Maktubm se naan̰ raaŋin̰ gaab ki kalaŋ bini kꞋdaŋin̰ Gayus. Gayus se kꞋjeelin̰ eyo naɓo naan̰ se tuj ɔrmin̰ te Isa al‑Masi eyo. Nakŋ naan̰ tɛɗ se ɓaa te gɛn Deotrep kalaŋ eyo. Taa Deotrep se lee taaɗ taargen iŋg kusu ro deb kɛn naan jee al‑Masige tu se ɔɔ naan̰ je kɔkŋ mɛrtge eyo. Ute maktubm ese ɓo kꞋjeelki kɔkŋ mɛrtge ɔɔ ute kɔkŋ gɛnaagen ɔɔn̰ se, kɛse taaɗn maak‑jea ɔɔ taaɗ ɔɔ do taar kɛn mɛt ki se kꞋtujki te ɔrmjege eyo.
1
Jan raaŋ ɔl maktub Gayus ki
(Mt 10.40‑42)
Maam kɛn naan egliz ɓo mꞋraaŋi maktubm se naai Gayus ki. Naai ɓo debm kɛn maakum jei ɔɔ maam se mꞋjei ute maakum paac.
Mɛɗn kɔɔn̰ maakuma, maam mꞋje se, nakŋ naai tɛɗ paac se Ꞌkaan̰ kaama. Ɔɔ mꞋje lapi roi se Ꞌtɛɗn jiga aan gɔɔ kɛn naai Ꞌlee jiga ɗoobm *Raa ki se.
Gayus se jeege tɔɔmin̰a
Maam se maakum‑raap aak eyo, taa gɛnaagen iin̰o gɔti ki jaay lee ɓaaɗo gɔtje ki ara se, taaɗjenga saaɗn naai kɛn iŋg do taar kɛn mɛt ki jiga se: ɗeere, naai se utu iŋg do taar kɛn mɛt ki. Kɛn maam jaay booy jꞋɔɔ gɛnumge utu iŋg jiga do taar kɛn mɛt ki se, kɛse ɛɗum maak‑raapo dɛn aak eyo.
Mɛɗn kɔɔn̰ maakuma, naai se debm utu iŋg do taar kɛn kꞋdooyio se jiga ɔɔ gɛnaagen iin̰o gɔt kuuy kɛn naai jeelɗe eyo jaay ɓaaɗoga mɛrtɛ gɔti ki kic ɓo, naai ɔkɗen jiga. Jeegen naai ɔkɗeno jiga se, kɛn ɓaaɗoga gɔtn ara num naaɗe tɔɔmi naan jeege tun *egliz ki ɔɔ ɗeek ɔɔ naai se debm Ꞌjeɗe dɛna. Bin se mꞋtaaɗi mꞋɔɔ aay kaami ɔɔ jee bin se lee noogɗe daayum ute noogŋ naai se jaay ɓo, aɗen noogŋ maakŋ lee mɛrtɗege tu aan gɔɔ kɛn Raa jen ro ki. Taa naaɗe lee mɛrtɛ se gɛn tɛɗn naabm *al‑Masi ɔɔ jeegen jeel Raa mal ey se ɗim tap ɓo naaɗe tɔnd mɛta gɔtɗe ki eyo. Taa naan̰ se ɓo naajege se, jeegen bin se naajege jꞋaɗeki noogo, taa jꞋaki tɛɗn naaba kalaŋ ɔɔ taar mɛt kɛn jꞋaki taaɗn jeege tu se ɓaa ute naanin̰a.
Deotrep ute Demetrus
(1Kɔr 4.18‑21)
Ey num maam mꞋraaŋ mꞋɔlga maktub *egliz ki, naɓo Deotrep se baate tookŋ taarje, taa naan̰ se je ɓo gɔtn magal ron̰a daan jee Raage tu. 10 Taa ɗi kɛn jaay maam mꞋutu mꞋasen ɓaa kɔŋ se, mꞋasen ɓaa taaɗn nakŋ jig eyo kɛn naan̰ iŋg tɛɗ se, ute taar‑kɔɔɓm naan̰ lee tɔkjen doje ki. Naan̰ ese sum eyo, num gaŋ naan̰ tɛɗ nakgen cir naan̰ se daala, naan̰ se baate kɔkŋ gɛnaagen ɗoobm Raa ki ɔɔ jee kɛn je ɔɔ aɗen kɔk kic ɓo, naan̰ gaasɗe ɔɔ tuurɗen naatn maakŋ egliz ki.
11 Mɛɗn kɔɔn̰ maakuma, ɔn̰te kuun bɔlɔtn jeegen lee tɛɗ nakgen jig ey se, num gaŋ uun bɔlɔtn jeegen lee tɛɗ nakgen jiga. Taa debm tɛɗ nakŋ jiga se, naan̰ debm Raa. Num gaŋ debm tɛɗ nakŋ jig ey se, naan̰ se jeel Raa eyo.
12 Anum jeege se paac taaɗ taargen jiga ro Demetrus ki ɔɔ kiŋg naan̰ iŋg jiga do taar kɛn mɛt ki se kic ɓo tɛɗin̰ saaɗa. Naaje kic ɓo kꞋsaaɗin̰ge. Taa naan̰ se ɓo naai kic Ꞌjeele saaɗn naaje se saaɗn mɛt ki.
Jan taaɗ naŋ taarin̰a
13 Ey num mꞋɔk nakge dɛna kɛn mꞋje mꞋaisin̰ raaŋa, naɓo mꞋje mꞋaisin̰ raaŋ maakŋ maktub ki eyo. 14 Taa maam se ɔɔpga gɔɔrɔ mꞋsaap mꞋutu ɓaa gɔti ki, ɔɔ kɛn ɓaa mꞋɔŋiga jaay ɓo kꞋɓaa taaɗn taara ute taara.
15 Ɔn̰ Raa ai kɛɗn lapia. Mɛɗigen gɔtn ara se tɛɗi tɔɔsɛ ɔɔ mɛɗigen gɔtn naane se, naŋa naŋa kic ɓo naai Ꞌtɛɗin̰ tɔɔsɛ.